Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisert arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisert arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisert arbeid

2 Standardisert arbeid Standardisert arbeid er et verktøy for å opprettholde produktivitet, kvalitet og sikkerhet på et høyt nivå Standardisert arbeid defineres som den rekkefølge som arbeidsstegene skal utføres i av operatøren Målet for standardisert arbeid er kontinuerlig forbedring 1

3 Elementene i standardisert arbeid
Takttid og cycle time Takttid = Arbeidstid/Behovet Cycle time = Målt tid for prosessen Målet er å synkronisere takt- og cycle time Arbeidsrekkefølge Stegene for arbeidsoppgavene i en gitt prosess Er viktig for å sikre sikkerhet, ergonomi og kvalitet Produkter i arbeid Mengden av ikke ferdige produkter operatøren behøver for å fullføre prosessen 2

4 Standardisert arbeid Sikkerhet Ergonomi Jevn belastning Kvalitet
Effektivitet 3

5 Sikkerhet Identifiser risikoer Etabler regler for arbeidsplassen
EPL for å synliggjøre risikoer Poka Yoka for å forebygge risikoer 4

6 Ergonomi Bruk løfteredskap
Identifiser operasjoner som kan medføre belastningsskader Sett mål, jobb med forbedringer på arbeidsplassen Opplæring og trening, bruk EPL 5

7 Jevn belastning Unngå overbelastning Unngå ujevn belastning 6

8 Kvalitet ”Riktig” tid til oppgaven I riktig rekkefølge
Lettere å finne feil Kunnskap/ utdanning Feil oppdaget Blir standarden fulgt? Ja Nei 7

9 Lett å oppdage feil SOB gir kontroll på kvalitetsresultatet! Problem
Blir arbeidet utført som beskrevet i standard Operasjons Blad? Nei Ja Om SOB hadde blitt fulgt, ville kvaliteten vært OK? Er SOB OK? Nei Ja Ja Nei Trene operatøren Kontroller materiell o utstyr Revider SOB SOB gir kontroll på kvalitetsresultatet! 8

10 Effektivitet Nåværende beste arbeidsmetode Felles og lik praksis
Mellom skift I teamet 9

11 Ikke verdiskapende arbeid
Redusere sløsing Virkelig Takttid Venting Ta bort Gangtid Redusere Ikke verdiskapende arbeid Redusere Arbeid Verdiskaping Redusere 10

12 Hva er Standardisert arbeid?
Den beste tilgjengelige metoden som oppfyller krav til kvalitet, kostnad, leveransepresisjon, arbeidsmiljø. Det finnes alltid en bedre metode! 11

13 Standardoperasjonsbladet - Prinsipp
12

14 STANDARDOPERASJONSBLAD
13

15 14

16 Skapa SOB:en för rörlig lina
Notes: 15

17 16

18 Beskriv hvordan 17

19 Eksempel enpunktsleksjon
18

20 Eksempel enpunktsleksjon ny arbeidsmetode
TPM Enpunktsleksjon: Skifte av avtrekker på meislemaskin Problem: Ødelagt avtrekker på meislemaskiner. Tok 2-5 uker å få tilbake fra reparasjon Løsning: Skaffe verktøy + reservedel selv Opplæring i bytting med enpunktsleksjon. I dag bytter man selv på 5 minutter 1. Finn frem dor og hammer fra boksen 2. Slå ut splinten og fjern den gamle avtrekkeren 3. Plasser den nye avtrekkeren og slå inn splinten 4. Klar til bruk Opphavspers: Godkj: Rev Nr: C - Skift Tapping Dato: Dato: 19

21 Enpunktsleksjoner finnes på arbeidsplassen
20

22 Kompetansematrise Underlag for opplæringsplan
Visualiserer teamets kompetanse 21

23 Hvordan? Stegene for innføring av standardisert arbeid:
1. Grunnleggende 2. Nåsituasjonen 3. Analyse 4. Målbilde 5. Forbedring 6. Ny standard 22

24 ”Beste praksis” Beskrivelse av hvert moment
Sammenstilling på ett standard- operasjonsblad 23

25 Sammenfatning analyse
24

26 Skape et målbilde Idealantallet arbeidsplasser
Fokusere på det verdi- skapende arbeidet arbeid – transport - venting Totaltiden for hvert moment Idealantall arb.plasser Aktuell takttid 25

27 Forbedring Visjon Muligheter 26

28 GJENNOMFØR Eksperiment Testing PUKK

29 Oppfølging og standardisering


Laste ned ppt "Standardisert arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google