Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intern presentasjon for medlemmer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intern presentasjon for medlemmer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Intern presentasjon for medlemmer
Systemiske konstellasjoner

2 Teori og praksis Del 1: Systemiske konstellasjoner
Systemiske konstellasjoner inkluderer familie-, organisasjons- og strukturelle konstellasjoner. Arbeidet er en videreutvikling fra psykoterapi, familieterapi, gruppeterapi, systemterapi og fenomenologi. Bert Hellinger har vært en viktig og avgjørende person i arbeidet med å sammenfatte disse retningene for å utvikle metoden. Systemiske konstellasjoner er et effektivt redskap for å finne løsninger på mellommenneskelige problemer i både familier og i organisasjoner. Konstellasjoner har også blitt brukt i undervisning, helsearbeid, fengsler og i sosialtjenesten. Familier og enkeltpersoner kan ta opp tema som avhengighet, ekteskap og relasjoner, fysisk og psykisk sykdom, adopsjon, sorg, karrierespørsmål og økonomi. Organisasjoner kan bruke prosessen til å fokusere på restrukturering, kommunikasjon, gruppemotivasjon, mobbing, etiske spørsmål, avgjørelser, strategisk planlegging og målsetting. Konstellasjoner kan også gi ny innsikt i spørsmål som har å gjøre med arv, familiebedrifter, krig, forbrytelser og rase. 3) Systemiske konstellasjoner passer utmerket til enkeltpersoner, familier og organisasjoner som ønsker å leve ut livets fulle potensialer.

3 Del 2. Det grunnleggende om systemiske konstellasjoner
Systemiske konstellasjoner gjør det mulig å jobbe med temaer som hører hjemme innenfor menneskelige systemer. I starten ble konstellasjoner utelukkende gjort i gruppe. De senere årene har konstellasjoner gjennomgått en stor utvikling. Vi erfarer det komplekse nettet av sammenkoblinger som rekker inn i vår nåtid fra generasjoner i fortiden, som gir et springbrett inn i fremtiden. Systemiske konstellasjoner avdekker hvordan levende systemer fungerer, og forklarer i noen grad hvordan kreftene i et system opererer. Slike funksjoner kan ellers være vanskelige å forstå og ta i bruk. Medlemmene av gruppen er mennesker som ikke har noen annen tilhørighet til hverandre, og de blir valgt til å representere medlemmer eller elementer av den familien eller organisasjonen som temaet gjelder. I denne prosessen avdekkes skjulte og uventede dynamikker som opererer innenfor det aktuelle systemet. Disse blir arbeidet med mot det formål at alle medlemmene av systemet skal finne sin rette plass på en sunn og respektfull måte. En rekke av disse konstellasjonene blir vanligvis gjort innenfor den samme gruppen i løpet av et seminar som kan vare fra en til flere dager. I tillegg til å sette opp egne temaer får deltagerne i løpet av kurset oppleve en dypere empati for og et bredere perspektiv på en rekke familier og organisasjoner. Dette er delvis årsaken til den dype opplevelsen av medfølelse, kjærlighet og tilhørighet som kan oppleves hos kursdeltagere. Blant annet er det nå mer og mer vanlig at konstellatøren arbeider i ”en til en setting”, det vil si konstellatøren og klienten. Som representanter brukes da figurer eller andre markører. Gjennom konstellasjonsprosessen kan vi se og kjenne på vår felles styrke og sårbarhet som vi deler med familiemedlemmer, med resten av menneskeheten og virkelig med resten av planeten. Vi erfarer det komplekse nettet av sammenkoblinger som rekker inn i vår nåtid fra generasjoner i fortiden, som gir et springbrett inn i fremtiden. Det er nå dagligdags å finne bøker og dokumentarer som viser til ideer om hvordan alt hører sammen. De dukker opp i mange felt, inkludert miljøvern, kvantefysikk, psykologi og spiritualitet. Det hører likevel til sjeldenhetene å få oppleve disse sammenkoblingene så direkte. En familiekonstellasjon er en slik verdifull sjeldenhet. I naturen kan vi oppdage spor av disse samme kreftene når vi ser hverdagsmysterier som de synkroniserte kastene til fugler som flyr i flokk (Sheldrake R. 2003). Hvis deres koordinasjon baserte seg på at fuglene oppfattet hverandre gjennom deres normale sanseoppfatning slik vi forstår dem, ville deres retningsendring bli oppstykket og ligne på fallende dominobrikker. I stedet beveger de seg som en enhet uten noen forsinkelser. Systemiske konstellasjoner baserer seg også på metoder for kommunikasjon som vi ikke enda kan forstå fullt ut. Dette gjør at familiers dynamikk kan bli avdekket gjennom bruk av representanter.

4 Viktige prinsipper i konstellasjoner
Bert Hellinger kalte disse prinsippene ”Orders of love” - kjærlighetens orden. Alle har lik rett til å høre til Det må være balanse mellom å gi og å ta Alle har sin plass i hierarkiet. 1) Når familiemedlemmer blir ”glemt”, frosset ut eller tiet i hjel, for eksempel den gale tanten ingen snakker om, sønnen som tok selvmord, aborterte barn eller bestefar som var nazist, skapes en ubalanse i familiesystemet. Det samme gjelder for dine egne "delpersonligheter", ved å anerkjenne de og gi di sin rettmessige plass kan de bli viktige ressurser for deg. 2) Når vi får eller tar noe fra andre kan vi føle ubehag eller at vi står i gjeld. Når vi gir tilbake kan vi føle frihet og lettelse. Hvis det er ubalanse i å gi og ta kan vi kjenne skyld, sinne, skam og andre følelser. 3) For at alle skal føle trygghet og tilhørighet i familiesystemet spiller det en rolle når hver og en kom inn i systemet. Foreldrene kom før barna, den førstefødte kom før barn nummer to osv.

5 Ubalanse når prinsippene brytes
Ofte skapes ubalansen fordi det er for smertefullt å anerkjenne virkeligheten - man vil skåne seg selv og andre. Her er noen eksempler: ved abort/dødfødsel som ikke snakkes om eller sørges over når barn eller ungdom dør uten at det sørges når barn adopteres bort og dette ikke snakkes om når adoptivforeldre ikke anerkjenner barnas biologiske foreldre når tidligere partnere eller viktige forhold ikke anerkjennes og respekteres når utroskap hemmeligholdes når hendelser fra krigen ikke huskes og de døde ikke hedres når familien har hemmeligheter ...og mange andre... Disse ubevisste anstrengelsene (motivert ut fra "blind kjærlighet") som de yngre familiemedlemmer gjør, kan avstedkomme lidelse og forvirring. Tradisjonell psykoterapi vil i mange tilfelle ikke nå frem til og bearbeide slike systemiske lidelser.

6 Del 3: Systemisk teori og familieterapi 1
De fleste prinsippene som ligger til grunn for systemisk konstellasjonsarbeid ble godt beskrevet av familieterapeuter fra 1960-tallet og fremover. Arbeidet i familiekonstellasjoner er en dynamisk samhandling som tar i betraktning alle disse konseptene og det flergenerasjonelle mønsteret som har innflytelse på individet fra fortiden. I denne sammenheng er det to spesielle retninger som har innflytelse på den systemiske tenkningen i arbeidet med systemiske konstellasjoner. 1. Flergenerasjonell familieterapi. 2. Afrikansk stammeslektstradisjon

7 Del 3: Systemisk teori og familieterapi 2
Hovedteoriene i familieterapi kom i hovedsak fra systemteori og kybernetikk. Ludvig Von Bertalanfy introduserte generell systemteori til sosialfag og psykologi på 60-tallet. Dette førte til at familieterapeuter fikk med seg den grunnleggende ideen om at familien er en interaktiv del som blir påvirket av tidligere generasjoner og som opererer ut fra et sett av samlende prinsipper. Arbeidet inkluder ideene om at: -Helheten er større enn summen av dens deler. Ved dette forstår vi at kroppen til et levende menneske er større enn dets organer og kroppsdeler i seg selv. Den er avhengig av hvordan de er satt sammen og deres samhandling. - Likeledes er en familie eller organisasjon mer enn summen av dens enkelte medlemmer. Også familien eller organisasjonen er avhengig av hvordan medlemmene kommer sammen og samhandler. - Alle elementene av et system er avhengige av hverandre. Forandring i ett element fører til endring i alle de andre. I familiedynamikk blir dette særlig tydelig når et familiemedlem er ekskludert. Dette kan ha skjedd på grunn av ulike faktorer, inkludert ekstrem skam eller sorg. Hvis, for eksempel, et familiemedlem er ekskludert fordi det har ført til skam over familien ved å ha deltatt i ulovlige aktiviteter, så vil denne eksklusjonen ha konsekvenser for alle de andre familiemedlemmene. I organiske systemer, slik som den menneskelige kroppen eller en familie (til forskjell fra en maskin som bilen), jobber systemet for å opprettholde likevekt. Denne prosessen blir kalt for homeostase. I denne situasjonen blir det gitt prioritet til overlevelsen av systemet fremfor overlevelsen av de ulike delene. Når en person blir utsatt for ekstrem kulde så vil de vitale organene bli beskyttet mens armer og ben kan bli forevig ødelagt av forfrysning. Dette er selvfølgelig ingen ideell situasjon, men den kan redde et menneskes liv. På samme måte er det i en familie der et individ kan ofres til fordel for systemet. De ulike typene familieterapi leter etter bedre løsninger der det er mulig.

8 Del 3: Systemisk teori og familieterapi 3
Strukturell familieterapi utviklet av Salvador Minuchin, hvor han definerte en “sunn” familiestruktur. Noen av prinsippene for en sunn familie reflekteres i Hellingers teorier om ”kjærlighetens skjulte symmetri”. Minuchin viste også hvordan familiemedlemmers forflytning fra den ene stolen til den neste i løpet av sesjonen pekte mot strukturer og endringer i familien. Milano-gruppen i Italia arbeidet ut fra at problemer involverte familien som et hele, ikke bare et enkeltindivid, og at det finnes en repetisjon av mønstre fra en generasjon til den neste. 1)) De tok med ideer om at enkeltmenneskers symptomer, så som anoreksi, kan sees på som en funksjon av hele systemet. Ved å sette nye rammer forsøker terapeuten å veve familiens innhold og prosess sammen på en slik måte at fokuset blir utvidet til å inkludere alle familiemedlemmene. Effekten av det helende bildet, som ofte kommer til syne i løpet av en konstellasjon, tjener effektivt som en ny ramme og holder et vedvarende bilde av en familie hvor kjærligheten får flyte.

9 Del 3: Systemisk teori og familieterapi 4
Strategisk familieterapi, og senere Brief therapy, vokste frem fra arbeidet til Palo Alto-gruppen (Gregory Bateson, Don Jackson, Paul Watzlawick, John Weakland.) Her dreide det seg om mønstre for kommunikasjon. Jay Haley ble en leder i USA ved å bruke læren og teknikkene fra Milton Erickson ( ), en fremragende hypnoterapeut som arbeidet spesielt med interaktive mønstre.


Laste ned ppt "Intern presentasjon for medlemmer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google