Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hege Rismoen 12.05.09 1 Kort om Elverum kommune  19.710 innbyggere  implementerte system for IP 2005  alle fagavdelinger har et ansvar  systemkoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hege Rismoen 12.05.09 1 Kort om Elverum kommune  19.710 innbyggere  implementerte system for IP 2005  alle fagavdelinger har et ansvar  systemkoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hege Rismoen 12.05.09 1 Kort om Elverum kommune  19.710 innbyggere  implementerte system for IP 2005  alle fagavdelinger har et ansvar  systemkoordinator i 60% stilling  190 aktive individuelle planer pr. mai 2009

2 Hege Rismoen 12.05.09 2 Tre avgjørende forhold for en god individuell plan  Forankring  koordinatorhjelp  brukerfokus

3 Hege Rismoen 12.05.09 3 ”Jeg har en plan” tilbakemeldinger fra 6 regionale konferanser i 2008 om individuell plan - Helsedirektoratet april 2009

4 Hege Rismoen 12.05.09 4 Brukermedvirkning Samtykke – utarbeidelse av planen  Personer over 16 år har i utgangspunktet samtykkekompetanse, (jfr. pasientrettighetslovens §4-3.)  For barn under 16 år skal foreldre eller andre med foreldreansvar, (evt verge) samtykke for/sammen med barnet. Hvis barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for barnet gjennom vedtak etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, skal barnevernstjenesten samtykke på vegne av barnet, selv om foreldrene har foreldreansvaret.  Når barnet er fylte 12 år skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse, og det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet. (jfr. pasientrettighetsloven §4-4)

5 Hege Rismoen 12.05.09 5 Brukermedvirkning  Individuell plan handler om brukerens medvirkning i praksis.  Brukermedvirkning eller tjenestemedvirkning i brukernes liv?

6 Hege Rismoen 12.05.09 6 Reell brukermedvirking? ”hvordan skal jeg kunne vite hva som kunne fungere bedre, når jeg ikke kan noe særlig om individuell plan”

7 Hege Rismoen 12.05.09 7 Opplæring  Bør gjelde både brukere, pårørende og ansatte, gjerne sammen –skaper felles forståelse –et springbrett for arbeidet!

8 Hege Rismoen 12.05.09 8 Vår opplæring  Kurset 80 ansatte det første året (2 dagers kurs)  Åpne informasjonsmøter månedlig i to år ”Vedlikehold”  Kurs to-tre ganger i året med 15 deltakere  Åpne informasjonsmøter 6 ganger i året  Temagrupper 4-6 ganger i året  Individuell veiledning

9 Hege Rismoen 12.05.09 9 Kurs før Lovverk og intensjon Systemet i vår kommune Brukermedvirkning Møte-effektivitet Gruppeoppgaver Forvaltningsloven, taushetsplikt nå Lovverk og intensjon Systemet i vår kommune Bruker med virkning Møte-effektivitet Gruppearbeid: quiz og case Informasjon om ulike tjenesteområder

10 Hege Rismoen 12.05.09 10 Eksempler på tema 1 – 2 timer  Utfordringer i individuell planarbeid for mennesker med rusproblemer  Hvordan samle aktørene i arbeid med barn og unge  Samarbeidsavtaler- delplaner- individuell plan  Individuell plan for demente  ”Bruker med virkning” m.m.

11 Hege Rismoen 12.05.09 11 Brukernes ønsker  Kurs både dag/kveld (og helg)  Kunne ”shoppe” tema  Bruker/pårørende og koordinator sammen  Eksempel fra andre brukere der individuell plan har hjulpet dem i hverdagen  Informasjon om rettigheter og muligheter


Laste ned ppt "Hege Rismoen 12.05.09 1 Kort om Elverum kommune  19.710 innbyggere  implementerte system for IP 2005  alle fagavdelinger har et ansvar  systemkoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google