Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor skal du stemme? Skrevet av Hallvar Furø, Digital Medieproduksjon i Halden. 19.10.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor skal du stemme? Skrevet av Hallvar Furø, Digital Medieproduksjon i Halden. 19.10.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor skal du stemme? Skrevet av Hallvar Furø, Digital Medieproduksjon i Halden. 19.10.11

2 Innhold • Hvem kan stemme? • Hva er demokrati? • Hvordan stemmer du? • Hvorfor skal du stemme?

3 Hvem kan stemme? • Vi har allmenn stemmerett i Norge, det betyr at alle myndige personer som ikke har psykisk funksjonshemning og eldre med demens. Det kan også gjelde for innbyggere som ikke har vært boende i landet mer enn 3 år.

4 Hva er demokrati? • Demokrati er en styreform hvor flertallet skal ha avgjørende innflytelse, men mindretallets interesser blir også blir tatt hensyn til. • Alle stemmer teller like mye i Norge. • Grunnloven av 1814 ga stemmerett til embetsmenn, byborgerskap og bønder. • I 1898 ble allmenn stemmerett for menn innført. • 1913 kunne også kvinner stemme. • Først i 1978 ble alderen for å få lovt til å stemme redusert til 18, 17åringer kan også stemme viss de fyller 18 i løpet av valgåret.

5 Hvordan stemmer du? • Fra du er 18 år gammel skal du få et valgkort tilsendt deg i posten. Der står det hvor du skal stemme, dato og åpningstider for valglokalet. På kortet står det også hvordan du kan forhåndsstemme. Du må også ta med deg gyldig identifikasjon, og får ikke stemme uten.

6 Hvorfor skal du stemme? • I Norge har vi et demokratisk styre, og for at demokrati skal fungere så må mange delta, helst alle som har stemmerett. Styringen forgår ved at vi kommer til orde gjennom offentlig debatt og via stemming ved valg. Det er viktig å bruke stemmeretten sin, selv om det kan ofte føles som om bare din ene stemme ikke ville gjort noe forskjell. Problemet oppstår fort viss for mange folk i landet tenker slik, og Norge som er et trygt og godt land å leve i og kan medføre seg en økt mengde med likegyldighet fra folket. Det er viktig å tenke på hva som er viktig for deg når det gjelder å velge et parti å stemme på. Kanskje du vil stemme et parti som kan forbedre din egen situasjon, men det er også samtidig viktig å tenke på hva som kan være bra for hele Norge. Ikke alle i Norge har stemmerett, som vist tidligere i denne presentasjonen, barn, psykisk funksjonshemmede, eldre med demens og nye borgere kan som sagt ikke stemme, og det er derfor vår oppgave å ivareta deres interesse så vel som våre egne. Du må selv velge hvem du skal stemme på, det er faktisk forbudt å stemme for andre, men det er ingen som kan se hva akkurat du stemmer, og du stemmer i et avlukket område. Det er uhyre viktig at så mange som mulig velger å bruke stemmeretten sin ved valg, fordi det er nettopp folket selv som ved best hvor skoen trykker. Er du ikke fornøyd om hvordan landet styres så er det ikke lenge igjen til neste valg. Her i landet har vi ytringsfrihet, så du kan fritt skaffe deg informasjon om partiene i valg og ytre dine meninger i offentlig sammenheng. Alle kan ta til ordet og si hva de selv mener og dermed gjøre et forsøk på å forbedre vårt kjære hjemland.


Laste ned ppt "Hvorfor skal du stemme? Skrevet av Hallvar Furø, Digital Medieproduksjon i Halden. 19.10.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google