Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn."— Utskrift av presentasjonen:

1 ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

2 Programmet har som mål å lære barna
å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets utfordringer å støtte andre som har det vanskelig Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

3 Zippy´s Friends til Norge 2004
Voksne for Barn lisens og ansvar for programmet i Norge Psykisk helse i skolen 2007 Finansiert av Helsedirektoratet 577 skoler ved årsskiftet Voksne for barn er en frivillig,ideell og landsomfattende medlemsorg som har som hovedmål å arb for barn og unges oppvekst og psykiske helse. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

4 Hvorfor psykisk helse i skolen?
Alle har en psykisk helse – gode og dårlige dager Fysisk helse kontra psykisk helse? 6-7 av elevene i en klasse kommer til å slite i løpet av skoletiden Zippy - en mental vaksine, lærer barna mestringsstrategier til å takle hverdagens små og store utfordringer Utfordringene i samfunnet- psykososiale problemstillinger. God fysisk helse i Norge, men mange er ensomme og triste Iflg Sintef helse : 1 av 10 barn har psyk problemer, 1 av 5 ungdommer sliter m psykisk helse. Behovet for hjelp eksplod på u.skolen Angst,depresjoner og spiseforstyrrelser rammer dobbelt så mange i dag som for 7 år siden (Stvgr Aft ). Et økende antall ungdommer driver m selvskading. CASE: Child and adolescent selfharm in Europe, 10,7 % av ungd i 1.videreg. Har skadet seg selv, ca 10 % i Europa Finn Skårderud : skrift i hud, mangler språk for følelser. De 3 store ”gjengangerne” i ungdomspsykiatrien ; spiseforstyrrelse, rus og selvskading. Aldri før har så mange barn slitt m psyk lidelser som i dag, og aldri før har så mange barn gått til psykolog. ”Det kan virke som vårt samfunn har gjort barn mindre robuste” sier barnepsykolog Nicholas Carr v.Haukeland univ sykeh. Vi møter alle motbakker /motgang i livet, noen g kan summen av belastningen bli for stor, avgjørende å ha et sos nettverk m pers som kan gi støtte. Forkjellige hvilke ressurser du har i deg sjøl og hvor sårbare vi er. Noen tåler rel bra at foreldr skiller seg, men takler ikke å stryke til eksamen. Samme type belastning kan gi forkj resultat, grensen for hva vi tåler er forskj. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

5 6 MODULER 24 timer Følelser Kommunikasjon Vennskap Å takle konflikter
Forandring og tap Mestring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

6 Å være sint eller irritert Å være sjalu Å være nervøs
Modul 1 Følelser Mål: Å bedre barnas evne til å gjenkjenne negative følelser, og å identifisere mestringsstrategier for å håndtere disse følelsene Å være lei seg Å være glad Å være sint eller irritert Å være sjalu Å være nervøs Følelser : lei,sint,sjalu og nervøs. Tig og Leela beg på skolen. Målsetting :Å bedre b evne til å gjenkjenne neg følelser, og å identifisere mestringsstrategier for å håndtere disse følelsene. Flere jenter i 1.kl aldri vært sint. Husker dårlig el ”flink pike oppdragelse”? Hva kan du gjøre for å få det bedre ? Sjalu, vanskelig å få tak i Nervøs, snakker om hva som skjer i kroppen når vi er nervøse, ka kan me gjør for å mestre denne følelsen Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

7 Modul 2 Kommunikasjon Mål: Å bedre barnas evne til å kommunisere sine følelser
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

8 Hvordan beholde en venn?
Modul 3 Venner og uvenner Mål: Å bedre barnas ferdigheter til å få nye venner samt mestring av ensomhet og avvisning. Hvordan beholde en venn? Å mestre ensomhet og avvisning Hvordan takle konflikter med venner Hvordan få nye venner Venner og uvenner, skjer litt klabb og babb mellom Leela og venninnen Zandy. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

9 Modul 4 Å takle konflikter Mål: Å bedre barnas evne til å takle konflikter
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

10 Modul 5 Å takle forandring og tap Mål: Å bedre barnas evne til å mestre forandring og tap
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

11 Modul 6 Vi mestrer det sammen Mål: Å bedre barnas evne til å bruke et bredt utvalg mestringsstrategier i ulike situasjoner Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

12 Innhold i timene Aktiviteten i timene varierer mellom
historien om Zippy -tegning -rollespill -øvelser -lek -samtale Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

13 Vi ønsker at lærerne skal møte elevene på denne måten; ved å anerkjenne og bekrefte følelsen som barnet har, eks vis :eg ser at du er lei deg /sint el l , eg forstår at dette er vanskelig Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

14 Zippyprinsipper Positive ferdigheter forsterkes
Det finnes ikke riktige eller gale løsninger -bare mer eller mindre nyttige Fokuser på løsningen - ikke personen Lærerne lytter aktivt til barna Barn trenger repetisjon og kontinuitet for å lære godt Barna praktiserer ferdighetene sine i ulike settinger Barna deltar, involveres og lærer av hverandre Barna støtter og hjelper hverandre i stedet for å konkurrere Barna evaluerer sin egen mestring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

15

16 Pedagogiske prinsipper
Overføring av læring Gjentakelse av læringserfaringer Samspill og dialog Dele opplevelser og erfaringer Legges vekt på betydningen av overføring av læring, ved gjentakelse av læringserfaringer i stadig nye situasjoner, både i prosjekttimene og skolehverdagen for øvrig. Samspill og dialog og barna stimuleres til å dele opplevelser og erfaringer. Lærerne er flinke til å overføre det til situasjoner som skjer i hverdagen, hva sier Zippy om dette? Elevene er også ivrige og rekker opp hendene og vil fortelle noe lignende de har opplevd, de kjenner seg igjen i disse historiene. Barn trenger mulighet til å lære hvordan de følelsemessig kan mestre ulike situasjoner. Ved å høre hvordan personene i fortellingen handler på ulike måter , og ved selv å prøve det ut i rollespill og andre aktiviteter, vil barna bli bedre skikket til til å velge effektive mestringsstategier Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn 16

17 Evaluering av Zippys venner
I Danmark og Litauen Brian L. Mishara ,University of Quebec at Montreal Mette Ystgaard, Universitetet i Oslo I Norge R-bup øst og sør I Irland 2010 Aleisha M Clarke and Margareth M Barry, National University og Ireland Galway Gjennomførte en grundig evaluering av programmet, ingen andre program av denne type som er blitt så grundig evaluert som Zippy Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

18 Sammenligningen viste at:
elevene som deltok i programmet viste tydelig bedring i sosiale ferdigheter i forhold til samarbeid positiv selvhevdelse selvkontroll evne til innlevelse i andres situasjon Danmark og Litauen Danmark og Litauen : Samarbeid: hjelpe andre, dele m andre Selvhevdelse : be om hjelp , si fra hva en mener Selvkontroll: vente på tur , reagere hensikstmessig hvis en blir ertet Barna som deltok i programmet hadde bedre mestringsstrategier enn barn som ikke deltok i programmet også ett år etter gjennomføring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

19 Bedre klassemiljø De foreløpige funnene viser at både lærere og elever rapporterer om et bedre klassemiljø og bedre sosial interaksjon. Tar lang tid å publisere selv om en del av forskningen er klar, vi må bare være tålmodige. Strengt i forskerverden! Ingen negative funn Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

20 Hva kan dere som foreldre gjøre:
Snakke med barna om følelser Oppmuntre barna til å tenke løsninger i stedet for hindringer Benytte samme tankesett som skolen (Zippyprinsipper, oppfølgingsspørsmålene, løsningstrappa osv) Benytte foreldreoppgavene på vfb.no Lese bøker om følelser sammen med barna Be om å få zippyhistoriene hjem til lesing og samtale Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

21 SPØRSMÅL? Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn


Laste ned ppt "ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google