Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TUNGT OG ENSFORMIG ARBEID

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TUNGT OG ENSFORMIG ARBEID"— Utskrift av presentasjonen:

1 TUNGT OG ENSFORMIG ARBEID
Definisjoner Tungt arbeid er i følge forskriften en eller flere arbeidsopperasjoner som enkeltvis eller samlet kan overbelaste muskel og skjelettsystemet hos arbeidstaker. Ensformig gjentakelses arbeid er arbeid som består av en enkelt eller noen få enkle arbeidsoperasjoner som gjentas i et så høyt tempo og/eller så lenge at det kan føre til helseskade.

2 Tungt og ensformig arbeid
Generelt Arbeidsgiver skal sørge for en kontinuerlig kartlegging og vurdering av de ergonomiske forholdene i arbeidsmiljøet. Det er arbeidsgivers plikt å planlegge samt tilrettelegge arbeidet for hver enkelt arbeidstaker. Arbeidsgiver skal vurdere risiko med særlig hensyn til:

3 Tungt og ensformig arbeid
Objektets art Fysiske anstrengelser Arbeidsmiljøets utforming Arbeidsoppgaven

4 Tungt og ensformig arbeid
Arbeidsgiver er ansvarlig for: å informere arbeidstakerne om utstyr og gjenstander det arbeides med informere om helsemessige konsekvenser av og ikke utføre arbeidet i samsvar med opplæring og veiledning. informere om hjelpemidler ( der det benyttes)for å redusere eller fjerne uheldig belastning informasjon, opplæring og mulighet til praktisk trening i bruken av disse.

5 Tungt og ensformig arbeid
Det er arbeidstakers plikt å medvirke til et sundt og trygt arbeidsmiljø. I dette ligger det bl.a å melde fra om forhold som er kritikk- verdige, forslag til forbedringer og skrive avviksskjema. Arbeidstaker plikter å følge forebyggende tiltak, for eksempel bruk av vernutstyr.

6 Tungt og ensformig arbeid
Flere enkeltoperasjoner som hver for seg ikke betraktes som tunge, kan også til sammen, og over tid, forårsake for høy totalbelastning. Summen av de enkelte belastninger kan da føre til helseskade. Grensen mellom fysisk akseptabel og skadelig belastning varierer fra person til person.

7 Tungt og ensformig arbeid
Det er videre viktig å vite at ulike belastninger påvirker hverandre. Psykiske belastninger som f.eks. tidspress, styrt arbeid, krav til oppmerksomhet, konsentrasjon og presisjon kan forårsake spenninger i muskulaturen og dermed forsterke effekten av den fysiske belastningen.

8 Tungt og ensformig arbeid
Spesielt uheldig blir det når en over tid må utføre arbeid: i fremoverbøyd stilling i bøyde og vridde stillinger i stor avstand fra kroppen over skulderhøyde eller under knehøyde

9 Tungt og ensformig arbeid
Det mest hensiktsmessige for kroppen er å skifte mellom sittende og gående/stående arbeid. Arbeidsplassene må være dimensjonert og innrettet slik at det er mulig å variere arbeidsstilling, og utføre arbeidet med hensiktsmessige bevegelser.

10 Tungt og ensformig arbeid
I forbindelse med veiledning til tungt og ensformig arbeid er det laget ulike vurderingsmodeller som viser hvilke arbeidsstillinger er akseptabelt og hvilke som ikke er det. Disse modellene finner man i veiledningen.

11 LITTERATUR Kilde: forskrift om Tungt og ensformig arbeid, best.nr og tilhørende veiledning.


Laste ned ppt "TUNGT OG ENSFORMIG ARBEID"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google