Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GENG11 5-10, 14.0512 A 08:30-11:15 B 11:30-14:15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GENG11 5-10, 14.0512 A 08:30-11:15 B 11:30-14:15."— Utskrift av presentasjonen:

1 GENG11 5-10, 14.0512 A 08:30-11:15 B 11:30-14:15

2 * Profesjon – profesjonell lærer * Lortie 1975 * Attribusjon * Piaget vs Vygotsky * Vurdering som tema * TPO – differensiering * Hjelpemidler – LK06 (sentrale styringsdokumenter)

3 * 2.delt * A = 1/3i vurdering -> anbefalt tidsbruk * B = 1/3 * A: Kortsvar. Redegjør for 3 av 5 begreper/tema Forventet omfang ¾ - 1 ½ side * B: Fagnotat. Besvar en av to oppgaver

4 KORTSVAR: Redegjør for 3 av 5 begreper/temaer INDIVIDUELT ARBEID -> GRUPPEARBEID * Idemyldring ind -> drøft i gruppa: mulig innhold * (rekkefølge) * Skriv utkast ind -> drøft i gruppa: skriveerfaringer ØVINGSOPPGAVE * Redegjør for begrepet/temaet: * Konstruktivisme

5 «LANGSVARSOPPGAVE» (2/3) * Les nøye gjennom oppgaveteksten!! Strek under sentrale begreper. Hva spør oppgaveteksten etter? * Brainstorming: Skriv ned alt du kommer på- hva kan jeg om dette som er faglig relevant? * Lag en disposisjon: Husk på å være klar i forhold skrivesjanger! * Innledning: - Vise at du har forstått sjangeren; dette skal handle om… Hva vil du legge vekt på i besvarelsen?

6 Hoveddel * Redegjøring * Drøfting * Argumentasjon osv. * Pass på at det er logisk sammenheng - mellom temaene du tar opp! * «Rød tråd» vs «vegg til vegg» * Drøfting: * Sammenheng mellom pedagogisk kunnskap (teori) – praksiserfaringer og selvstendig refleksjon (NB ikke bare referere teori!) Avslutning * Kort sammenfatning hvor du referer vesentlige punkter. Vis forbehold med konklusjonen- vis mulige tiltak!

7 * Generelt: * Når du presenterer faglige begrep forklar hva de betyr. (Vis at du kan!) * Unngå å generalisere og unngå å komme med påstander du ikke kan underbygge. * Du må bygge opp resonnement basert på dine erfaringer og forskningsbasert kunnskap. * Oppgave: * Ind -> gruppe: Les og analyser oppgaveteksten: * Ind -> gruppe: Idemyldring på innhold til første punkt * Hvis tid: ta neste punkt

8 * Læreren, undervisningen og læringen * Utdanningsforskning viser at læreren er den faktoren som har størst betydning for elevenes læring. Stortingsmelding nr.11(2008-2009)”Læreren – Rollen og utdanningen” sier dette på følgende måte: Læreren har avgjørende betydning for elevenes læring i skolen. Gode lærere gjennomfører opplæringen med struktur og engasjement. De er faglig dyktige, gir relevante og rettferdige tilbakemeldinger og tilpasser opplæringen til elever og fag(s.9). * Gjør rede for hvordan læreren kan oppfylle disse kravene til en god lærer ved planlegging og gjennomføring av undervisning med hensyn til tilpasset opplæring. Praktiske eksempler kan hentes fra det undervisningsfaget du har fordypning i. * Drøft utfordringer ungdomsskole læreren kan møte og gi faglige begrunnelser for hvordan disse utfordringene kan møtes.


Laste ned ppt "GENG11 5-10, 14.0512 A 08:30-11:15 B 11:30-14:15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google