Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrivekurs 1. avdeling Høsten 2016 v/Kristine Helen Korsnes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrivekurs 1. avdeling Høsten 2016 v/Kristine Helen Korsnes"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skrivekurs 1. avdeling Høsten 2016 v/Kristine Helen Korsnes
Evaluering Skrivekurs 1. avdeling Høsten 2016 v/Kristine Helen Korsnes

2 Målsetningen ved kurset
Få en bedre forståelse for hva som kreves for å skrive besvarelser av praktiske og teoretiske oppgaver i juss Bli bedre til å skrive besvarelser av praktiske og teoretiske oppgaver i juss

3 Er målsetningen oppnådd?
Har dere fått en bedre forståelse for hva som kreves for å skrive besvarelser av praktiske og teoretiske oppgaver i juss? Har dere blitt bedre til å skrive besvarelser av praktiske og teoretiske oppgaver i juss?

4 Hvorfor? Evaluering er en viktig del av fakultetets kvalitetssikringssystem Formålet med kvalitetssikringssystemet er å identifisere sterke og svake sider ved masterstudiet Identifiseringen kan ha læringsverdi for undervisere og andre, og danne grunnlag for forbedrende tiltak Sentralt i kvalitetssikringssystemet: Løpende tilbakemeldinger fra studenter og lærere etter hver undervisningsrekke Evalueringsmøter med tillitsvalgte studenter på hver avdeling hvert semester Oppfølging av møtene ved avdelingsansvarlige - tilbakemeldinger og vurdering av behovet for tiltak

5 Hva ønsker vi tilbakemeldinger om?
ALT siktemål: læringsverdi for undervisere og andre danne grunnlag for forbedrende tiltak

6 Hva ønsker vi særlig tilbakemelding om?
Nytt av i år: Nettsted for skrivekurset med: Individuelle oppgaver i form av en quiz Hensikt: å trene forståelsen for hva som kreves når dere besvarer hhv praktiske og teoretiske oppgaver + skjerpe bevisstheten deres om dette før gruppearbeidet Veiledningsvindu støtte arbeidet dere gjennomfører i grupper, slik at dere i større grad kan få hjelp/støtte når dere har behov for det I år har vi gjort enkelte grep for å søke å komme i møte tidligere tilbakemeldinger fra dere som studenter – vi er derfor spesielt interesserte i å høre hva dere synes om disse tiltakene, slik at vi kan videreutvikle dem best mulig:

7 Hva ønsker vi særlig tilbakemelding om?
Basen Opprettet på grunnlag av tilbakemeldinger om at det har vært vanskelig å få hjelp når man trenger det Gruppeinstruks Utarbeidet på grunnlag av tilbakemeldinger om at det har vært vanskelig å komme i gang med og få gruppearbeidene til å fungere Forhåndsinformasjon i fronter en uke før kurset Mer informasjon enn tidligere om arbeidsformen samt rettsområdene det skal arbeides med og hva vi forventer at dere har med dere av utstyr

8 Evalueringslinken bit.do/klare

9 Takk for nå og lykke til med skrivingen!


Laste ned ppt "Skrivekurs 1. avdeling Høsten 2016 v/Kristine Helen Korsnes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google