Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Magnet En reise til pasientsikkerhet og gullstandard for sykepleie Tillitsvalgkonferanse NSF Oslo 15. juni 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Magnet En reise til pasientsikkerhet og gullstandard for sykepleie Tillitsvalgkonferanse NSF Oslo 15. juni 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Magnet En reise til pasientsikkerhet og gullstandard for sykepleie Tillitsvalgkonferanse NSF Oslo 15. juni 2011

2 Kvalitet •Egenskap ved en tjeneste eller et produkt, som avhenger av tjenestens eller produktets evne til å oppfylle behov eller forventninger •WHO fem punkter: – Høy profesjonell standard – Høy pasienttilfredshed – Helhet i pasientforløpet – Minimal pasientrisiko – Effektiv ressurseutnyttelse

3 Patient Outcomes Sensitive to Nursing Care Von Heede et al. (2007). Journal of Nursing Scholarship •Fall •Decubitus •Embolier •Aspirasjons pneumonie •Postoperative luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner •Sjokk og hjertestans •Medisineringsfeil •Smerte •Lengde på sykehusoppholdet •Mortalitet

4 Kunnskapsmål •Hva er Magnet? •Hvorfor Magnet? •Hvordan få det til? – Om prosjektet

5 Kort sagt : •NSFs mål nr. 1: høy kvalitet på helsetjenesten til beste for befolkningen •Magnet Recognition Program ; et kvalitetssystem som kontinuerlig hever kvalitet på pleie •Lillesøstre: Pathway to Excellence og Pathway to Excellence in Long Term Care

6 Akkreditering/godkjenning •Kvalitetsvurdering, hvor en anerkjent organ vurderer om en aktivitet, tjeneste eller organisasjon oppfyller et sett av definerte standarder/kriterier •Et verktøy og en metode som beskriver standarder for god kvalitet •og som fører til et sammenhengende kvalitetsutviklingsarbeid

7 •1980-tallet;Sykepleiemangel i USA •41 sykehus virket som en magnet på sykepleiere •”et godt sted å jobbe – og praktisere sykepleie” •2011: Nær 400 Magnet sykehus - Australia, Libanon, - Singapore Bakgrunn for Magnet

8 Prinsippene •…”prinsippene som ligger til grunn for Magnet kan sammenliknes med en reise i endringer for en trygg og kvalitativ god pasientbehandling og sykepleie, rekruttere og beholde en førsteklasses arbeidsstyrke, og skape en kultur for eksepsjonelt gode prestasjoner og resultater.” Karen Drenkard

9

10 1. Lederskap; - Synlighet, tilgjengelighet, kommunikasjon - Strategisk planlegging - Støtte og påvirkning

11 2. Struktur med innflytelse; Forpliktelse til samhandling med lokalsamfunnet Forpliktelse i forhold til kompetanseutvikling Anerkjennelse av sykepleietjenesten Undervisning og rolleutvikling Faglig påvirkning

12 3. Førsteklasses profesjonell praksis; Tverrfaglig samarbeid Pasientfokusert organisering av sykepleiepraksis Bemanning, planlegging og budsjett Overordnet modell for profesjonell praksis

13 4. Ny kunnskap, innovasjon og kvalitetsforbedring; - Forskning - Kunnskapsbasert praksis - Innovasjon

14 Potential Benefits

15 Resultater

16 Livsfarlig på sykehus •10 pst utsettes for uønskede hendelser ( 8000 ) •5 pst dør (2000-4000) •Minimum 15 000 invalidiserende skader •50 pst kan forebygges (4000 pas)

17 NSFs Magnet prosjekt Visjon •Å øke pasientsikkerheten* ved systematisk å heve kvaliteten på sykepleiepraksis og på arbeidsmiljø •vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. ”Pasientsikkerhetskampanjen 2011”

18 Mål •Tilgjengeliggjøre kvalitetssystemene og elementene i Magnet og Veivisermodellen •Legge til rette for og stimulere virksomheter til å igangsette og drifte prosjekter

19 Sluttprodukt •Veileder med anbefalinger for hvordan gå fram for å starte reisen mot økt pasientsikkerhet og kvalitet på sykepleietjenesten •erfaringer fra nettverk og pilotprosjekter

20

21 magnet@sykepleierforbundet.no


Laste ned ppt "Magnet En reise til pasientsikkerhet og gullstandard for sykepleie Tillitsvalgkonferanse NSF Oslo 15. juni 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google