Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultatbasert omfordeling (RBO)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultatbasert omfordeling (RBO)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultatbasert omfordeling (RBO)
UHR-konferanse, 11.mai 2007

2 Finansieringssystemet / RBO
Mål og virkemidler Finansieringssystemet Prinsipper Vitenskapelig publisering Legitimitet Utfordringer / kommunikasjon Diskusjoner / dilemmaer

3 Mål for Kvalitetsreformen
Økt kvalitet i utdanning og forskning Økt gjennomstrømning Økt internasjonalisering

4 Et sett av virkemidler Finansiering Insentivstruktur, indikatorer
Lov og legalitetskontroll Politikkutforming Tilsynsansvar Kunnskapsutvikling, analyse, statistikk, indikatorer Etatsstyring Veiledning, opplæring

5 Finansieringssystemet
Basiskomponent Undervisningskomponent Forskningskomponent: - Strategisk del - særskilte midler til doktorgradsstillinger, vitenskapelig utstyr m.m. - Resultatbasert omfordeling (RBO) - fast ramme - fordeles basert på fire vektede indikatorer - uttelling etter institusjonenes andel oppnådd på indikatorene Formidlingskomponent?

6 Endringene i finansieringssystemet fra og med 2006
En enhetlig modell for universiteter, vitenskapelige høyskoler og statlige høyskoler Den resultatbaserte forskningskomponenten for universitet på om lag 10% ble videreført. For statlige høgskoler er den redusert fra 5 % til mellom 1 og 2 % Fire indikatorer i RBO doktorgradskandidater, publiseringspoeng, EU-midler og NFR-midler Halv effekt av RBO i 2006, full effekt i 2007

7 Hovedprinsipper for resultatbasert finansiering
Forutsigbarhet og transparens Målrettet på virksomhetsområder og indikatorer Insentiver + resultatbasert Enkelt og grovmasket Nøytralt Overordnet, nasjonalt finansieringssystem

8 Vitenskapelig publisering
Forfatterens tilhørighet og forfatteradresse Publikasjonstyper og vekting Nivå 1 og 2 Nasjonalt og internasjonalt nivå

9 Publiseringspoeng i RBO

10 Legitimitet Dokumentasjonssystemet er utviklet av/i sektoren
Nasjonale råd på hvert forskningsfelt nominerer publikasjonskanaler Publikasjonsutvalget under UHR avgjør tidsskrift og utgivere

11 Utfordringer / Kommunikasjon
Nasjonalt system for fordeling av midler mellom institusjonene: Institusjonene har ansvar for videreføring av insentivene i interne modeller Tilpasse interne modeller til lokale behov Institusjonenes ansvar for rapportering og kvalitetssikring av data: Riksrevisjonen har de siste årene revidert ulike elementer knyttet til resultatrapportering: rutiner og systemer for rapportering kontroll av eksamensdokumentasjon kontroll av registrerte DBH-data

12 Diskusjon / dilemmaer Ulike institusjonstyper
For sterke/svake insentiver? Understøttelse av politikken? Arbeidsdeling eller konkurranse om de samme ”melkekyrne”?


Laste ned ppt "Resultatbasert omfordeling (RBO)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google