Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse -

2 DET TRADISJONELLE BARNESYN:
DET MODERNE BARNESYN: DET TRADISJONELLE BARNESYN: Barn kan noe Barn kan ikke noe Barn vil noe Barn er ubehjelpelig Barn er nysgjerrige Barn er urolige Barn vet noe Barn skal lære av de voksne Barn er barn Barn er kommende voksne Barn er aktive Barn skal aktiviseres Barn er subjekter Barn er objekter

3 DET TRADISJONELLE BARNESYN:
DEN VOKSNES ROLLE DET MODERNE BARNESYN: DET TRADISJONELLE BARNESYN: Veiledende Styrende Lyttende Dirigerende En troverdig rollemodell Moraliserende Inspirerende Belærende Opplysende Bedrevitende Medundersøkende Forklarende Inkluderende (innlevelse) Oppdragende

4 Verdigrunnlag

5 Rammeplanen, kap.1.1 Rammeplanen: kap.1.1 Barnehagens formålsbestemmelse: Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i tråd med de kristne grunnverdier Etiske grunnverdier: Medmenneskelighet, nestekjærlighet Tilgivelse Menneskeverd Likeverd Ansvar for fellesskapet Ærlighet Rettferdighet

6 Rammeplanen, kap.1.3 Barnehagens verdigrunnlag:
Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.

7 Barnet som subjekt Berit Bae:
Å se barn som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage Kreves en bevisstgjøring av voksnes forhold til: Barns medvirkning Omsorg Barns lek Barnehagens læringsmiljø

8 Personalet: Barnehagen:
Må reflektere over egne holdninger til, og samfunnets forventninger til gutter og jenter Har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis Bør i sine pedagogiske drøftinger reflektere over egne verdier og handlinger Må møte barn på en måte som formidler respekt, aksept, tillit og tiltro Barnehagen: Må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som skal ligge til grunn for barnehagens virksomhet

9 Det du tror om meg, slik du er mot meg hvordan du ser på meg,
hva du gjør mot meg - slik blir jeg.   (M. Jennes)  


Laste ned ppt "Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google