Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etableringer og nedleggelser Spilling kapittel 5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etableringer og nedleggelser Spilling kapittel 5."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etableringer og nedleggelser Spilling kapittel 5

2 Stort omfang  Antall registrerte nye foretak er høyt; mellom 24000 og 30000 i 90-årene  Antall deregistrerte foretak er tilsvarende høyt  Samlet sett representerer dette en fornyelse av næringslivet  10 % av antall foretak totalt sett er nye og omtrent tilsvarende andel legges ned

3 Spesielle trekk  Deregistreringer svinger mer enn nyregistreringer  Redusert antall foretak i primærnæringene preget utviklingen sterkt tidlig på 90-tallet  I det lange løp utjevner registreringer og deregistreringer seg  Gunstig/ugunstig økonomisk utvikling kan prege enkelte perioder og innbyrdes fordeling

4 Næringsmessige variasjoner  Mange foretak i en næring tilsier mange registreringer og deregistreringer  Varehandel, hotell og restaurant har det absolutt største antallet og den relativt sett, største andelen, deretter følger tjenester, hvoretter kommer sekundærnæringer og til slutt tertiærnæringene; jfrt. Fig. 5.4

5 Hvor store er de foretakene som registreres eller legges ned?  10 % utskifting er omfattende; hva betyr slike tall?  Endringene domineres av svært små og til dels helt ubetydelige foretak  Halvparten av de nye er uten sysselsatte etter ett år  De foretak som legges ned er enda mer marginale og mindre

6 Hvordan er levetiden?  Av nyregistrerte foretak er det bare 50 % som lever i mer enn 5 år  34 % lever etter 10 år  27 % lever etter 15 år  23 % lever etter 20 år

7 Overlevelsesrater i ulike næringer  Tertiærnæringene har lav overlevelsesrate etter 5 år – mellom 35 og 45 % lever  Sekundærnæringene har middels overlevelsesrate – mellom 45 og 60 % lever etter 5 år  Primærnæringene har høyest rate - ca 63 % lever etter 5 år

8 Hvor gamle er de foretak som legges ned i de ulike næringene?  Tertiærnæringene er 3-5 år gamle  Sekundærnæringene er mellom 5 og 11 år  Primærnæringene er 14 år

9 Geografisk fordeling  Det sentrale østlandsområdet dominerer bildet av nyregistreringer med rater opp i mot 15 %  De laveste ratene finner vi i næringsfattige områder som Sogn og Fjordane, Nord- Trøndelag og Oppland  Deregistreringsratene følger samme mønster


Laste ned ppt "Etableringer og nedleggelser Spilling kapittel 5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google