Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 9: Vikingferder, kristning og rikssamling i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 9: Vikingferder, kristning og rikssamling i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 9: Vikingferder, kristning og rikssamling i Norge
BOKMÅL Kapittel 9: Vikingferder, kristning og rikssamling i Norge Elevene skal kunne - forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn - gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen - presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder - gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater - gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer

2 Hva var «Norge»? - «Norge» = «Nordveien».
- Trolig navnet på en ferdselsvei langs kysten, deretter overført til landområdene.

3 Hvem var «nordmennene»?
- Neppe noe enhetlig folk. - Språket som kjennetegn? - Nordmenn kunne skilles ut fra svensker og dansker på 800- tallet. - Ulikheter i språk, religion og rettsstell.

4 Politisk organisering
Høvdingdømmene: - Høvdingmakt var basert på rikdom (jordbruk, leieinntekter, handel og krigsbytte). - Patron og klient. - Høvdingene arrangerte blot (religiøse fester). - Høvdingene håndhevet loven og sørget for forsvar.

5 Norge blir ett rike Riket til Harald Hårfagre

6 Vikingferdene Hvor reiste vikingene?

7 Tre former for kontakt - Handel - Plyndring - Nybygging

8 Bruk av rikdommen hjemme i Norge
- Knyttet til seg tilhengere ved gaver.

9 Olav Haraldssons rike Politisk utvikling fram til 1130:
- Olav Haraldsson samlet landet under sitt styre. - Danskekongen Knut allierte seg med Olavs fiender, ladejarlene og andre stormenn. - Olav ble drept på Stiklestad i 1030. - Etter Knuts død kom Magnus Olavsson til makten. - Samlingen av Norge var fullført. - Kristningen ga kongemakten legitimitet.

10 Borgerkrigene Hvorfor begynte konfliktene?
- Norge hadde ikke klare regler for arverett. - Kongetittelen skulle gå fra far til sønn i samme ætt. - Det kunne være flere sønner med arverett.

11 Borgerkrigene - Kirken frigjorde seg fra kongemakten.
- Aristokratiet forsøkte å kontrollere kongen. - Aristokratiet mer avhengig av kongen etter at plyndringsferdene tok slutt.

12 Rikssamlingen var ingen hendelse, men en prosess
– Høvdingene rivaliserte med hverandre. – De skaffet seg ressurser gjennom vikingferdene. – Kampen mellom kongen og høvdingene gikk gjennom flere faser. – Høvdingene måtte til sist underkaste seg kongens makt. – Kirken støttet kongen som garantist for fred og orden i riket.


Laste ned ppt "Kapittel 9: Vikingferder, kristning og rikssamling i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google