Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor mange her er kommet alene. Hvor mange har avtalt å sitte med noen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor mange her er kommet alene. Hvor mange har avtalt å sitte med noen"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvor mange her er kommet alene. Hvor mange har avtalt å sitte med noen
Hvor mange her er kommet alene? Hvor mange har avtalt å sitte med noen? Tilhørighet er viktig. Viktigere enn det meste. Jeg stod utenfor i skolegården. Jeg ble kalt sosiale siri. Jeg hadde alikevel ikke noe plass jeg hørte til.

3

4 skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. ... skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

5 skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og framtiden og gi barna historisk og kulturell innsikt og forankring. skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som òg kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning. Den skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte. Barna skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Barna skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til å medvirke. skal møte barna med tillit, respekt og krav og gi de utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

6

7

8 Født sånn eller blitt sånn. Flott gjeng
Født sånn eller blitt sånn? Flott gjeng. Intensjon om å slutte – en av hovedindikatorene er ensomhet Frostad/Mjaavatn De ønsker en ny start og de vil forandre mønsterene sine, klarer vi å gi dem blanke ark? En ryggsekk som er tyngre enn for de aller fleste av oss. Hva er det de drømmer om? Hva er det de vil? Hva er det som stopper dem? Vi har som dette. Som er mellom år. Som ikke er i jobb eller utdannelse , i sandnes pr idag.

9 . Karli – 1.klasse, hva var prikken hans? Stig? Du ga meg det sparket jeg trengte – du trodde på meg.

10 “Det du tror om meg, slik du er mot meg, hvordan du ser på meg, hva du gjør mot meg, slik blir jeg.”
(M. Jennes) Hver gang vi er i møte med et annet menneske holder vi litt av dens hjerte i hånden vår. Vi har mulighet til å skape håp, eller vi kan få andre til å føle seg mindre, uverdige, mislykkede.

11 Verdier og holdninger Gode relasjoner Fokus og språk
Holder litt av den andres liv i vår hånd. Enkelt mennesket – alle de verdifulle møtene. Hva vil vi beskytte, forsvare og jobbe for?

12 Når blir du forbanna?

13 R e s p e k t

14

15 ?

16

17

18 Dere er blitt fortalt at som en kjede er dere like svake som deres svakeste ledd. Dette er bare halve sannheten. Dere er også like sterke som deres sterkeste ledd. Å måle dere etter deres minste gjerninger er som å dømme havets storhet etter skummets svakhet. Å dømme dere etter deres feil er å fordømme årstidene for deres ustadighet. Fra "Profeten", Khalil Gibran

19

20

21 Verdifabrikken siri_f_abrahamsen


Laste ned ppt "Hvor mange her er kommet alene. Hvor mange har avtalt å sitte med noen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google