Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppearbeid til bolk I for emnet Digital forvaltning (DRI 1001)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppearbeid til bolk I for emnet Digital forvaltning (DRI 1001)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppearbeid til bolk I for emnet Digital forvaltning (DRI 1001)
Frist for levering av skriftlig rapport fastsettes av hver enkelt gruppelærer med seneste frist 25. september 2004

2 Oppgave Statens lånekasse for utdanning behandler saker om lån og stipend til folk i utdanning. Når ble Lånekassen opprettet, hvor mange medarbeidere har de, og hvordan er de internt organisert? Hva slags forvaltningsorgan er Lånekassen og hvilket/hvilke departement(er) er Lånekassen underlagt? Hvilke oppgaver og avgjørelsesmyndighet har Lånekassen? (Kan de for eksempel gi forskrifter, bestemme i enkeltsaker, ilegge straffer og bøter?). Kan noen overprøve Lånekassens avgjørelser og i tilfelle hvem?

3 Oppgave (forts.) På Lånekassens nettsted, under adressen: finnes det en rutine for å søke lån og stipend fra Lånekassen. Hva mener dere er datasystemet og hva som er det omliggende informasjonssystem? Begrunn svaret. Vurder informasjons-/datasystemet i lys av personvernidealet. Legg særlig vekt på å drøfte: Om en slik systemet kan sies å støtte opp under idealet? Om systemet kan forbedres slik at personvernidealet kan bli ivaretatt på en bedre måte? På hvert punkt skal dere eksplisitt henvise til fremstillingen i pensumlitteraturen. På hvert punkt skal dere begrunne de konklusjonene dere kommer fram til.

4 Tips til løsning av oppgaven og anbefalt framgangsmåte
For å finne svarene på oppgaven er det nødvendig å bruke flere kilder. Sjekk dokumenter, nettsteder og ring og snakk med personer dere tror kan ha noe å bidra med. I første møte kan det være lurt å legge en strategi og fordele arbeid. En av gruppedeltakerne bør ha ansvaret for å passe på framdriften i arbeidet og å redigere sammen rapporten. Dere bør bruke e-post mm med for å utveksle bidrag dere skriver og kommentere andre bidrag . Men det er lurt å ha (minst) et felles møte før rapporten leveres inne fristen 25. september. Gruppelærer hjelper til med rettledning mv Rapporten bør eventuelt inneholde en kort redegjørelse for problemer med å finne svarene. Gruppelærer gjennomgår rapporten og leverer til fagansvarlig (DWS) innen 4.10. LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Gruppearbeid til bolk I for emnet Digital forvaltning (DRI 1001)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google