Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ue.no Våre familier FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ue.no Våre familier FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE."— Utskrift av presentasjonen:

1 ue.no Våre familier FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

2 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Idéverksteder, arbeids- og næringslivsprogrammer bedriftsprogrammer Dette er et program i kategorien arbeids- og næringsliv. Målgruppen er unge mennesker i alderen fem til åtte år UE operer med tre typer programmer :

3 ue.no Økt 1: Familien FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

4 ue.no Økt 2: Våre familier - jobb FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

5 ue.no Økt 3: Behov og ønsker i familien Den øde øya FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

6 ue.no Økt 4: Prioritere handle, regne Butikkspillet FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

7 ue.no Hva har vi vektlagt Grep for å øke kreativ tekning Å styre gjennom spørsmål fremfor korreksjoner (I det øyeblikket voksne styrer så dreper du kreativiteten) Gi barn tro på egne ideer/ tanker, den voksne har ikke nødvendigvis rett Utviklende samtaler. Spørsmål som setter i gang refleksjoner hos barn (språk, kognitiv utvikling) Medvirkning Barns medvirkning, må ha gjort ting selv, det motsatte er å være utsatt for kunnskapsoverføring ( det du hører, glemmer du, det du ser husker du, det du gjør, forstår du, Hvis du forstår kan du også bruke det (omsette/handle) Refleksjon Refleksjon setter i gang en bevisstgjøring hos barna/elevene om ting rundt dem (eks noen bor i blokk noen i hus) Det er Ikke før man er bevisst noe at man kan endre/forandre /utvikle. FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

8 ue.no Hvilken erfaring får aldersgruppen med entreprenørskap? FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Koblingene til entreprenørskap Kreativitet Får erfaring med å tenke kreativt og føle glede ved å få utfolde sin fantasi Handlingskompetanse Får erfaring med å gjøre valg, og prioritere gjennom personlig aktiv involvering Omverdensforståelse Se enkle sammenhenger i samfunnet (familiens rolle i et samfunn, yrker, penger). Personlig innstilling Få erfaring med og ha tro på at de kan være med å påvirke

9 ue.no Barnehageloven og rammeplanen Barnehageloven §1 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver «Barnehagen ses i sammenheng med skolens virksomhet» (Side 15) 3.6 Nærmiljø og samfunn ( et av 7 fagområder) FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

10 ue.no Generell del av læreplan (grunnskolen) FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Et felles grunnlag Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Generell del av læreplan evnen til undring og å stille nye spørsmål, evnen til å finne mulige forklaringer på det en har observert

11 ue.no Forankring i læreplaner for grunnskolen Norsk lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer sette ord på egne følelser og meninger Matematikk telle til 100 gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenlikne tal og uttrykke tallstørrelser på varierte måter utvikle, bruke og samtale om varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelige svara er Utforskeren formulere spørsmål om samfunnsfaglige tema, reflektere og delta i fagsamtaler FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

12 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE


Laste ned ppt "Ue.no Våre familier FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google