Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Ny sjanse til kvalifiseringsprogram

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Ny sjanse til kvalifiseringsprogram"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Ny sjanse til kvalifiseringsprogram
NAV FROGNER Fra Ny sjanse til kvalifiseringsprogram

2 HVA GJORDE VI Forberedte avvikling av Ny sjanse etter studieturen i Dublin Innførte inntaksstopp i prosjektet Ansatte vår prosjektmedarbeider i annen stilling (introduksjonsprogrammet) Leste oss opp på kvalifiseringsprogrammet – loven og kjente kommentarer Avventet melding om budsjettmidler (kom 21. desember 2007)

3 HVA GJORDE VI Opprettholdt bemanning i Ny sjanse i 3 måneder, og gamblet på å få mer enn kr ,- Søkte om videreføring av fellesprosjekt med 2 andre bydeler Utarbeidet forslag til felles tiltak for innvandrere i Oslo vest Prosjektorganiserte arbeidet med kvalifiseringsprogrammet Utlyste 2 stillinger i kvalifiseringsprogrammet ut 2009 Etablerte eget kvalifiseringssenter Ventet på vedtak og budsjettmidler

4 HVA GJORDE VI Når den første prosjektmedarbeideren kom på plass overførte vi brukerne fra Ny sjanse til kvalifiseringsprogrammet og avviklet Ny sjansestillingen Ny sjansemedarbeider var med i prosjektoppstart Fikk vedtaksmaler og andre maler fra Sagene Gjennomførte informasjonsmøter for aktuelle brukere i kvalifiseringsprogrammet Begynte å utvikle egne kurs

5 OVERFØRING AV BRUKERNE
Vi informerte først om nedlegging av Ny sjanse når det var klart at vi kunne iverksette kvalifiseringsprogrammet Ny sjansemedarbeider snakket med hver enkelt av brukerne om hva overføringen ville medføre Hadde 3-kantsamtaler mellom gammel og ny ansatt Gjorde ikke ny kartlegging Det ble ikke gjort endringer i allerede avtalt plan i fra Ny sjanse Ny sjansemedarbeider har fortsatt kontakt med tidligere deltakere

6 HVA HAR GÅTT BRA? Overføringsfasen har gått fint.
Brukerne har forblitt i programmet Vi har utviklet våre tjenester Vi har videreført økt bemanning Vi har fått et eget kvalifiseringssenter Vi har funnet ut at vi kan Vi har klart å beholde innvilgede ekstramidler

7 UTFORDRINGER UNDERVEIS
Kvalifiseringsstønaden betyr inntektsnedgang for den enkelte – brukerne var ikke fornøyd med det Noen brukere måtte igjen søke økonomisk sosialhjelp Brukerne opplever sterkere krav til resultat Forskjell i programideologi – Ny sjanse bistod brukeren med alle problemer, kvalifiseringsrådgiverne bistår kun med tiltaksrettede problemstillinger

8 UTFORDRINGER UNDERVEIS
Avrop og utvikling av tilpassede lokale kurs Vente på penger og vedtak Umulig å planlegge Gjøre alt samtidig Utydelig informasjon om kvalifiseringsprogrammet Sen melding om måltall

9 HVA KUNNE VI ØNSKE OSS? Mer tid til overgangen
Mye raskere vedtak om midler Mye bedre informasjon tidlig i fasen Bedre, og tydeligere konsept i oppstarten Gode opplæringstilbud Mer stå på vilje fra AVdir og Fylkesmannen

10 SOSIALTJENESTELOVENS § 2-5:
ET LITE HINT … SOSIALTJENESTELOVENS § 2-5: § 2-5. Statens oppgaver og myndighet.        Departementet skal c) gi de retningslinjer og instrukser som er nødvendige for å nå det mål som er nevnt i bokstav a, e) sørge for at det finnes et forsvarlig tilbud for utdanning av personale, og at de som skal anvende loven ellers får forsvarlig veiledning, f) sørge for at det blir utarbeidet informasjonsmateriell som sosialtjenesten kan bruke, jf. § 3-5.

11 HUSK Ting tar tid Det er innmari gøy å holde på med
Frustrasjoner er til for å krydre dagen Dette er revolusjon NAV ER GØY!!!


Laste ned ppt "Fra Ny sjanse til kvalifiseringsprogram"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google