Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Familiesamarbeid i Helse Bergen 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Familiesamarbeid i Helse Bergen 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Familiesamarbeid i Helse Bergen 2013
Klinisk sosionom Astrid Eggen Nordhaug Bjørgvin DPS

2 Kort historikk Tidligere arbeid med familier til personer med psykose i Helse Bergen: Undervisning til foreldre/familier Gruppetilbud til foreldre/familier, bl.a. Helge Jordahl Ildsjeler som bruker fritiden Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

3 Psykisk helsevern for barn og unge PBU
Fra 1999 til desember 2013 har 23 barn/ungdom med familie fått et enfamilietilbud ved PBU For tiden tilbyr de 6 unge m/familie et enfamilietilbud En sterk økning i søknader til teamet Teamet består av to personer som hver har avsatt to dager i uken til familiearbeid: Sigrunn Almelid Birkeland og Kari Nanne Guldbech Clausen Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

4 ”Oppvåkningen” ved Bjørgvin DPS
2007 drar fire ansatte fra Bjørgvin DPS på Familie-konferanse SORIA MORIA En utviklingsgruppe lager plan for «etablering av tilbud om psykoedukativt flerfamiliearbeid ved psykoser» ved Bjørgvin DPS– ferdig sommeren 2008 En person ansettes i 40% stilling høst 2009 for å bidra til å sette i gang arbeidet med flerfamiliegrupper. To gruppeledere fra Bjørgvin DPS utdannes ved Familieskolen høsten 2009 Starter alliansearbeid med 5 familier fra november og starter første flerfamiliegruppe i mars 2010 Gruppe nummer to avsluttes 13. juni 2013 og gruppe nummer tre planlegges Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

5 Samtidig i Helse Bergen
Første flerfamiliegruppe ved Voss DPS fra 2008 – 2010 Flerfamiliegruppe ved H2 fra mai 2010, finansiert av såkornmidler fra Helse Bergen i forbindelse med kvalitetsforbedringsprosjekt Mye informasjonsarbeid i ulike avdelinger ved Bjørgvin DPS og ellers En viss treghet i systemet…… MEN SÅ …! Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

6 Avdeling Tidlig Psykose ATP i Helse Bergen planlegges og opprettes
ATP åpnes I prosjektperioden legges føringer for familiearbeidets plass i psykosebehandlingen Prosjektleder Brede Aasen søker om implementeringsmidler fra Helsedirektoratet for å innføre systematisk familiearbeid som en del av tilbudet ved ATP Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

7 Familieskole i Bergen mars 2012
Det innvilges kr ,- som brukes til å arrangere Familieskole i Bergen med 25 deltakere fra Avdeling Tidlig Psykose og DPS (Voss, Kronstad og Bjørgvin) Familieskolen: Kurs over to uker med undervisning og rollespill, pensum på 1000 sider. (Fast tilbud i Oslo og Stavanger) Anne Fjell og Inger Stølan Hymer fra TIPS-Sør- Øst hadde ansvar for undervisning og veiledning. Trine Lise Sekkingstad og Astrid Eggen Nordhaug var lokale arrangører. Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

8 Og ikke nok med det…. Høsten 2013 arrangeres ny Familieskole med 25 deltakere fra Helse Bergen hvor de lokale arrangører overtar noe av undervisning og veiledning. EN IDE FOR ANDRE? SEPREP-modell: Arrangere lokale undervisningsprogram, utdanne mange i et område, mer robust, flere å spille på, flere som er kjent med tankegangen, holdning til familien som preger hele behandlingsapparatet….

9 Nettverk for familiearbeid i Helse Bergen
Etablert fra 2010 etter inspirasjon fra Anne Fjell ved TIPS-Sør- Øst Møtes på Bjørgvin DPS to ganger i året for faglig oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon For tiden over 30 deltakere Interesserte kan melde seg til Astrid Eggen Nordhaug Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

10 Fasetenkning Enfamiliegruppe i tidlig fase (Avdeling Tidlig Psykose og DPS) Evt. flerfamiliegruppe der ungdommen er hardt rammet, har flere tilbakefall osv. (DPS) Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

11 Et behovstilpasset tilbud
Hva trenger denne familien? Alliansesamtaler Undervisning Enfamiliegruppe Flerfamiliegruppe

12 Tilfredshet/resultater
Godt oppmøte, over 80 % i flerfamiliegruppene Stor grad av tilfredshet – opplevd mestring Krevende i starten for alle med stor gruppe Ungdommene synes det er bra at foreldre får hjelp til å forstå Undervisningen viktig, men forståelsen for hva dette betyr for «vår ungdom» tar tid Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

13 Hva skal til for å lykkes?
Forankring i ledelse Kontinuerlig informasjonsarbeid – både blant ansatte og til berørte Ha en eller flere ansatte som har familiearbeid som sin hovedoppgave Organisere arbeidet for gruppeledere slik at det gis gode arbeidsvilkår og lønnskompensasjon Veiledning Etablere godt samarbeid i teamene rundt den enkelte ungdom og familie Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

14 Utfordringer Omstilling av tankegang og rutiner Systematisk evaluering
Å gi et godt tilbud om samarbeid med familiene i tidlig fase gir stor gevinst for alle parter, og igjen: Det lønner seg! Familien skal være der hele livet Tilbud om familiesamarbeid etterspørres mer og mer, stort behov for en-familiegrupper også ved DPSene Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

15 Hva har vi oppnådd pr desember 2013
Alle DPS i Helse Bergen har utdannede gruppeledere som kan drive enfamiliegrupper eller flerfamiliegrupper På Avdeling Tidlig Psykose har mange ansatte Familieskolen eller er godt kjent med tilbudet To psykoseposter på sykehuset har utdannede gruppeledere Psykisk helsevern for barn og unge har både erfarne og nyutdannede gruppeledere Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

16 Pr desember 2013 i Helse Bergen
oppsummering Pr desember 2013 i Helse Bergen Over 60 ansatte har gjennomført kvalifiserende kurs : Familieskolen 4 flerfamiliegrupper er gjennomført 3 flerfamiliegrupper er under planlegging Over 70 familier har mottatt et enfamilietilbud dvs. alle har fått alliansesamtaler og undervisning, men ikke alle har hatt problemløsningsmøter.

17 Planer videre Gi et behovstilpasset tilbud til alle familier med et medlem med første-episode psykose Utvikle samarbeidet i overgangen mellom Avdeling Tidlig Psykose, sykehusavdelingene og alle DPS når det gjelder familiearbeidet. Astrid Eggen Nordhaug, Bjørgvin DPS

18 Planer videre forts. Etablere familiearbeid ved alle DPS i Helse Bergen (3 har, 3 mangler) Utvide veiledningstilbudet - gruppeveiledning Utarbeide skriftlige rutiner for familiearbeidet ved aktuelle avdelinger Fortsette nettverkssamlinger to ganger pr år

19 Ønsker videre Det opprettes en koordinator som kan organisere grupper på tvers av opptaksområdene, gi veiledning, sørge for utdanning, faglig utvikling og evaluering Det opprettes mer differensierte grupper f.eks flerfamiliegrupper for unge med psykose og rus, flerfamiliegruppe for par, flerfamiliegrupper der hovedpersonene har stor funksjonssvikt f.eks.

20 Noe å tenke på for andre? Søk implementeringemidler el.l.
Arranger Familieskolen lokalt Hele eller deler av stillinger er forbeholdt familiearbeid Tilbud om systematisk veiledning Systematisk evaluering og rapportering Nettverk


Laste ned ppt "Familiesamarbeid i Helse Bergen 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google