Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-en stor familie av nasjonale kirker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-en stor familie av nasjonale kirker"— Utskrift av presentasjonen:

1 -en stor familie av nasjonale kirker
Den ortodokse kirke -en stor familie av nasjonale kirker

2 Ortodoks: (fra gresk): betyr å holde seg til den rette tro og lære.

3 En rekke nasjonale ortodokse kirker:
Hellas, Russland, Romania,Bulgaria Serbia, Georgia. Kirkene i hvert enkelt land er selvstendige og har litt ulike tradisjoner.

4 Den russisk-ortodokse kirke

5 Ordet Østkirken blir også brukt, fordi den ortodokse kirken er mest utbredt i Russland, i den østlige delen av Europa og i Midtøsten.

6 I alle verdensdeler: Finnes det ortodokse-kristne
Til sammen ca. 240 millioner I Sverige, ca I Norge, omkring 5000

7 Patriarkat Patriark = biskop/kirkeleder
Den ortodokse kirke har ikke noen felles ledelse. Heller ingen pave på toppen

8 Fire gamle patriarkater, som stammer fra oldtiden: Konstantinopel, Jerusalem, Antiokia og Alexandria. Etter hvert har også andre selvstendige kirker kommet til,slik som den russiske og den serbiske.

9 I hvert enkelt område: Er det biskopene som leder kirkens virksomhet.
Under dem står prestene og diakonene.

10 Det er bare menn: Som kan ha slike stillinger i kirken
Gifte menn kan bli prester, men en prest kan ikke gifte seg etter at han er blitt innviet til prest.

11 Hva vil det si å være ortodoks kristen?
Har den samme troen på Gud som andre kristne. Bygger på Bibelen og de gamle kristne trosbekjennelsene.

12 Den ortodokse kirke legger særlig stor vekt på:
1.Gud ble menneske for at mennesket skulle bli guddommelig. 2.Kristus har gitt menneskene seier over døden. Helgenene kan hjelpe de troende.

13 Gud ble menneske for at mennesket skulle bli guddommelig
Kjernen i den ortodokse kristendommen. Gud ble et menneske av kjøtt og blod da Jesus kom til verden. Denne hendelsen blir kalt inkarnasjonen.

14 Kristus har gitt menneskene seier over døden:
Grunnlaget for håpet om det evige liv er Jesu oppstandelse. Den ortodokse kirke=oppstandelsestroens kirke. Påskenattsgudstjenesten er årets høydepunkt.

15

16 Folk samles i kirken, kledd i sine fineste klær, for å gjenoppleve det store underet at livet overvinner døden.

17

18

19 Helgenene kan hjelpe de troende:
Helgenene spiller en stor rolle. Kirken omfatter ikke bare de troende som lever i dag. Den himmelske menigheten hører også med.

20 Den himmelske menigheten består av alle helgenene:
De som i livet sitt nådde langt på veien til enhet med Gud. De og alle himmelske vesener er usynlig tilstede i gudstjenesten.

21 Ikonene Menigheten blir minnet på det gjennom alle ikonene –malte bilder av apostler og andre helgener, engler, jomfru Maria og Kristus.

22 Hvorfor ber de til helgenene?
For de kan hjelpe de troende med forskjellige problemer. Helgenene kan beskytte dem mot onde makter. Ikoner av helgenene finnes over alt.

23 Jomfru Maria Hun er viktig i den ortodokse kirke. Hun blir kalt:
”Himmeldronning” ”gudeføderske”

24 Gudstjenesten- et møte mellom himmel og jord
Gudstjenesten kalles liturgien. Legges stor vekt på å tale til alle sanser: Vakre bilder og skinnende flater i gull og sølv, røkelse, levende lys og sang.

25 Under gudstjenesten får de troende et møte med den himmelske verden og gjenopplever menneskenes frelse.

26 Utdelingen av nattverden er et høydepunkt.
Den ortodokse kirke har de samme sju sakramentene som den katolske kirke.

27 Kirkerommet Her tar de troende i mot sakramentene slik at de til slutt kan bli: guddommeliggjort.

28 Døpefonten Står i forhallen i en ortodoks kirke. Som et synlig tegn.
På at dåpen er inngangen til det kristne fellesskapet.

29 De hellige bildene I den ortodokse kirke er de hellige bildene en svært viktig del av religionen.

30 De ber ved ikonene og ærer dem med tente lys, røkelse og kyss.

31

32

33

34

35 Hvorfor er bildene så sentrale?
Da Gud ble menneske ble det guddommelige fullstendig forent med verden.

36 Dermed kan også Guds kraft strømme gjennom bilder av hellige personer.

37 For den troende er et ikon fylt av guddommelig energi.
Viktig middel til å få del i den himmelske fullkommenheten.

38


Laste ned ppt "-en stor familie av nasjonale kirker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google