Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ph.d. bare til forskning? Kjersti Fløttum Romansk institutt, Fransk Tema: Forskarutdanning – utfordringar og muligheter 23. og 24. oktober 2006, Geilo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ph.d. bare til forskning? Kjersti Fløttum Romansk institutt, Fransk Tema: Forskarutdanning – utfordringar og muligheter 23. og 24. oktober 2006, Geilo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ph.d. bare til forskning? Kjersti Fløttum Romansk institutt, Fransk Tema: Forskarutdanning – utfordringar og muligheter 23. og 24. oktober 2006, Geilo Vert: Forskingsutvalet ved UiB

2 NEI! I informasjon om ph.d.-graden ved UIB sies følgende: Forskerutdanning er et satsingsområde for UiB. Det blir lagt stor vekt på å utdanne og å skape gode karrieremuligheter for neste generasjons forskere. Forskerutdanningen er et ledd i satsingen på forskning i det norske samfunnet, og den har et siktemål ut over det å rekruttere til vitenskapelige stillinger innen høyere utdanning. Både i privat og offentlig sektor vil det i framtiden bli etterspørsel etter personer som kan dokumentere innsikt i forskning og forskningsmetoder og evne til å analysere og behandle problemer på høgt faglig nivå. (http://www.uib.no/forskningsutvalget/skjema/PhD-info.doc)

3 Ferdig uteksaminerte ph.d.-er møter ofte en usikker jobbfremtid. Mange mangler muligheten til en umiddelbar forskerkarriere. Det betyr IKKE nødvendigvis at vi ”produserer” for mange og at vi ikke har bruk for alle. Norge vil og skal være et kunnskapssamfunn. Vi trenger flere ph.d.-er. Ph.d.-utdanningen er en forskerutdanning som også skal kunne brukes utenfor forskningsinstitusjonene.

4 En jobb å gjøre for UiB: profilering og videreutvikling av innholdet i utdanningen og bevisstgjøring om at kunnskaper og ferdigheter utviklet innenfor et ph.d.-løp kan anvendes i andre jobbsammenhenger enn forskning -for de enkelte fagmiljøer -for ph.d.-kandidatene selv -for UiB i kontakt med nærings- og samfunnsliv

5 EU News & Policy Positions Education ministers want PhD programmes more in tune with job market requirements ”European education ministers meeting at the Bergen summit urged universities to ensure that their PhD programmes are in tune with the job market. […] [They] urged universities to ensure that their PhD programmes promote interdisciplinary training and the development of transferable skills, thus meeting the needs of the wider employment market.” http://www.euractiv.com/en/education/http://www.euractiv.com/en/education/ (23.05.2005)

6 CIRGE - Centre for Innovation and Research in Graduate Education, UoW, Seattle UiBs samarbeidsuniversitet University of Washington, Seattle, har et eget senter for innovasjon og forskning i doktorgradsutdanningen (CIRGE). CIRGE arrangerer hvert annet år en større internasjonal konferanse. Konklusjonen på konferansen i 2005: "There was a broad agreement that doctoral students are poised to become global leaders, and not just in academia". (UoW, News & Information, 10.11.)

7 The UK GRAD Programme ”What do PhDs do?” 2004 analysis of first destinations for PhD graduates -a guide produced to illustrate the transferable nature of a PhD One of the conclusions: ” significant numbers of social sciences PhD graduates […] work for industrial, commercial and public sector organisations. They are employed as general managers, social scientists in function related to their research interests including business consultancy and economics". (p.24, col.2)

8 Prolemstillinger for UiB I hvilken grad er UiBs ph.d.-utdanning – innen ulike disipliner – egnet for en yrkeskarriere utenfor akademia? Hva kan eller bør gjøres for at det overordnede siktemålet ”ut over det å rekruttere til vitenskapelige stillinger” skal nås?


Laste ned ppt "Ph.d. bare til forskning? Kjersti Fløttum Romansk institutt, Fransk Tema: Forskarutdanning – utfordringar og muligheter 23. og 24. oktober 2006, Geilo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google