Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Danning – å skape seg selv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Danning – å skape seg selv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Danning – å skape seg selv

2 Danning er mer enn: (Rammeplanen s. 15) Utvikling Læring Omsorg
Oppdragelse Sosialisering (Rammeplanen s. 15)

3 Barnehagebarn – de 6 første år:
Lære å mestre kroppen Lære å mestre språket Lære å mestre den fysiske verden Lære å mestre den sosiale verden (det viktigste barnet lærer i barnehagen!) Lysten til å lære er stor Læring forbindes med glede Barnet styrer læringsprosessen

4 Barnet trenger voksne til:
Å reflektere Å filosofere Å fantasere Å systematisere Å ordne kunnskap

5 Foreldre/Ansatte Legge til rette for gode relasjoner
Være interessert i det barnet er opptatt av Kunne lære noe sammen Være nysgjerrige Være gode rollemodeller Være positive miljøskapende Være trygg på seg selv Veilede barnet i ulike situasjoner Se barndommen som en verdi i seg selv

6 Refleksjoner over: Danningsprosessen som skal forberede barna på:
-et flerkulturelt samfunn -solidaritet -demokrati -globale og miljø- messige utfordringer -utforsking -læring

7 Forskningen viser at barn har:
Egne intensjoner Egne grenser Gir uttrykk for at de ønsker pause fra interaksjon Gir uttrykk for at de trenger veiledning

8 Kulturell hukommelse Barn ble sett på som objekter
Barn ble vurdert ut fra et mangelperspektiv Iflg. D.Sommer har det skjedd et paradigmeskifte i forhold til synet på barndom I 1963 var det 259 barnehager i Norge I 2003 var det barnehager i Norge I dag er det full barnehagedekning Det finnes også noen nisjebarnehager

9 Lovverket Lov om barnehager § 1: Barnehagen skal
i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for -omsorg -lek -læring -danning som grunnlag for allsidig utvikling.

10 Danning gjennom Omsorg Oppdragelse Lek Læring Aktiv deltakelse
Medvirkning Kunnskap Utdannelse

11 Fremtidens samfunn Hva trenger barn å vite noe om?
Hvilke endringer har skjedd de siste 10 år? Fra kroppsarbeid til kunnskapssamfunn med teknologi Klokka viser 2 ting. Hva gjør telefonen? Ipadèn?

12 Kunnskap om kulturer og religioner
Abraham Kulturforskjeller Hva har vi felles? Tradisjoner

13 Menneskesyn og læringssyn
Vårt læringssyn legger føringer for hvordan vi velger arbeidet i en pedagogisk virksomhet Positivt menneskesyn Mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene Rammeplanen tar utgangspunkt i et sosiokulturelt læringssyn, som bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. Menneskelig likeverd og likestilling

14 Menneskesynet skal bygge på:
Likeverd Toleranse Respekt Anerkjennelse Medvirkning At barnet er et kompetent menneske At barnet har et meningsfylt liv

15 Verdikort – Kanvas verdispill
Ledergruppen -Påstander Personalgruppen Barna -Åpne spørsmål -Mulighet for undring

16 Verdispillet - eksempler
Personal eks.: -Jeg vet hva som forventes av meg -Jeg legger til rette……. -Jeg takler å ta imot tilbakemeldinger.. -På min arbeidsplass foregår det ikke mobbing -Jeg er lojal og følger opp…….

17 Sosial kompetanse Sosial kompetanse er selve ”limet” i samfunnet
Empati Prososial adferd Konfliktløsing Sinnemestring Problemløsing

18 Empati – Rolletaking Vise og uttrykke medfølelse og omtanke for andre
Forstå egne og andres følelser Innlevelse i andres følelser Respekt for andres følelser Ta andres perspektiv Kardemommeloven

19 Prososial atferd Hjelpe, dele, støtte Byttelåne, forhandle
Samvær Hjelpe, dele, støtte Byttelåne, forhandle Følge regler La andre barn få være med i leken Ta hensyn

20 Konfliktløsing/sinnemestring
Vi bør komme til enighet om hva som har skjedd Hvem tar ansvaret? Noen må angre slik at vi (den utsatte) tror på det! Noen må love «bot og bedring»! Må sannsynliggjøre at det ikke skjer igjen «Å si unnskyld innebærer å ta på seg ansvar. Å beklage er bare en sympatierklæring med offeret». Mestre sinne: -ro deg ned, tell til 10 -snakk deg «ned»

21 Problemløsing Hva er problemet/utfordringen? Hvordan kan det løses?
Hvilke handlings- alternativer finnes? Hva trenger barnet veiledning/hjelp til?

22 Lek Føle glede og involvere seg i lek/følge lekens regler
Forstå lekesignaler/gå inn og ut av lekerammen Spøke og ha det moro Bli verdsatt for sine humorprodukter

23 Læring Hvordan ser vi på samarbeid om kunnskap Med-undrende
Med-oppdagende Hjelpe barn å finne «svar» Identifisere, imitere Resiprok - samarbeidslæring TPR- Total physical respons

24 Oppdrager»metoder»: Autoritær Demokratisk «La det skure» Autoritativ

25 Barnevettregler La barnet protestere uten å føle seg avvist
Vent ikke at barn alltid skal være blide og glade Gi ikke etter for å unngå bråk La barn føle at de er viktige Snakk sant til barn Hold avtaler Skrem ikke barn unødig Le med barn – ikke av Husk å anerkjenne barn Du er rollemodell

26 Det vi sitter igjen med etter at vi har glemt det vi har lært!
Danning Det vi sitter igjen med etter at vi har glemt det vi har lært! Filosof: Ellen Kay

27 Den som skaper seg selv er dannet!


Laste ned ppt "Danning – å skape seg selv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google