Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litteraturlister og oppgaveskriving

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litteraturlister og oppgaveskriving"— Utskrift av presentasjonen:

1 Litteraturlister og oppgaveskriving
Å skrive en oppgave..

2 Planlegging Før du begynner: les oppgaven nøye avgrens temaet
finn en presis problemstilling (viktig!) legg opp en strategi og tidsplan dersom du skriver sammen med flere er det viktig å bestemme med en gang hvem som har ansvar for hva.

3 Søking Hvilke kilder vil jeg bruke?
BIBSYS for å finne ut hvilke bøker biblioteket har om mitt tema. Oppslagsverk for å finne generell informasjon om mitt tema. Kan hjelpe meg med avgrensing. Referansedatabaser for å finne ut hvor jeg kan finne gode artikler. Fulltekstdatabaser for å finne og få tilgang til gode artikler Faglige og vitenskapelige tidsskrift.

4 Strukturere En vanlig ”oppskrift”: Innholdsfortegnelse
Innledning og problemstilling Litt om feltet og henvisninger til andres forskning på feltet Dine egne funn og diskusjon opp mot problemstillingen. Oppsummering og konklusjon Litteraturliste

5 Henvisninger Når skal du bruke henvisning? Sitater:
Ved direkte avskrift av en kilde Ved referat av en spesifikk tekst Sitater: Direkte sitat (identisk gjengivelse av teksten) Indirekte sitat (når du med egne formuleringer gjengir andres påstander)

6 Henvisninger II Henvisninger i teksten:
Direkte sitat: "Jo større velstand, desto større forurettelse" (Løgstrup 1990, s.2). Indirekte sitat: Etter et jordskjelv ble det satt igang et vellykket barneprosjekt (Galante 2000) eller: Weiss (1982) hevder at tilknytning er like viktig hos voksne som hos barn.

7 Litteraturlisten (Harvard)
Hensikt: å finne tilbake til kildene du har brukt! Ordnes alfabetisk etter forfatterens etternavn Plasseres til slutt i oppgaven men før ev. vedlegg. Ikke noe skal stå i lista som du ikke har brukt i oppgaven, MEN Du kan lage en egen liste etter hovedlista hvor du anbefaler litteratur.

8 Litteraturliste - eksempler
Bøker: Martinsen, Kari (2000). Øyet og kallet. Bergen: Fagbokforlaget. Pigg, Janice, Pamela W. Driscoll og Rosanne Caniff (1988).Revmatologisk sykepleie. Oslo: Gyldendal Wadel, Cato m.fl. (1983). Dagliglivets organisering. Oslo:Universitetsforlaget Seim, S. (1990). Fra tretten til seksti. I: Ingebretsen, R. og K. Thorsen (red.) Kvinner blir gamle. NGI-rapport 90:3. s Oslo: Norsk gerontologisk institutt.

9 Litteraturliste – eksempler II
Tidsskrifter: Øverbye, Einar (1990). Økende generasjonskonflikt i velferdsstaten?  I: Aldring og eldre. 7(3), s.8-12. Offentlige publikasjoner: St.meld. nr. 27 ( ). Gjør din plikt - krev din rett: kvalitetsreform av høyere utdanning. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Internett: Hafstad, Anne (2002). Sosial status avgjørende for astma. URL:   ( )

10


Laste ned ppt "Litteraturlister og oppgaveskriving"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google