Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reiser og videokonferanser i norsk næringsliv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reiser og videokonferanser i norsk næringsliv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reiser og videokonferanser i norsk næringsliv
Jon Martin Denstadli PhD, forsker I Transportøkonomisk institutt © Transportøkonomisk institutt

2 Agenda Norsk næringslivs flyreiser – resultater fra Avinors reisevaneundersøkelse på fly: - konkurranseforhold - hvor reiser vi? - priser og prisutvikling Næringslivets bruk av videokonferanser – resultater fra en nylig gjennomført studie blant forretningsreisende med fly - hvor stor er utbredelsen og bruken? - til hvilke formål og overfor hvilke kontaktpunkter benyttes videokonferanser? - hvilke holdninger har forretningsreisende til videokonferanser og tjenestereiser? Hvordan påvirker videokonferanser reiseetterspørselen? © Transportøkonomisk institutt

3 Næringslivets flyreiser
© Transportøkonomisk institutt

4 Utviklingen i flymarkedet – fritidstrafikken overtar
Innland Andelen forretningsreiser betydelig redusert Gjelder i særlig grad utland – innenlandstrafikken stabilisert seg på drøyt 50% forretning ”Hamskiftet” kom med Norwegians inntreden i 2002 Utland © Transportøkonomisk institutt

5 Forretningstrafikken – konjunkturfølsomt marked
I 2009 foretok nordmenn om lag 2,2 mill forretningsreiser med fly utenlands og 5,4 mill innenlands Vekst hhv 34% og 26% - vesentlig lavere enn utland fritid Forretningsmarkedet er svært følsomt for konjunktursvingninger © Transportøkonomisk institutt

6 Kundegrunnlaget: Færre som fløy i 2009 enn i 2007
Om lag nordmenn foretok minst en forretningsreise innenlands med fly i 2009 Drøyt gjorde en eller flere reiser til utlandet Kundegrunnlaget redusert de siste par årene Olje- og gassindustrien kraftig over-representert blant flypassasjerene Drøyt 20% av reisene (innenlands) foretas av ansatte innen olje/gass, knapt 20% av ansatte innen offentlig adm./tjenesteyting Ansatte innen varehandel, hotell, restaurant reiser minst © Transportøkonomisk institutt

7 Reiseformål: Betydelig reiseaktivitet knyttet til kurs/konferanse
Innland Høy andel reiser til/fra arbeid på innland Hver tredje reiser skjer i forbindelse med kurs/konferanse Kurs/konferanse vokst mye på utland (300’ flere reiser i -09) Færre ”konserninterne” reiser (også absolutt) – erstattet av videokonferanser? Utland © Transportøkonomisk institutt

8 De reisende: Menn dominerer, men kvinnene blir flere
Drøyt 40% av flypassasjerene er kvinner Kvinnene er i flertall på fritidsreiser, mens bare 27% av forretningsreisene foretas av kvinner Men, økende kvinneandel – i 1986 utgjorde kvinner bare 15% av forretningsreisene med fly © Transportøkonomisk institutt

9 Topp 10 reisemål: Europeiske destinasjoner dominerer
Nordmenns forretningsreiser til utlandet i 2009 spredte seg på ca 140 ulike land Om lag reiser gikk til Storbritannia og et tilsvarende antall til Danmark USA på ”5.-plass” eneste ikke-europeiske destinasjon Men, svakt økende andel interkontinental trafikk (15% i -09 vs 13% i -03) 5% av forretningsreisene går til USA og 5% til Asia Kun 4% av de som skal utenfor Europa når sitt reisemål direkte fra Norge © Transportøkonomisk institutt

10 Konkurransen: Norwegian kaprer markedsandeler
Innland Norwegian kaprer andeler både i forretningsmarkedet innland og utland Øker trafikken i et fallende marked Dette skjer på bekostning av SAS (innland), mens både SAS og utenlandske taper andeler på utland Widerøe holder noenlunde sin andel Økt tilbøyelighet til å bruke lavkostselskaper Nesten hver fjerde forretningsreise i 2009 foregikk med et lavkostselskap Utland © Transportøkonomisk institutt

11 Oljetrafikken: SAS dominerer
I alt 1,5 mill reiser hadde tilknytning til olje-/gassvirksomhet i 2009 SAS har en solid hånd om dette markedet Norwegians andel øker, men fortsatt relativt beskjeden © Transportøkonomisk institutt

12 Prisutviklingen utland: Kraftig reduksjon i billettprisene til Europa
I gjennomsnitt betalte forretningsreisende 30% mindre for en billett til europeiske destinasjoner i 2009 enn i 2003 OSL-CPH: kr (-09) / kr (-03) OSL-LON: kr (-09) / kr (-03) Ingen prisnedgang når man reiser utenfor Europa Større relativ prisnedgang blant forretningsreisende enn blant fritidsreisende © Transportøkonomisk institutt

13 Prisutviklingen innland: Fortsatt store forskjeller mellom stamrute og kortbane
Billettprisen på de ”tunge” rutene i Sør-Norge (Oslo-Trondheim/ Bergen/Stavanger) ligger på +/- kr (ned med knapt 20% mot 2003) Forretningsreisende mellom Sør- og Nord-Norge betaler ca 35% mindre for billetten enn i 2003 Også rimeligere å reise mellom Oslo og de regionale lufthavnene Men, fortsatt store prisforskjeller: - Oslo-Helgelandskysten: ca kr Oslo-Bodø: ca kr 2 000 © Transportøkonomisk institutt

14 Video- konferanser © Transportøkonomisk institutt

15 Videokonferanser før og nå
1969: Første kommersielle bildetelefon lansert av ATT. Kostnad: $16 for en samtale på 4 minutter 1990-> PC-baserte VK systemer begynner å bre om seg. 2003: Gratis IP video mulig. Skype får 100 million brukere (2006). VK for PC, Mobile &TV! (2010) 2000->: Første 3G video mobiltelefon. Mobil video-konferanse mulig når man ikke har tilgang til PC 2005-> ”Telepresence” systemer mer populære. HP, Cisco og andre går inn i markedet 1964: På verdensmessen I New York demonstreres bildetelefonen. 1985->: Rollabout - systemer får utbredelse. Tele-selskaper forventer VK å drive etter-spørselen etter ISDN 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Early period Telematic period Integrated collaborating period 02/04/2017 © Transportøkonomisk institutt

16 Hvordan påvirker videokonferanser reiseetterspørselen?
Modifisering? Substitusjon? Generering? Omfordeling? Supplement? © Transportøkonomisk institutt

17 Videokonferanser: Kritisk masse nådd?
Historisk stor tro på substitusjonseffekter Videokonferanser har etter hvert fått stor utbredelse. Det synes som om den kritiske massen er nådd. Brukevennlige konferansesystemer Forretningsreiser følsom overfor konjunktursvingninger: I tider med økonomisk tilbakegang vil bruken av video øke på bekostning av flyreiser Innenlands flytrafikk i perioden 37% reduksjon Bl a forårsaket av kutt i oljesektoren Videokonferanse erstattet ca % av forretningstrafikken med fly i denne perioden © Transportøkonomisk institutt

18 Videokonferanse fungerer ofte som en backup i krisesituasjoner
Økt fokus på videokonferanse som backup når det er problematisk å reise: Terrortrusler Naturkatastrofer Politisk ustabilitet Video gjør det mulig å håndtere midlertidige stans i flytrafikken Men; økt bruk av videokonferanse “setter” seg ikke © Transportøkonomisk institutt

19 Reisetretthet kan stimulere til økt bruk av videokonferanser
Sterk motivasjon for å øke bruken av videokonferanser 25% mener at flere reiser burde erstattes med video- eller telefonkonferanser 27% av de som ikke har tilgang savner videokonferanse på arbeidsplassen 23% av ledere som ikke har utstyr har intensjoner om å anskaffe Reisetretthet er en sterk motivasjons faktor Flere reiser øker reisetrettheten © Transportøkonomisk institutt

20 Substitusjonspotensialet likevel forholdsvis begrenset
Behovet for å bygge relasjoner, skape tillit og den symbolske verdien i å møtes ansikt-til-ansikt vil fortsatt drive etterspørselen etter forretningsreiser Globaliseringen og en mer kunnskaps-intensiv økonomi vil sannsynligvis øke kommunikasjonsbehovet => både mer videokonferanser og reising Nettverksorganisasjoner og transnasjonale produksjonskjeder vil drive etterspørselen etter lange reiser Videokonferanser vil være et viktig supplement til møter ansikt-til-ansikt “Trust needs touch […] Paradoxically, the more virtual an organization becomes, the more its people need to meet in person“ Charles Handy © Transportøkonomisk institutt

21 Møter ansikt-til-ansikt
Oppsummering Møter med geografisk atskilte parter Videokonferanser er utbredt i norsk næringsliv Konferanserom dominerer, spesielt i større organisasjoner Mindre bedrifter prøver i større grad ut alternative løsninger Møter ansikt-til-ansikt (reiser) og videomøter er komplementære Videokonferanse brukes i intra-organisatorisk kontakt og i etablerte relasjoner Møter ansikt-til-ansikt er nødvendig for å bygge relasjoner og tillit. Symbolsk betydning i å møtes personlig Overlapp når: - Bedrifter må kutte kostnader, temporære stans i flytrafikken og reisetretthet blant de ansatte - Effektive transportløsninger, bruk av IKT underveis på reisen kan imidlertid redusere overlappet Møter som krever fysisk tilstedeværelse Møter hvor reiser ikke er nødvendig eller tidsmessig ikke mulig Møter ansikt-til-ansikt Video-konferanse Overlapp Side 21 © Transportøkonomisk institutt © Transportøkonomisk institutt


Laste ned ppt "Reiser og videokonferanser i norsk næringsliv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google