Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språk Fra Temaheftet Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språk Fra Temaheftet Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Språk Fra Temaheftet Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen:
”Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap” ”Den grunnleggende utviklingen skjer i barnehagealderen”

2 Bakgrunn Mange barn med identifiserte behov for ekstra oppfølging av egen språkutvikling. Økende andel barn i barnehagene med behov for systematisk språkopplæring. Mer spesifikk kunnskap om språkets betydning for utvikling og læring. Stavanger som en flerkulturell by Alle barnehager i Stavanger skal få veiledning gjennom språktiltak i løpet av de neste fem årene.

3 Språktiltaket: Barna deltar i språksamlinger i grupper 3 dager i uken med fokus på utvikling av: begrepslæring, språklig bevissthet og generell språkstimulering.

4 Mål for barna: *Alle barn skal oppleve mestring i språklige aktiviteter i barnehagen. *Alle barn skal møte et språkmiljø som støtter deres egen språkutvikling.

5 Mål for de ansatte: *Alle ansatte skal få kunnskap om og verktøy til å gi barna god språkstimulering og skape et godt språkmiljø *Barnehagen skal ha et system for og et helhetlig perspektiv på eget språkarbeid

6 Fra Barnehageloven § 1: ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling” ”Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap” Fra Rammeplanen: «Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller»

7 Å lære språk: Førskolealderen er den viktigste utviklingsperioden for språk. Barnehagen skal tilrettelegge for et godt språkmiljø for alle barn. Rammeplanen legger vekt på at stimulering av barns språk er en av de viktigste oppgavene i barnehagen Ferdigheter i språk og kommunikasjon blir sammen med sosial handlingsdyktighet betegnet som basiskompetanse. Mange av barna som strever med språket har: En sviktende begrepsutvikling Vansker når det gjelder å forstå og uttrykke seg Å lære språk krever: Å lære språk tar tid, og det er ikke nok å høre det. Barn må være aktive i språklig samspill med andre barn og voksne i et godt språkmiljø. Det viktigste språkarbeidet som gjøres er å møte barna der de befinner seg språklig sett og knytte språket opp mot dagligdagse erfaringer.

8 1. Språksamlinger i grupper
Hvorfor? Samlingen er lettere å tilpasse innholdet i gruppen til barnets alder og modning. Hvert barn får delta flere ganger i hver samling. Mindre grupper øker barnas trygghetsfølelse. Rolige barn snakker ofte mer i grupper med få barn. Det er lettere å «se» hvert barn. Det er lettere å observere barnets språk, f.eks ut fra TRAS Godt talespråk gir barna bedre mulighet til å delta i sosial samhandling med andre barn og voksne. Dette kan styrke barndommens egenverdi. Tenke «langt fram» – god språkutvikling, forståelse og ordforråd gir bedre forutsetninger ved skolestart og for å mestre skolegangen.


Laste ned ppt "Språk Fra Temaheftet Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google