Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 Tiltaksplan for forebygging av uredelighet i forskningen Prorektor, prof. Haakon Breien Benestad Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 Tiltaksplan for forebygging av uredelighet i forskningen Prorektor, prof. Haakon Breien Benestad Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 Tiltaksplan for forebygging av uredelighet i forskningen Prorektor, prof. Haakon Breien Benestad Universitetet i Oslo, Norge

2 UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 FØR SUDBØ-SKANDALEN: Hvordan mistanke om vitenskapelig uredelighet ble håndtert: •Prosedyrer ved mistanke om fusk •Forskningsetisk utvalg opprettet –for å behandle saker knyttet til brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved UiO

3 UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 ETTER SUDBØ-SKANDALEN: Tiltaksplan for forebygging av uredelighet i forskningen Resultat 1.Nye retningslinjer for god forskningsskikk – UiOs 10 bud 2.Ny selvstendig rolle for Forskningsetisk utvalg 3.Ny Håndbok for god forskningsskikk 4.Doktorgrad: Innskjerping av krav om aktiv deltakelse på ph.d.- program ved UiO 5.Pilotprosjekt for web-basert dokumentasjon av etisk praksis og lagring av forskningsdata

4 UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 Prinsipper for tiltaksplanen •Vekt på prinsippene om akademisk frihet –Ivareta de vitenskapelige ansattes forsknings- og undervisningsfrihet og rettigheten til å publisere –Institusjonen må påse at etiske normer og andre lover og regler blir etterfulgt •Vekt på tilretteleggelse heller enn kontroll –Preventive tiltak, informasjon og opplæring –Kontrolltiltak benyttes kun der det er strengt nødvendig –Kontrollpunkter vil gradvis bli innført i takt med at web- baserte løsninger blir klare til bruk

5 UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 UiOs 10 bud for god forskningsskikk Retningslinjer for god vitenskapelig praksis vedtatt av Universitetsstyret 21. juni 2007 1.Du skal innrette deg etter både rettigheter og plikter i loven om akademisk frihet. 2.Du skal være deg bevisst at ærlighet er en absolutt betingelse for vitenskapelig arbeid. 3.Du skal handle i overensstemmelse med det etiske regelverk som gjelder på ditt forskningsområde. 4.Du skal gi anerkjennelse til kolleger og kunnskapskilder som har betydning for din egen forskning. 5.Du skal, så sant det er mulig, delta i et kollegialt fellesskap som kommuniserer og analyserer forskningens metoder og resultater.

6 UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 UiOs 10 bud, forts. 6. Du skal kunne gjøre rede for hvordan du forvalter midler som er stilt til din disposisjon. 7. Du skal sørge for at dine vitenskapelige resultater er solide nok til å støtte konklusjonene dine, og for at rådata/kilde- informasjon for publikasjonene er tilgjengelige. 8. Du skal følge reglene for vitenskapelig publisering innen ditt fagfelt. 9. Du skal la forskningsformidlingen være nøktern; konsekvens- tenkningen bør omfatte både mulig nytte og mulige etiske dilemmaer. 10. Du skal vedlikeholde og videreutvikle din vitenskapelige kompetanse.

7 UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 Ny selvstendig rolle for Forskningsetisk utvalg •Revidert mandat, oppgaver og prosedyrer –Ny rådgivende og selvstendig rolle for utvalget –Større fleksibilitet i behandling av enkeltsaker –Utvalgets leder kan gi råd i ekstraordinære tilfeller (ombudsmannsfunksjon) •Forholdet til andre enheter under vurdering –Nytt Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning –Den sentrale klagenemd ved UiO (for studenter)

8 UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 Aktiv deltakelse på ph.d.-program ved UiO •Større vekt på opplæring i forskningsetikk –Utvidet opplæring i forskningsetikk i doktorgrads- programmene –Oppfølgning og ansvarliggjøring av veiledere •Tettere oppfølgning av ph.d.-kandidatene –Krav om minimumsdeltakelse i et doktorprogram –Deltakelse i et aktivt forskningsmiljø –Økt krav til kontakt og oppfølgning mellom kandidat og veiledere •Formelle krav –Revidert ph.d.-forskrift –Fakultetenes ph.d.-programplaner –Kvalitetssikringssystem for doktorgradsutdanningen ved UiO

9 UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 •Lanseres i månedsskiftet september/oktober 2007 •Basert på tilrettelegging heller enn kontroll •Web-basert portal for relevant informasjon og nødvendige prosedyrer Eksempler på innhold : Generell informasjon: •God vitenskapelig praksis •Roller og ansvarsforhold •Nasjonale og internasjonale retningslinjer for forskningsetikk Et prosjekts liv: •Nødvendige tillatelser (personvern, medisinsk forskning osv.) •Innhenting og bruk av data, føring av lab-journal •Retningslinjer for forfatter- og medforfatterskap (Vancouver)

10 UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 Elektronisk dokumentasjon og lagring av data Pilotprosjektet er under utvikling og vil bli utprøvd i 2007-2008: A. Offentlig dokumentasjon av god forsknings- praksis (i Frida) - Personlig erklæring om å følge forskningsetiske retningslinjer -Beskrivelse av forskningsprosjektet –Dokumentasjon av godkjenninger og kontrakter –Erklæring om at Vancouver-reglene om med- forfatterskap følges

11 UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 Elektronisk dokumentasjon, forts. B. Elektronisk lagring av forskningsdata –Lukket langtidslagring av elektronisk underlagsmateriale til vitenskapelige publikasjoner (NSD) –Offentlig deklarasjon av langtidslagret underlagsmateriale (NSD) –Offentlig kobling av publikasjoner til underlagsmateriale (Frida) C. Web-basert arbeidsomgivelse for forskning –Eksperimentelt prosjekt – vil pågå i flere år

12 UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007


Laste ned ppt "UiO – Forskningsadministrativ avdeling – 2007 Tiltaksplan for forebygging av uredelighet i forskningen Prorektor, prof. Haakon Breien Benestad Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google