Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra implementering av evidensbasert familietilbud Sykehuset Innlandet 05 des.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra implementering av evidensbasert familietilbud Sykehuset Innlandet 05 des.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra implementering av evidensbasert familietilbud Sykehuset Innlandet
05 des.2013

2 Implementere = iverksette, realisere, sette ut i livet, gjennomføre.
05 des.2013

3 Totalt 53.200 km² (dekker et område større enn Danmark)
Befolkningsgrunnlag i opptaksområdet er ca OPPLAND: CA HEDEMARK: CA Nes kommune i AKERSHUS: ca Totalt km² (dekker et område større enn Danmark) 05 des.2013

4 TIPS Innlandet TIPS telefon TIPS nettverk TIPS Sanderud
Avd. for akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud TIPS Innlandet TIPS Sanderud 8 døgnplasser / Poliklinikk DPS Hamar DPS Kongsvinger DPS Tynset BUP Hedmark BUP Oppland Sentralsykehus avdelinger Hedmark Kommuner 22 TIPS Reinsvoll DPS Gjøvik DPS Lillehammer Sentralsykehus avdelinger Oppland 26 Avd. for akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll Tips tlf. Sanderud. Tips nettverk: BUP, DPS TIPS nettverk 05 des.2013

5 Historikk Familieskolen vår 2002 Selge produktet/metoden
Arbeidsavtaler og kompensasjon. Oppstart alliansearbeid høsten 2002 Oppstart første gruppe januar 2003 05 des.2013

6 Arbeidsavtale for gruppelederne
Modell 1: En gruppeleder for flerfamilie-/pårørende-/psykoterapigruppe får fritak på 20 % av sin stilling, og skal kunne gjøre alt arbeidet med gruppen i denne tiden. Det utbetales lørdagstillegg ved seminar på lørdag og kveldstillegg dersom vedkommende jobber dagtid i post og går A-vakt på gruppekveldene. Det må da tas hensyn til dette på en ev. turnus for gruppelederen og posten mister da 20 % stilling. Modell 2: En gruppeleder for flerfamilie-/pårørende-/psykoterapigruppe får fri fra ev. dagvakt samme dag som det skal være gruppesamling på kvelden og får kveldstillegget utbetalt, samt en ukes avspasering pr. år. Modell 3: Å være gruppeleder må sees på som en del av jobben. Forberedelser og etterarbeid skal skje i vanlig arbeidstid. Det skal kunne utbetales overtid, ev. kombinert overtid/avspasering for gruppesamlingskveldene (ca. 3 timer pr. samling), når det av tjenestemessige årsaker ikke kan inkorporeres i normal arbeidstid. Modellen gir rom for fleksibilitet og ”forskjøvet arbeidstid” kan også benyttes der dette passer best for posten. Kjøregodtgjørelse 05 des.2013

7 Utfordringer så langt….
Store og mange prosjekter i sykehuset og i divisjonen Gruppelederne jobber 100% i døgnpost. Godtgjøring til gruppelederne. Geografisk store avstander til gruppedeltakere Kjøregodtgjørelse til gruppedeltakerne 05 des.2013

8 Suksessfaktorer Kompetanseheving
Anerkjennelse og støtte av lokal ledelse. Avd. overlege, psykologfaglig rådgiver Engasjement, kontinuitet og fleksibilitet blant gruppelederne Nettverksmøter Familieskole lokalt Veiledning Ønsketurnus Reiser ut til kommunene og underviser Har opparbeidet kompetanse i familiearbeid over tid siden familiearbeid har vært i fokus i mange år Pasientundervisning 05 des.2013

9 Status pr. i dag FFGruppe nr. 8 er i gang. 2 EFG
Vår 2012 spørreundersøkelse vedr. familiesamarbeid/ rutiner til hver enhet i SI (sentralsykehus, DPS, BUP og rus) 05 des.2013

10 Utfordringer Strukturere tilbudet på alle enheter, avdeling, divisjon og sykehuset. Hvem skal gjøre hva? Brosjyrer, henvisninger. Dokumentasjon. Muntlig og skriftlig informasjon 05 des.2013

11 Familiehuset - forbeholdt familiearbeid
05 des.2013

12  Kunnskapsbasert flerfamiliearbeid 05 des.2013
Kunnskapsbasert flerfamilearbeid ved psykoser i forhold til pasienter med psykoseproblematikk, organiseres på Reinsvoll ut fra Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling. Målsettingen er at alle pasientene som har psykoseproblematikk og deres familier/pårørende som er vurdert å kunne nyttiggjøre seg et slikt tilbud, skal få anledning til å delta. Pasientene kan rekrutteres fra alle enheter. Det skal opprettes minst 1 gruppe i året. Det er en koordinator på avdelingen Koordinators rolle er å bistå i praktisk og administrativt arbeid Ha oversikt over gruppeledere og pasienter som er aktuelle Gruppene kan også være åpne for familier som ikke primært er tilknyttet aktuell enhet, men som kommer innenfor målgruppen psykose. Har du spørsmål? Kontakt koordinator for Kunnskapsbasert flerfamiliearbeid: Psyk. sykepleier Randi K. Dyste, 3D Tlf /Mobil: 05 des.2013


Laste ned ppt "Erfaringer fra implementering av evidensbasert familietilbud Sykehuset Innlandet 05 des.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google