Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VURDERING Forskrift til Opplæringsloven, § 3. Formålet med vurderingen Fremme læring Uttrykke kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VURDERING Forskrift til Opplæringsloven, § 3. Formålet med vurderingen Fremme læring Uttrykke kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 VURDERING Forskrift til Opplæringsloven, § 3

2 Formålet med vurderingen Fremme læring Uttrykke kompetanse

3 Formålet med vurdering UNDERVEISVURDERING: - fremme læring - gi grunnlag for tilpassa opplæring - bidra til å øke kompetanse i faget SLUTTVURDERING: - gi informasjon om elevens måloppnåelse ved avslutningen av opplæringen i faget.

4 Formålet med vurderingen UNDERVEISVURDERING: vurdering for læring og av læring SLUTTVURDERING: vurdering av læring

5 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er de samla kompetansemålene i læreplanen for fag slik de er fastsatt i læreplanverket.

6 Grunnlaget for vurdering i fag Kompetansemålene settes opp som objektive kriterier En har ikke anledning til å trekke inn ulike lærevansker, holdninger, fravær og forhold knyttet til orden og oppførsel inn i vurderingen. I muntlige fag kan ikke elevens aktivitet og innsats trekkes inn i vurderingen.

7 Grunnlaget for vurdering i fag Manglende obligatoriske innleveringer har heller ingen betydning for vurderingen, men kan være med på å føre til manglende grunnlag for karakterer. Kroppsøving er det eneste faget der forutsetninger og innsats kan tas med i vurderingen.

8 Grunnlaget for vurdering i fag 4.8.2011 foretok departementet en tydeliggjøring av krav til vurderingsgrunnlag som gjelder elevenes plikt til å bidra til at lærerne har et grunnlag for vurdering: Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læreren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Læreren skal legge til rette for at eleven får et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven. Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

9 Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel Vurdering i orden og oppførsel skal ta utgangspunkt i skolens ordensreglement, og skal være knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med dette. Forhold som ikke er omtalt i skolens ordensreglement kan ikke trekkes inn i vurderingen av elevens orden og oppførsel.

10 Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til - om eleven er forberedt til opplæringen - hvordan arbeidsvanene og arbeidsinnsatsen er - om eleven er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og har med nødvendig læremiddel og utstyr Grunnlaget for vurdering i oppførsel er knyttet til - hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre tilsatte i og utenfor opplæringen. - Dette innebærer blant annet om eleven viser omsyn og respekt for andre.

11 Varsling Eleven og foreldrene skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter. Det skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurderingen eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i oppførsel.

12 Varsling Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven mulighet til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven mulighet for å forbedre karakteren i orden eller oppførsel.

13 Standpunktkarakterer i fag Gis ved avslutningen av opplæringen i fag og skal føres på vitnemålet. NB! Valgfag, musikk og mat og helse ble avsluttet i 9.klasse Standpunktkarakteren må baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser kompetansen eleven viser i faget. Eleven skal ha mulighet til å forbedre kompetansen i faget inntil standpunktkarakteren er fastsatt.

14 Standpunktkarakterer i fag Eleven skal bli gjort kjent med hva det er lagt vekt på i fastsettingen av standpunktkarakteren. Når det ikke er grunnlag for å gi karakter, skal rektor fatte et enkeltvedtak om at standpunktkarakter ikke skal bli gitt. (NB! Varsling)

15 Standpunktkarakterer i orden og oppførsel Fastsette etter drøftinger mellom elevens lærere. Fastsettes etter at opplæringen er avsluttet. (NB! Varsling)

16 Standpunktkarakterer og klagefrist Standpunktkarakterene i fag vil bli utlevert tirsdag 2. juni. Klagefristen på 10 dager begynner, og klagefristen blir fredag 12.juni kl. 14.00 Ved utlevering av karakterene 2. juni underskriver elevene på klasseliste at karakterene er mottatt og at klagefristen løper. SMS sendes ut samme dag med opplysning om at karakterene er utlevert og at klagefristen løper.

17 Standpunktkarakterer og klagefrist Både eleven selv og foreldrene har klagerett. Eleven eller foreldre kan be om begrunnelse for karakteren. Da begynner klagefristen på 10 dager å løpe igjen når begrunnelsen er mottatt fra faglærer. Klagen skal være skriftlig, skal sendes skolen v/rektor. Faglærer gjør skriftlig rede for karaktersettingen, og rektor vurderer det formelle. Klagen sendes Fylkesmannen for behandling. NB! Elevene vil få med seg hjem fyldig orientering om klageadgang og frister i løpet av april. Legges også ut på hjemmesiden!

18 Standpunktkarakterer og klagefrist Standpunktkarakterer i orden og oppførsel blir gitt gjennom utdeling av vitnemålet. (NB! Standpunktkarakterer i orden og oppførsel blir gitt etter at opplæringen er avsluttet) Klageadgang som for standpunktkarakter, frist 10 dager etter at vitnemålet er mottatt.

19 Eksamen Opplysning om hvilket skriftlig fag elevene skal ha eksamen i, blir opplyst onsdag 18. mai kl. 09.00. Eksamensdager 20/5 (matem), 24/5 (norsk hovedmål), 25/5 (norsk sidemål) og 27/5 (engelsk). Karakterene for skriftlig eksamen blir offentliggjort senest ved utdeling av vitnemål ved avslutningen i Lurahallen tirsdag 21. juni kl. 18. Hvis karakterene kommer før denne dagen, vil elevene få opplyst karakterene tidligere. Klageadgang med klagefrist 10 dager.

20 Eksamen Muntlig eksamen (lokalt gitt eksamen) finner sted i løpet av juni. Tidspunkt fastsettes etter nyttår. Ikke klageadgang som ved andre karakterer. Det kan klages på formelle feil som kan ha noe å si for karakteren


Laste ned ppt "VURDERING Forskrift til Opplæringsloven, § 3. Formålet med vurderingen Fremme læring Uttrykke kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google