Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Sandefjord 8.Mars 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Sandefjord 8.Mars 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Sandefjord 8.Mars 2007
Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

2

3 Styringsgruppen KS Oslo kommune Fagforbundet NSF FO Arbeidstilsynet
SHDir (observatør + fullfinansierer)

4 Resultatmål 2006 Utgivelse av veileder
til Utgivelse av veileder Lanseringskonferanse i samarbeid med SHDir Utgivelse av håndbok Fylkeskonferanser Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

5 Målet med veilederen ”Veilederen skal bidra til et bedre arbeidsmiljø i hjemmetjenesten, noe som samtidig vil gi større forutsigbarhet og bedre tjenester for brukerne. ” Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

6 Visjonen om et godt arbeidsmiljø
Målrette det systematiske arbeidsmiljøarbeidet Fokus på medvirkning, klar ledelse og forebyggende innsats «hjelp til selvhjelp» Kommunen skal etterleve kravene i et likestilt lovverk Redusere individualiseringen av HMS-arbeidet Omdømmebygging i pleieomsorgssektoren Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

7 Kommunen skal etterleve kravene et likestilt lovverk
arbeidsmiljøloven lov om helsetjenesten i kommunene lov om sosiale tjenester Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

8 Internkontroll er systematiske tiltak
kvalitetsutvikling og internkontroll både når det gjelder tjenesteutøvelsen og HMS planlegge organisere utføre vedlikeholde dokumentere Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

9 Gode tjenester Veilederen skal være et nyttig redskap
og supplement i arbeidet for å få et godt arbeidsmiljø for alle i hjemmetjenesten, og skal bidra til å heve kvaliteten i tjenesten. Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

10 Veilederen inneholder
ideer materiale fremgangsmåter som kan bidra i arbeidet med å systematisere og forenkle arbeidsmiljøinnsatsen i hjemmetjenesten. Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

11 Brukere Personer som mottar hjemmetjenester funksjonshemmede eldre
personer med psykiske lidelser personer med rusproblemer personer med psykisk utviklingshemning syke Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

12 Arbeidsoppgaver knyttet til
hjemmehjelp hjemmesykepleie fysioterapi ergoterapi vernepleie miljøarbeid vaktmestertjenester brukerstyrt personlig assistanse (der assistentene er arbeidstaker i kommunen) Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

13 Innhold Slik bruker dere veilederen
Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet Brukerens hjem - en arbeidsplass Arbeidsmiljøvurdering i hjemmetjenesten – (store perspektiv) Arbeidsplassvurdering i brukers hjem – (lille perspektiv) HMS saksgang i hjemmetjenesten Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

14 Innhold Det er mulig å arbeide med dilemmaene Vernetjenesten
Verne- og sikkerhetsutstyr Skader og ulykker Regler og signaler fra myndighetene Viktige adresser Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

15 Arbeidsmiljøarenaer Brukers hjem (det lille perspektivet)
Kontormiljø i samarbeid med kolleger og ledelse Transport mellom brukere Transport av brukerne enten i sin egen privatbil, brukerens bil eller arbeidsgivers bil Følge til skole, dagtilbud utenfor hjemmet, studieplass og arbeidsplass Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

16 Det er mulig å arbeide med dilemmaene
Fysiske forhold Psykososialt arbeidsmiljø Tvang – bruk, forebygging og begrensning Tidspress Møteplasser Biologiske + kjemiske forhold Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

17 Det er mulig å arbeide med dilemmaene
Renhold Klimatiske forhold Transport i jobben Nattarbeid Graviditet Informasjon til brukeren Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

18 Eksempler på verktøy til arbeidsmiljøkartlegging og arbeidsprosess
Det store perspektivet Det lille perspektivet Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

19 Hvem gjør hva - saksgang?
Når en virksomhet har orden i eget hus, øker sikkerheten for både arbeidstakerne og brukerne av de kommunale tjenestene! Kommunen èn arbeidsgiver Vedtaksmyndigheten Hjemmetjenesten som utfører Fortløpende faglige vurderinger Flere arbeidsgivere på en arbeidsplass HMS veiledning og rådgivning Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

20 Dialog med brukeren om arbeidsmiljøforbedringer
…..en god (tydelig) dialog - samarbeid mellom kommunen som tjenesteyter og brukerne som tjenestemottakere. Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

21 Suksesskriterier for å lykkes
Ressurser og oppgaver avklares Tydelig HMS-ledelse Organisert og aktiv vernetjeneste Løsninger i samarbeid med brukerne Rutiner utarbeides og forankres Fremgangsmåter gjøres kjent for ansatte Kompetanseheving som systematisk aktivitet Avtalte HMS-aktiviteter gjennomføres Ressurser i samsvar med oppgavene Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

22 Veien videre Partssamarbeidet Utvikle nettsider Utarbeide DVD kursing
Lokale parter Etablere eller videreutvikle samarbeidet lokalt Ta i bruk veilederen Kompetanseheving Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

23 Lykke til Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder


Laste ned ppt "Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Sandefjord 8.Mars 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google