Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et eksempel på kartlegging av matfiskproduksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et eksempel på kartlegging av matfiskproduksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et eksempel på kartlegging av matfiskproduksjon
Risikokartlegging Et eksempel på kartlegging av matfiskproduksjon

2 Definer kjerneprosesser (dette er det vi gjør i vår virksomhet)
Innkjøp Produksjon Leveranse For å få en bedre oversikt over risikoen må en bryte ned kjerne-prosesser til et mer oversiktlige nivå. I dette eksempelet tar en utgangspunkt i kjerneprosessen – matfiskproduksjon.

3 Forventet output fra prosessen
Her har en brutt ned kjerneprosessen matfiskproduksjon et nivå: Lokalitets-klassifisering Montering og ettersyn av anlegg Forventet output fra prosessen Smoltutsett Foring Overholdelse av regelverk (hensynet til miljø,fiskevelferd og fiskehelse). Sortering Splitting Telling Smittebegrensing En kan nå ta ut en og en prosess for å få oversikt over risiko. Her har en tatt ut prosessen notskifte. Medisinering/beh. vaksinering Prøvetaking, målinger Notskifte Levering av fisk

4 Innkjøp av not fra leverandør Forventet output fra prosessen
Under har en tatt ut prosessen ”notskifte” og brutt den ned. Innkjøp av not fra leverandør Utsett av not i anlegg Forventet output fra prosessen Drift/ettersyn En ren not som sørger for god dyrehelse og dyrevelferd. En sikker not som reduserer risikoen for rømming (miljø). Vedlikehold Utskifting Nå kan vi utføre en risikokartlegging i et kartleggingsskjema. I skjemaet på neste lysbilde har en innbakt en tiltaksplan i risikokartleggingsskjemaet.

5 Risikokartleggingsskjema. Eksempel Notskifte
Tiltaksplan Prosess-trinn Hva kan gå galt i forhold til? -miljø, -dyrehelse -dyrevelferd Kan dette føre til brudd på regelverket? JA/NEI og evnt. referanse til regelverk Forebyggende tiltak Dokumentasjon, (eks. sertifikat, prosedyre, instruks, kontrollskjema, kvittering) Tidsfrist og ansvarlig for forebyggende tiltak Utført, Dato, signatur 1. Innkjøp av not Rømming av fisk Ja - (referanse NYTEK), NS 9415). Kjøp av sertifisert not. Kontroll med merking av nøter Innhente produktsertifikat Notkartotek Mars xxxx, driftsleder ok 2. Utsett av not Rømming av fisk –skade på not Smitte Ja, (referanse NYTEK, NS 9415). Drifts og sykdoms-forskriften Følge brukerhåndbok fra leverandør. Opplæring Logg Prosedyre April xxxx driftsleder 3. Drift, ettersyn av not Sårskader på fisk Stress av fisken Ja, (referanse NYTEK, driftsforskrift. Sykdoms-og driftsforskriften. Dyrevelferdsloven Opplæring av personell. Beredskapsplan Loggbok xxxx driftsleder 4. Vedlikehold/utskiftning etc


Laste ned ppt "Et eksempel på kartlegging av matfiskproduksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google