Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behov for forskning og utvikling knyttet til brukerinvolvering i offentlige IT-prosjekter Asbjørn Følstad, SINTEF IKT Oslo, 10. juni, 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behov for forskning og utvikling knyttet til brukerinvolvering i offentlige IT-prosjekter Asbjørn Følstad, SINTEF IKT Oslo, 10. juni, 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behov for forskning og utvikling knyttet til brukerinvolvering i offentlige IT-prosjekter Asbjørn Følstad, SINTEF IKT Oslo, 10. juni, 2004

2 Brukeren i sentrum – to perspektiv  Brukeren i sentrum for utviklingsprosessen –Aktiv involvering av brukerrepresentanter –Samle inn nødvendig kunnskap om brukere og brukerbehov –Utnytte eksisterende kunnskap om brukere og brukerbehov  Brukeren i sentrum for tjenesten –Den ferdige tjenesten skal inngå i et helhetlig tjenestetilbud som gir alle mulighet til likeverdig deltagelse Brukeren i sentrum av utviklings- prosessen Brukeren i sentrum for tjenesten

3 Brukeren i sentrum. IT-prosjekter i dag  EFFIN intervjusurvey  Målsetning: Få oversikt over hvordan brukerinvolvering foregår i offentlige IT-prosjekter  Intervjuer med 16 prosjektledere i offentlige IT- utviklingsprosjekter. Prosjektledere representerte ’kundesiden’ – ikke ’leverandørsiden’  Deltagere plukket ut ved stratifisert utvalgsmetode, på grunnlag av alle IT-prosjekter utlyst i DOFFIN –520 utlysninger inne IT siden Januar 2002 –324 utelukket pga. at de tilhørte kategoriene HW, nettverk, rammeavtaler, konsulenttjenester, drift og nettverk  Universell utforming et av sju tema i intervjuene

4 Prosjektene i survey’en  Halvparten av prosjektene små (under EØS terskelverdi på 1,6 MNOK)  7 av prosjektene med eksterne sluttbrukere (sluttbrukere ikke ansatt i offentlig sektor)  Fire grupper, med fire prosjekt i hver –Arkiv og dokumenthåndtering –Økonomi- og administrasjon –Web og portaler –Andre systemer med sluttbrukere ikke ansatt i offentlig sektor  Stor variasjon i størrelse, varighet og forventet brukermasse

5 Resultat – universell utforming  12 av prosjektene uten fokus på universell utforming –(Et av disse hadde riktignok som krav til løsning at samisk tegnsett skal håndteres).  4 av prosjektlederne oppga fokus på universell utforming gjennom en eller flere av følgende: –Bruk av sjekklister (2) –Krav om WAI-compliance (2) –Involvert synshemmede i brukerevaluering (1) –Involvert Statens Senter for funksjonshemmede (1) –Krav om tilpasning til tekstbrowser (1)  Tre av de fire prosjektene med fokus på universell utforming har sluttbrukere som ikke er ansatt i offentlig sektor.  Tre av de fire prosjektene var web/portal-prosjekter.  Like mange av de fire hadde omfang over og under EUs terskelverdi (1.6 MNOK)

6 Konklusjoner – universell utforming  Behov for endrede holdninger  Behov for bedre utnyttelse av eksisterende kunnskap  Behov for ny kunnskap  Behov for nye metoder og praksis

7 Endrede holdninger  Bevisstgjøring –Generelt –Tidlig i utviklingsprosjektet  Fokus på grupper med særskilte behov inkluderes i andre aktiviteter –Analyse –Krav –Design –Evaluering  Kjennskap og tilgang til kompetansemiljøer

8 Utnyttelse av eksisterende kunnskap  Mange eksisterende samlinger av spesifikke retningslinjer for konkret utforming av teknologi for ulike brukergrupper. –TRACE senteret (Wisconsin-Madison Universitetet) har identifisert mer en 200-300 ulike strategier for å gjøre produkter tilgjengelig for funksjonshemmede (G. Vanderheiden, 2000) –European Telecommunications Standards Institute (ETSI) rapport: Guidelines for ICT products and services; "Design for all” –Web  Web Accessibility Initiative (WAI)  Kvalitet på nett  Initiativ hos SHdir om kravspesifikasjon for offentlige web-tjenester  Stort mangfold – vanskelig å orientere seg  Etterlevelse av retningslinjer er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for at løsninger blir brukervennlige for alle

9 Ny kunnskap  Maler for krav til universell utforming/tilgjengelighet for IT- løsninger (jfr. initiativet hos SHdir om kravspesifikasjon for offentlige web-tjenester) –Krav til løsning –Krav til prosess  Kunnskap om styrker og svakheter ved eksisterende løsninger ved utformingen av spesifikasjoner og design

10 Metoder og praksis Evaluering av brukskvalitet Analyse: Brukere og oppgaver Design forslag Kilde: PS2000 Brukerkrav Krav om univ. utforming Høringer og brukermøter Referansegrupper og fagfora

11 Det kommunale eNorge og potensialet for gjenbruk

12

13

14

15

16 Gjenbruk av analyse og krav  Hvorfor gjenbruk? –Mange lignende virksomheter –Forbedring gjennom erfaring –Konsistens på tvers av virksomheter –Reduserer ressursbruk for kompetanse/bruker-miljøer  Identifisere gjenbrukbar analyse og spesifikasjon –På grunnlag av andres suksess –Tilgjengeliggjøre egen gjenbrukbar analyse og spesifikasjon –(Samlinger av analyser og spesifikasjoner?)  Tilpasse og oppdatere ved behov –Identifisere egne særskilte behov

17 Gjenbruk av løsninger og design  Identifisere gjenbrukbare løsninger og design –På grunnlag av andres suksess –På grunnlag av brukskvalitetsmessige vurderinger –(Samlinger av analyser og spesifikasjoner?)  Utarbeide ”design patterns” for typiske løsninger –Konkret og presis problemstilling –Diskusjon –Løsningsbeskrivelse på ”skisse-nivå” –≥3 gode eksempler fra eksisterende løsninger  Mulig å utnytte ”design-patterns” til kommunikasjon og diskusjon av løsninger med brukere

18 ... takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Behov for forskning og utvikling knyttet til brukerinvolvering i offentlige IT-prosjekter Asbjørn Følstad, SINTEF IKT Oslo, 10. juni, 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google