Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Komme i gang med eportfolio i et strukturert førstelektorløp Seminar: Utviklingsprosjekt som ledd i kompetanseoppbygging Universitetet i Agder - 09.11.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Komme i gang med eportfolio i et strukturert førstelektorløp Seminar: Utviklingsprosjekt som ledd i kompetanseoppbygging Universitetet i Agder - 09.11.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Komme i gang med eportfolio i et strukturert førstelektorløp Seminar: Utviklingsprosjekt som ledd i kompetanseoppbygging Universitetet i Agder - 09.11.07

2 OECD: Basic definitions and conventions 6. rev. utg. fra 2002 •Definisjoner i ”Frascati manualen”Frascati manualen −FoU (Research & Experimental Development) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap – herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. −Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot: •det å framstille nye eller vesentlig forbedrete materialer, produkter og innretninger, eller •å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester

3 OECD: Basic definitions and conventions 6. rev. utg. fra 2002 •Felles retningslinjer om grensene for FoU −Gir ramme og klassifisering av arbeid −Kan brukes eller gås i opposisjon til •Hvordan presenterer mine prosjekter dette? Se på kvaliteten av egne aktiviteter, i noen av mine prosjekter: −Ikke rutinemessig anvendelse av erfaringsbasert kunnskap i praksisfelt −Samtidig med å drive utviklingsarbeid oppstår nye ideer, som følge av det

4 Eksempel – Mine prosjekter i Elkem •Målsetninger for prosjektene •Min rolle i prosjektene •Faglig nivå som innbringes •Faglig vekst og ny handlingsberedskap •Gjenbruk i pedagogisk virke

5 eportfolio i profileringsarbeidet... hva er bitene... hvordan passer de sammen

6 Prosessen med å skrive egen CV •Hvordan bør CV dreies for å finne ”tematikk” i det en har gjort? •Hvilke ”hovedlinjene” finnes i ens faglige bakgrunn? •Løfte blikket til kollektivnivå (og tilbake igjen)…

7 eportfolio •Et interaktivt skisseredskap til å bygge opp profilering (av egen kompetanseutvikling) •Et artefakt til å jobbe systematisk - se egen fortid og planlegge framtiden •Hver for seg på individnivå… −Rydde i eget bo og finne de viktigste dramatiske hendingene −Fra ”doing” til analytisk tolkning (dybdearbeid, refleksjonsnotat) •… organisert tilbakemelding på kollektivnivå −Kommentere og diskutere (med kommentarfunksjon) −Diverse detaljnivå (hver enkel innføring) −Kritisk dybdenivå (CV’en som helhet) −Deltakerne kommer med egen tolkning i dybde, ut fra egen erfaring

8 Komme i gang… • Hvordan bruk av verktøyet virker tilbake på arbeidet med å profilere: −Samle trådene til systematisk dokumentasjon av eget arbeid. −Sortere innføringene under flere dimensjoner og sjonglere fram og tilbake mellom dem −Narrativt utvikle en faglig biografi om de viktigste og analytisk dypere elementene i CV’en −Med støtte av andre utvikle, presentere og kommunisere eget perspektiv, hypotese eller posisjon −Utkrystallisere ”den individuerte fagpersonen” −Planlegge framover: Mangler jeg noe i kvalifiseringsporteføljen? eportfolio: http://www.1lektor.no/~1lektor/profile/login.php?http://www.1lektor.no/~1lektor/profile/login.php? >>> ”CV” ”Den individuerte fagpersonen”

9 Så langt i 1.lektorprogrammet på HiO* •Tilnærminger supportert av eportfolio-løsningen −Fortelle mange ting og holde seg til det −Fortelle ”ikke så mange”, men lage analyse −Fortelle mange ting og dimensjonere dem •Skisseredskap for detaljering og oversikt −Bygge opp oversikt over sin faglige ”currency” (Læring i prosjekter er som å sette penger i banken) −Fra detaljnivå: Hvordan ser helheten ut? −Fra oversiktsnivå: Hvilke detaljer har bidratt til ”rød tråd”? (*): Kull 2007, etter 1. samling i september

10 Profileringsdokumentasjon •Dokumentert reflekterende praksisDokumentert reflekterende praksis • Innføringene i eportfoljen kan bli brukt i et profileringsdokument med underliggende dokumentasjon og egenproduserte dokumenter •Mangfold i dokumentasjonsformer • Tradisjonelle og nye dokumentasjonsformer • Kun fantasien setter grenser… •Eksempler på digitale porteføljer • Kan inngå: studentevalueringer, integrering av prosjekter i andre studier, relevant utvalgsarbeid, høringer, artikler/papers, rapporter, refleksjonsnotater, nettbasert undervisningsmateriale, ekstern evaluering, fag- og studieplaner, bearbeidede data • Cornelia Brodahl, Vibeke Bjarnø, Eva Strøm, Kirstin Holthe, Helge Høivik Cornelia BrodahlVibeke BjarnøEva StrømKirstin HoltheHelge Høivik

11 Veien videre på UiA... •Er eportfolio-tanken og arbeidsseminar overførbare til UiAs førstelektorprogram? •What’s in it for…? −Universitetslektoren −Veilederen −Instruktøren −evt. studenter •Hva gjør UiA som institusjon?


Laste ned ppt "Komme i gang med eportfolio i et strukturert førstelektorløp Seminar: Utviklingsprosjekt som ledd i kompetanseoppbygging Universitetet i Agder - 09.11.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google