Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Rammen for arbeidet i KOSTRA Mandatene for –Samordningsrådet –arbeidsgruppene Mandatet for Samordningsrådet –Sammensetning  KRD (ledelse), berørte dept.,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Rammen for arbeidet i KOSTRA Mandatene for –Samordningsrådet –arbeidsgruppene Mandatet for Samordningsrådet –Sammensetning  KRD (ledelse), berørte dept.,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Rammen for arbeidet i KOSTRA Mandatene for –Samordningsrådet –arbeidsgruppene Mandatet for Samordningsrådet –Sammensetning  KRD (ledelse), berørte dept., evt. underliggende etater (medl), SSB (sekretariat) –Oppgave  Organisere samarbeidet om rapportering stat-kommune  Prinsipielle spørsmål  Fagdepartementet: ansvar for rapporteringsordningene  Skal legges fram –Eksisterende rapporteringsordninger –Forslag til endringer

2 2 Rammen for arbeidet i KOSTRA (forts.) Mandatet for arbeidsgruppene –Kan utdypes, spesifiseres (Finnes på http://www.ssb.no/kostra/sr/mandat.html )http://www.ssb.no/kostra/sr/mandat.html –Må informere Samordningsrådet –Sammensetning  Berørte fagdept, KRD, kommunene (oppnevnt av KS), Oslo (bydelsproblematikk), SSB, andre interessenter –Oppgave  Følge utviklingen på sitt område  Foreslå og begrunne endringer  Sikre hensiktsmessig dataflyt  Vurdere viktighet vs oppgavebyrde  Vurdere kvalitetsindikatorer  Vurdere innspill fra Effektiviseringsnettverkene  Levere rapport om status og forslag til endringer

3 3 Arbeidsgruppenes roller og ansvar Roller –Rapportører, brukere, fagpersoner, statistikkansvarlige –Eier av arbeidsgruppa = fagdepartementet –Leder, sekretær, øvrige medlemmer Ansvar –Relevans/nytte –Datakvalitet –Definisjoner/avgrensninger –Behov vs oppgavebyrde

4 4 Hva forventes av det enkelte medlem? Sammensetningen av arbeidsgruppa skal sikre relevans, datakvalitet og sammenlignbarhet –Viktig at alle bidrar aktivt –Sakspapirer sendes ut i god tid –Alle skal bidra i forberedelse av møter (på forespørsel) –Diskusjonen som skjer i møtet skal ende opp i enighet (med evt. mindretallsinnstilling) –Den enkelte deltaker representerer sin etat og må sikre at det er etatens mening vedkommende bidrar med i diskusjonene.

5 5 Hva forventes av det enkelte medlem? (forts.) –Leders ansvar  Følge opp mandatet –Avholde møter –Forberede, lede og oppsummere møtet –Sikre framdriften  Melde fra oppover i systemet om evt. problemer –Sekretærs ansvar  Finne møtedatoer som passer flest mulig  Sende ut papirer i god tid, slik at deltakerne får diskutert temaer i egen etat før møtet  Skrive referat  Skrive rapport (ut fra innspill fra ulike deltakere)

6 6 Hva forventes av det enkelte medlem? (forts.) –Øvrige medlemmers ansvar  Delta på møter (evt. vara)  Være aktiv i selve møtet, i diskusjoner  Sørge for ryggdekning for meninger som fremmes i møtene  Tenke nytte vs oppgavebyrde for kommunene –Alle bør ha vararepresentant –Første møte (enighet om oppgaver og framdriftsplan):  Hvilke oppgaver skal utføres i løpet av året?  Til hvilke tidspunkter bør de være utført?  Hvilke møtetidspunkter må fastsettes for å få diskutert oppgavene?  Hva må til av forberedelse til møtene og hvem kreves det bidrag fra?

7 7 Rettigheter/plikter Fagdepartementet –Eier av arbeidsgruppa –Hovedansvar for sammensetningen av gruppa –Kan bestemme hva som skal rapporteres, jfr mandatet –Kan delegere ansvar  for egne faginteresser  for ledelses- og sekretariatsansvar –Snakke på vegne av departementet KS –Utnevne KS-representanter (etter forespørsel fra dept) –Snakke på vegne av kommunesektoren, også for andre typer kommuner enn ens egen

8 8 Rettigheter/plikter SSB –Siste ordet mht hva som skal publiseres –Kan stå hardt på hva som skal rapporteres –Snakke på vegne av SSB

9 9 MÅL Styringsinformasjon –Relevant –Sammenlignbar –Pålitelig Troverdighet hos brukerne Data raskt tilgjengelig Oppgavebyrde på lavest mulig nivå –Gjenbruk av data –Årlig rapportering –Data for alle kommuner


Laste ned ppt "1 Rammen for arbeidet i KOSTRA Mandatene for –Samordningsrådet –arbeidsgruppene Mandatet for Samordningsrådet –Sammensetning  KRD (ledelse), berørte dept.,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google