Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Margrethe Jernes 18.10.02.1 ITU-konferansen 2002: 2GO. Pedagogisk mobilitet. Oslo 17. og 18. oktober 2002. Morgensesjon - Kl. 08.30. Studenter fra ITU-hovedfagsforum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Margrethe Jernes 18.10.02.1 ITU-konferansen 2002: 2GO. Pedagogisk mobilitet. Oslo 17. og 18. oktober 2002. Morgensesjon - Kl. 08.30. Studenter fra ITU-hovedfagsforum."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Margrethe Jernes 18.10.02.1 ITU-konferansen 2002: 2GO. Pedagogisk mobilitet. Oslo 17. og 18. oktober 2002. Morgensesjon - Kl. 08.30. Studenter fra ITU-hovedfagsforum Foreløpige tanker fra hovedfagsprosjektet ”IKT og veiledning” av Margrethe Jernes http://www.hsh.no/home/mj Morningbirds

3 Margrethe Jernes 18.10.02.2 Problemstillingen Hvordan opplever studentene at IKT-støttet veiledning påvirker deres læringsprosess i praksis?

4 Margrethe Jernes 18.10.02.3 Alt avhenger av noe…  Intet kan besvares med ett svar! Det avhenger av mange ulike forhold.  Det går ikke an å sammenligne kvaliteten på petunia og geranium i forhold til vekst.  Hvordan disse plantene gror avhenger av sted, jord, luft og vann osv.!  It depends….. sier også Gavriel Salomon.

5 Margrethe Jernes 18.10.02.4 Metodisk tilnærming Kvalitativt forskningsintervju - dybdeintervju Utvalget består av tre informanter (to studenter og en praksislærer)

6 Margrethe Jernes 18.10.02.5 IKT sin fortreffelighet avhenger av:  kommunikasjon, - et ekte møte med andre i en konstruktiv dialog  at den andre bringer deg videre i samtalen  veiledning ut fra praktiske erfaringer  DUO – delaktighet – uenighet – oversiktelighet  De fire S`er – sjekke – svare – starte – svare igjen

7 Margrethe Jernes 18.10.02.6 Mine funn – foreløpig analyse  DUO  Delaktighet  Uenighet  Oversiktlighet  De fire S`er  Sjekke  Svare  Starte  Svare igjen Fenomener knyttet til diskusjonsforum:

8 Margrethe Jernes 18.10.02.7 Mine funn – foreløpig analyse  Erfaringer i konteksten  Praksisfortellinger  Refleksjon over erfaring Fenomener knyttet til e-post:

9 Margrethe Jernes 18.10.02.8 Informantene sier: Om e-postveiledning i forhold til ATA-veiledning: ”Du tørr å si litt mer på mailene enn du gjør når du sitter og ser på. Det er mer skummelt. Du tørr å være mer Kritisk” (Anna110202:58). Om diskusjoner på forumet i forhold til i klasserommet: ”Det har vært kjempeinteressant, jeg har kjent bruset i fra praksisfeltet og det syns jeg er kjempeløye, - jeg tror aldri jeg hadde taklet å stått foran den personen og diskutert på den måten som jeg gjorde på nettet. Da tør jeg å si mye mer provoserende ting for å få fram meninger, ærlige meninger” (Bente260901:43).

10 Margrethe Jernes 18.10.02.9 Om e-postveiledning sett fra praksislærer: ”Så konklusjonen er at e-post hjelper utrolig godt på å få frem refleksjonen både til studenter og praksislærerne. Syns du må få med det at det hjelper praksislærerne også” (Camilla040402:105). Informanten sier:

11 Margrethe Jernes 18.10.02.10 Overraskelser i mitt hovedfagsprosjekt:  den store informasjonsmengden virker overveldende og studentene stoler mer på bøkene, men informasjonen blir opplevd som en ressurs som ”ligger der”  kommunikasjon på e-post, diskusjons- og prateforum blir mer engasjerende når flere deltar med sine provokasjoner  studentene opplever større trygghet til å synliggjøre sin kritiske refleksjon via IKT enn ATA  kommunikasjon på IKT er ikke avhengig av etablert trygghet, fordi tryggheten etableres parallelt på IKT og ATA  det er læreren i praksis som har betydning for at studentene skal oppleve IKT-støtten som meningsfull, ikke faglæreren

12 Margrethe Jernes 18.10.02.11 Det kan synes som om datateknologien bør anvendes i nær tilknytning til sosial praksis og de menneskene som er veiledere og lærere for studentene i konteksten. Først da kan det virke som om IKT kan være en mediator for den kritiske refleksjon i praksis. Sluttkommentar

13 Margrethe Jernes 18.10.02.12 PRAKSISNETT – et resultat av PLUTO-samarbeidet mellom HSH og praksisfeltet i førskolelærerutdanningen http://www.hsh.no/lu/pluto/flu/praksisnett/


Laste ned ppt "Margrethe Jernes 18.10.02.1 ITU-konferansen 2002: 2GO. Pedagogisk mobilitet. Oslo 17. og 18. oktober 2002. Morgensesjon - Kl. 08.30. Studenter fra ITU-hovedfagsforum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google