Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EN SKAPENDE PROSESS Fra idé til ferdig produkt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EN SKAPENDE PROSESS Fra idé til ferdig produkt"— Utskrift av presentasjonen:

1 EN SKAPENDE PROSESS Fra idé til ferdig produkt
I denne presentasjonen vil jeg forsøke å visualisere hvordan det digitale mediet kan framstå som en integrert del av en kreative prosessen. Eva Strøm, høgskolelektor Høgskolen i Oslo Avdeling for estetiske fag

2 Elementene i en kreative prosessen
IDÉMYLDRING EKSPERIMENTERING REFLEKSJON VIDEREUTVIKLING AV IDEER PRODUKSJON DOKUMENTASJON OG ANALYSE PRESENTASJON Jeg vil forsøke å beskrive den kreative prosessen ut ifra min erfaring som lærer og kunsthåndverker med veving som min spesialitet. Den kreative prosessen er den samme uavhengig av hva slags medium man bruker Jeg vil beskrive de ulike fasene i en design prosess og vise hvordan konvensjonell kunnskap og praksis kan profitere på å bruke det digitale mediet som et kreativt redskap, integrert i arbeidsprosessen. Det digitale mediet skal altså ikke erstatte noen av de redskapene vi tradisjonelt har brukt i den kreative prosessen, men komme som et supplement til disse

3 Idémyldring For å kunne generere nye ideer må man kunne holde fokus på flere innfallsvinkler samtidig Nye ideer oppstår ikke i et vakuum, plutselig og mystisk. Hovedaktiviteten i denne prosessen er aktiv søking etter ideer, kunnskap og muligheter. Studentene må møte oppgaven ved å søke etter opplysninger via like kanaler klikk Med det mener jeg å lete i alle de ”vanlige” kanalene som bøker og tidskrifter, gå på utstillinger etc. eller de kan bruke nettet som kunnskapskilde. Kreativitet betegnes ved at man genererer mange muligheter i stedet for fort å land på en løsning som vanligvis er kjent og ikke nødvendigvis den beste

4 Refleksjon Ved refleksjon over eget arbeid og veiledning fra lærer foretas valg som bringer arbeidet videre Kreativitet er en prosess hvor det hele tiden foregår forandring. Det er også en prosess hvor studentens bevissthet om hvorfor hun foretar de valg hun gjør, krever at hun kan komunisere og forklare sine valg klikk Kunnskap fungerer ikke uten tanke, og tanke fungere ikke uten kunnskap. En bilde database kan fungere som et verktøy for innlegging av bilder og kommentarer til disse og være en arena hvor studentene kan kommunisere seg imellom og dermed trenes opp til å uttrykke seg skiftelig. Læreren får her en mulighet til å gi studentene rask tilbakemelding på aktuelle problemstillinger.

5 Eksperimentering I verkstedet kombineres teoretisk og praktisk kunnskap Ideer visualiseres ved å eksperimentere med sammensetting av ulike materialer og teknikker Dette arbeidet utføres i et verksted hvor studenten skal eksperimentere direkte i et materiale eller med et medium. klikk Denne aktiviteten innebærer at studenten tilegner nye ferdigheter og metoder klikk

6 Videreutvikling av ideer.
Bruke redskaper som gjør eksperimentering mulig og som vil lette den kreative prosessen Kreativt arbeid foregår i skjæingspunktet mellom eksisterende kunnskap og innovasjon klikk Bruken av redskaper som muliggjør eksperimentering vil lette den kreative prosessen. Datamaskinen har gitt oss utvidede muligheter til å arbeide inntuitivt, foreta forandringer og evaluere løsninger.

7 Produksjon I produksjonen kombineres kreative løsninger og praktiske ferdigheter slik at oppgaven kan løses på en faglig tilfredsstillende og økonomisk lønnsom måte I produksjonsfasen får studenten trening i å mestre og utvikle tekniske ferdigheter klikk

8 Dokumentasjon og analyse
Gjennom refleksjon og analyse lages en skiftelig rapport som belyser prosessen fra idé til ferdig produkt I dokumentasjonen samles og tilgjengeliggjøres den kunnskapen studenten har tilegnet seg gjennom hele prosessen klikk Klikk igjen for bilde Sammen med det ferdige produktet vil den skriftelige rapporten være utgangspunktet for evalueringen.

9 Presentasjon Prosess og produkt kan presenteres ved å lage utstilling eller som en form for digital løsning Presentasjonen gir studenten mulighet til å visualisere sin arbeidsprosess for et større bublikum, det kan være medstudenter eller andre klikk Klikk for nytt bilde Både en utstilling og en digital presentasjon vil være arenaer for faglige meningsutvekslinger og diskusjoner.

10 Elementene i en kreativ prosess
IDÉMYLDRING EKSPERIMENTERING PRESENTASJON REFLEKSJON DOKUMENTASJON OG ANALYSE Jeg vil forsøke å beskrive den kreative prosessen ut ifra min erfaring som lærer og kunsthåndverker med veving som min spesialitet. Den kreative prosessen er den samme uavhengig av hva slags medium man bruker Jeg vil beskrive de ulike fasene i en design prosess og vise hvordan konvensjonell kunnskap og praksis kan profitere på å bruke det digitale mediet som et kreativt redskap, integrert i arbeidsprosessen. Det digitale mediet skal altså ikke erstatte noen av de redskapene vi tradisjonelt har brukt i den kreative prosessen, men komme som et supplement til disse VIDEREUTVIKLING AV IDEER PRODUKSJON


Laste ned ppt "EN SKAPENDE PROSESS Fra idé til ferdig produkt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google