Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvor god er dagens norske ph.d. utdanning? Innlegg på Tekna Seminar ”Forskning og utdanning” Torsdag 15. oktober 2009 Prorektor forskning Kari Melby,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvor god er dagens norske ph.d. utdanning? Innlegg på Tekna Seminar ”Forskning og utdanning” Torsdag 15. oktober 2009 Prorektor forskning Kari Melby,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvor god er dagens norske ph.d. utdanning? Innlegg på Tekna Seminar ”Forskning og utdanning” Torsdag 15. oktober 2009 Prorektor forskning Kari Melby, NTNU

2 2 NTNU satser strategisk på ph.d.-utdanningen - og vil styrke grepet for å bedre dens kvalitet og relevans - og vil bygge på beste praksis i doktorgradsprogrammene Dette er helt nødvendig om NTNU skal lykkes i å være et internasjonalt fremragende universitet

3 3 Forskningsmeldingen om ph.d.-utdanning Stipendiatstillinger (inkl. postdoc.s og nærings-ph.d.) Forskerskoler, forskerlinjer og integrerte doktorgradsløp Gjennomføringstida i doktorgrads- utdanninga skal ned Instituttsektorens rolle i forskerutdanning Norsk forskerutdanning skal evalueres

4 4 Internasjonalt fokus på ph.d. Enhance the quality of doctoral education in European universities Encourage and support the development of institutional policies and strategies Improve the availability of data and information on doctoral education Identify and monitor emerging trends in doctoral education Act as a representative voice of European universities in the dialogue with other stakeholders Contribute to strengthening the international dimension of doctoral programmes Build and develop a strong link between education and research policies and strategies Promote the doctorate and doctorate holders as careers upon which to build a knowledge-based society EUA – European University Association har opprettet Council for Doctoral Education (CDE)

5 5 Prosjektet ”Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning” ble etablert for å: bidra til å videreutvikle og styrke forskerutdanningen ved NTNU, og gjennom det posisjonere universitetet nasjonalt og internasjonalt innenfor forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

6 6 Prosjektets oppstart og gjennomføring Prosjektet startet oktober 2008 Tre delprosjektgrupper ble etablert for å utrede temaene Rekruttering og kvalitet, Tverrfaglighet og Internasjonalisering Innhenting av informasjon gjennom spørreundersøkelse til stipendiater og veiledere Samtaler med ledelse på alle fakulteter og med andre universiteter Oppdrag satt ut til NIFU STEP En tiltaksorientert rapport var ferdig juni 2009

7 7 Oversikt over hva det utenlandske medlemmet i komitéen uttaler om nivået til den aktuelle doktorgradsavhandlingen; dårligere, på samme nivå eller bedre enn i komitémedlemmets hjemland (data fra 2008).

8 8

9 9 Anbefalinger fra rapport 1. Synliggjøre NTNUs ph.d.-utdanning 2. Styrke NTNUs kvalitet i ph.d.-utdanningen 3. Modeller for organisering 4. Inkludering av ph.d.-kandidatene 5. Styrke opplæringsdel (kurs) 6. Styrke veiledning 7. Styrke internasjonalisering 8. Diploma supplement 9. Dele og spre beste praksis

10 10 Synliggjøre ph.d.utdanning => Utvelgelse av stipendiater og veiledere => Veiledningen => Gjennomføringen => Kursdelen => Avslutning og disputas Oppfølging av rapport

11 11 Synliggjøring - Ovenfor samfunnet, arbeidsgivere, studenter Utvelgelse av stipendiater/prosjekter og veiledere - Krav til kandidat og til veileder, ansvar i institutt/fakultet Veiledningen - Normalordning 2 veiledere, utvikle veilederkompetanse- og kvalitet, ansvar i institutt/fakultet

12 12 Gjennomføring - Rapportering og evaluering, inkludering av stipendiaten Kursdelen - Utvikle gode doktorgradskurs, fleksibilitet i godkjenning av kurs Avslutning og disputas - Gjennomføre lik praksis i avslutningsfase Noen virkemidler: Spre beste praksis, forbedre rutiner og prosedyrer, revidere ph.d. forskrift og ph.d. avtale

13 13 Samarbeid Synliggjøring av ph.d. utdanningen Kontakt med næringsliv og industri Nærings-ph.d. Kunnskapsutveksling

14 14 Vårt mål er å ha dyktige og tilfredse stipendiater som lykkes i forhold til de mål de har satt seg!


Laste ned ppt "1 Hvor god er dagens norske ph.d. utdanning? Innlegg på Tekna Seminar ”Forskning og utdanning” Torsdag 15. oktober 2009 Prorektor forskning Kari Melby,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google