Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Kommunenes nye byggesaksbehandling – nye kontrollformer: Byggesaksarbeidet i endring Presentasjon Norges Forskningsråd 12. november 2004 Sosialpsykolog.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Kommunenes nye byggesaksbehandling – nye kontrollformer: Byggesaksarbeidet i endring Presentasjon Norges Forskningsråd 12. november 2004 Sosialpsykolog."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Kommunenes nye byggesaksbehandling – nye kontrollformer: Byggesaksarbeidet i endring Presentasjon Norges Forskningsråd 12. november 2004 Sosialpsykolog Siri Nørve Norges byggforskningsinstitutt

2 2 2 Overordnete kommunale problemstillinger Hva betyr kommunale forutsetninger for kommunenes byggesaksbehandling og tilsynsvirksomhet? Hvilke strategier har kommunene utviklet for å ivareta sitt nye tilsynsansvar?

3 3 3 Kommunens nye oppgaver Kommunen: har informasjonsplikt skal delta i forhåndskonferanser skal godkjenne ytre rammer for tiltaket skal godkjenne tiltaksklasse skal påse at aktørene har nødvendige kvalifikasjoner - ansvarsrett skal påse at planlegging og gjennomføring av kontroll iht. kontrollplan blir foretatt skal føre tilsyn

4 4 4 Hva gjør kommunene?

5 5 5 Forhåndskonferanser 94% gjennomfører forhåndskonferanser 70 % av kommunene holder forhåndskonferanser i 1–10% av sakene 24% holder forhåndskonferanse i mer enn 10% av sakene Forhåndskonferanser er en prioritert aktivitet i 40% av kommunene Viktigste tema i forhåndskonferansene: Planbestemmelser: 89% Estetikk: 59% Spørsmål om tiltaksklasser: 57%

6 6 6 Søknadsbehandlingen Hvilke forhold ser kommunene over ved søknads- behandlingen? Brann- og sikkerhets- problemstillinger EstetikkTilgjengelighet 89 %84 %67 %

7 7 7 Endring av tiltaksklasse Det er ikke ofte at kommunene griper inn og endrer tiltaksklasse i tiltak. Det skjer Av og til i 62% av de største kommunene Sjelden eller aldri i små kommuner

8 8 8 Uavhengig kontroll Pålegger ikke ofte uavhengig kontroll: Dersom det gjøres: Ved svak kompetanse i 73% av kommunene Ved dårlig erfaring med aktørene i 26 % av kommunene

9 9 9 Utbredelse av tilsyn 1 Bygningslovs- utvalgets rapport Vår survey Prosjektering41%22% Utførelse56%30%

10 10 10 Utbredelse av tilsyn 2 45% av kommunene gjennomfører tilsyn med prosjektering 20% tar utgangspunkt i prosjekteringsgrunnlaget 13% tar utgangspunkt i kontrollplanen 13% ser på dokumentasjon av gjennomført kontroll Minst 89% besøker byggeplasser 74% ser på bygget i relasjon til tegningene 29% ser på dokumentasjon av gjennomført kontroll 27% drøfter løsningene

11 11 11 Kommunalpolitisk interesse for PBL-reformen? Generelt: knapt tema for kommunalpolitisk diskusjon tema for diskusjon i administrasjonen, 52 % Store kommuner: politisk diskusjon, 19 % tema for diskusjon i administrasjonen, 71 % Oppsummering: reformen overlates til fagadministrasjonen

12 12 12 PBL – en fagreform Sentralt nivåLokalt nivå LovvedtakStortinget Iverksettelse Kommunal- og regional- departemente t BE retningslinje r informasjon Kommunestyret Utvalg Kommuneadministrasjonen Teknisk etat Andre etater Byggesak ?

13 13 13 Tilførsel av ressurser (dagsverk) 52% omtrent som før 24% har redusert kapasitet 21% har økt kapasitet 52% av de store kommunene har økte ressurser, men uten at dette fører til kortere saksbehandlingstider enn tidligere

14 14 14 Hvordan gikk det med byggesakstidene? 59% har byggesakstider som før reformen 19% bruker lenger tid 18% bruker kortere tid

15 15 15 Kompetanse og kompetanseendring 88 % av kommunene har ingeniører 10 % av disse er sivilingeniører 8 % av kommunene har ansatte med annen utdanning Ny kompetanse: 8 % har styrket teknisk kompetanse 3 % har styrket juridisk kompetanse 1 % har styrket arkitektkompetanse Kompetanseprofilen ser ikke ut til å være endret

16 16 16 Byggfaglig innhold i byggesaksarbeidet? I kommunene: 40 % mener arbeidet har mistet mye av sitt byggfaglige innhold 35 % mener at byggfaglig kompetanse er en forutsetning for saksbehandling og tilsyn Faglige utfordringer i byggesaksbehandlingen: 42 % estetikk 24 % tilsyn 20 % gjennomgå ansvarsforholdene

17 17 17 Faglige prioriteringer i kommunene I % av kommunene: 93 % saksbehandling 40 % informasjon og forhåndskonferanser --- 4 % tilsyn

18 18 18 Statlige og kommunale preferanser? Statlige ønsker og behov Kommunale ønsker og behov Økt kvalitet Rask saksbehandling

19 19 19 Vi ser: Store forskjeller mellom kommunene når det gjelder prosess og praksis Byggesakstidene er prioritert på bekostning av andre aktiviteter Få kommuner mener de driver tilsyn Mange kommuner driver aktiviteter vi mener kan inngå i en tilsynsstrategi 19

20 20 20 Takk for oppmerksomheten! 20


Laste ned ppt "1 1 Kommunenes nye byggesaksbehandling – nye kontrollformer: Byggesaksarbeidet i endring Presentasjon Norges Forskningsråd 12. november 2004 Sosialpsykolog."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google