Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biblioteket som det elektroniske forlag: Digitale Utgivelser ved UiO Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for medisin og helsefag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biblioteket som det elektroniske forlag: Digitale Utgivelser ved UiO Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for medisin og helsefag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biblioteket som det elektroniske forlag: Digitale Utgivelser ved UiO Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for medisin og helsefag

2 Mål Hovedformålet for DUO er å skape et effektivt system for vitenskapelig kommunikasjon på linje med forskningens grunnleggende mål - bredest mulig spredning for forskningsresultater

3 Overgang till elektronisk publisering  Alle dokument finnes i elektronisk form  Overgang til elektronisk publisering er i praksis et lite skritt i riktig retning  Overgangen gir forbedret tilgang og service både for interne og eksterne brukere samtidig som det medfører en rasjonalisering av virksomheten

4  DUO er et system for nettbasert publisering av UiOs elektroniske vitenskaplige publikasjoner:  Innlevering  Gjenfinning  Arkivering

5 Systemeier  UBO er systemeier  USIT er utførende instans hva gjelder utvikling og vedlikehold av systemet

6 Servicetilbydere  DUO -lokal database for elektroniske ressurser  Alle elektroniske ressurser er søkbare i BIBSYS  OAI-kompatibelt eksport grensesnitt  Servicetilbydere kan hente metadata om UiOs elektroniske ressurser på en standardisert måte (OAI-PMH = Open Archives Initiativ Protocoll for Metadata Harvesting)

7 Innehold DUO inneholder i dag (oktober 2003) totalt 712 fulltekstdokumenter og 5 video:  Hovedoppgaver (382)  Doktoravhandlinger (7)  Spesialoppgaver (168)  Mastergradsoppgaver (40)  Seriehefter (115)  Video (5)

8 Arbeidsgrupper  UBOs arbeidsgruppe  Driftsgruppe  UBO + USIT  Brukerforum  UBO + USIT + Brukere

9 Strategisk plan 2003-2007  Våren 2003 - Forslag til strategisk plan ble utarbeidet  8 mai 2003 – Planen sendt på høring  16 juni 2003 – Høringsfrist  Høringsinstansene er i hovedsak positive  19 september 2003 - Bibliotekrådet vedtok den strategiske planen

10 Strategisk plan 2003-2007  Ved å akseptere den strategiske planen har UiO forpliktet seg til å legge til rette for en effektivisering av den vitenskapelige publiseringen og på sikt en overgang til elektronisk originalpublisering  Den strategiske planen omfatter et stort antall tiltak

11 Elektronisk publisering av studentoppgaver  Alle institutt skal fra og med 2004 tilby og motivere studentene å levere oppgaver i elektronisk form  Alle oppgaver skal fra år 2006 leveres i elektronisk form slik at de kan publiseres på nettet

12 Elektroniske versjonen originalen  Målet er en overgang til elektronisk originalpublisering av studentoppgaver  eventuelle trykte eksemplar produseres fra den elektroniske originalen  Print-on-demand  Bibliotekene vil i framtiden ikke å håndtere den trykte utgaven - bare den elektroniske

13 Opphavsrett  Studenten må ved innlevering:  garantere at man er innehaver av opphavsretten  gi UiO tillatelse til at dokumentet arkiveres og er gjenfinnbart i elektronisk form  Studenten beholder opphavretten  Studenten kan klausulere oppgaven

14 Publisering  Det er instituttets ansvar å publisere oppgaver  Når en oppgave er godkjent og ikke klausulert publiserer instituttet oppgaven i DUO

15 Støtte for skriving  UB og USIT skal støtte utviklingen ved å skaffe/utvikle:  Forfatterverktøy (Word-mal)  Selvopplæringspakke  Instituttene/fakultetene skal tilby:  Opplæring  Oppfølging  Brukerstøtte

16 Langtidslagring UiOs elektroniske vitenskapelige arkiv har som oppgave å bevare informasjon for framtiden og bør ha en planleg- gingshorisont på minst et hundre år  Rutiner for migrering  PDF og XML er i dag de eneste formatene som garanterer langtidslagring

17 Langtidslagring Forslag til rutiner:  Alle dokument som produseres i XML- format skal langtidslagres i XML-format  Alle dokument som skrives i Word skal langtidslagres i Word-format  Alle andre dokument skal langtidslagres i PDF-format  Alle format som innleveres langtidslagres

18 Visningsformat PDF er et etablert visningsformat som så langt det er mulig bevarer dokumentets opprinnelige utseende uavhengig av aktuell presentasjonsenhet. Forslag til rutiner:  Alle dokument skal finnes i visningsformatet PDF  Forfattere som ønsker det skal også kunne gjøre sine dokument tilgjengelige i visningsformatet HTML  Alle dokument som finnes i Word skal være tilgjengelige i visningsformatet Word

19 Konvertering  Alle dokument skal finnes i visningsformatet PDF  Alle dokument må konverteres til PDF  Forfatteren må godkjenne konverteringen innen dokumentet publiseres

20 Konvertering  Modell 1: Forfattere konverterer  Modell 2: Instituttene konverterer  Modell 3: Sentral enhet konverterer Tiltak:  Konvertering er forfatterens ansvar, men de institutt som ønsker det, kan utføre konverteringen for forfatteren  Fra 2004 vil en webløsning for konvertering til PDF være tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved UiO.

21 Elektronisk publisering av UiO ansattes dokument  Det langsiktige målet er at DUO skal omfatte alle ”vitenskapelige” dokumenter forfattet/publisert ved UiO  Det er enhetene ved UiO som har ansvar for faglig godkjenning og publisering av de ansattes dokument i DUO  De fleste rutiner og behovet for brukerstøtte er i stort sett like for studenter og ansatte  Det som skiller er først og fremst innlevering og opphavsrett

22 Innlevering av de ansattes elektroniske dokumenter  Rapportering til FRIDA er obligatorisk for alle vitenskaplig ansatte ved UiO  FRIDA = Universitetenes system for forsknings- dokumentasjon (ForskningsResultater, Informasjon og Dokumentasjon av Vitenskapelige Aktiviteter)  For at de vitenskapelig ansatte skal slippe å registrere sine vitenskapelige elektroniske dokument to ganger vil FRIDA utvides slik at innlevering av vitenskapelige elektroniske dokument kan skje via FRIDA med automatisk overføring til DUO

23 Dokument publisert ved UiO  Forfatteren har opphavsrett  Dokumentet kan innleveres til DUO  Ved innlevering må den ansatte:  garantere at man er innehaver av opphavsretten  gi UiO tillatelse til at dokumentet arkiveres og er gjenfinnbart i elektronisk form  Forfatteren beholder opphavsretten

24 Dokumenter publisert av forlag  Forlaget har all publiseringsrett og tillater oftest ikke annen form for publisering  Forfattere kan inngå en avtale med forlaget om rett til å avlevere og publisere arbeidet i DUO parallelt med publisering gjennom forlaget - "self-archiving"  Forfattere må være oppmerksom på dette ved inngåelse av publiseringskontrakten med forlaget

25 Opphavsrett  UiO vil høsten 2003 etablere en gruppe for avklaring av problemene knyttet til opphavsrettslige forhold  Gruppen skal bl.a. utarbeide retningslinjer og modellavtaler for publisering ved forlag for å sikre at forfatteren utnytter sin mulighet til å gjøre dokumentet/artikkelen allment tilgjengelig i DUO

26 Søkning i DUO  Enkel søk  Avansert søk  Navigeringsmuligheter (browsing)

27 Avgrensnings muligheter  Avgrensningsmuligheter:  Fakultet  Institutt  Fag  År  Dokumenttype  Språk  Kun elektronisk  Kun video

28 Sortering  Sortering  Tittel  Forfatter  Årstall  Publisert

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


Laste ned ppt "Biblioteket som det elektroniske forlag: Digitale Utgivelser ved UiO Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for medisin og helsefag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google