Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste!
All tekst kommer her! Vi ber om at fotografering skjer fra der dere sitter i benkene Blank

2 Vi ønsker at dere nå snakker så lavt at vi kan hører kirkeklokkene
Vi ønsker at dere nå snakker så lavt at vi kan hører kirkeklokkene. Mobiltelefon skal nå være av eller på lydløs.

3 Inngang Preludium alle står

4 Blank

5 Herre Gud ditt dyre navn og ære 1
over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle, alt som har mæle, de skal fortelle din ære. Herre Gud ditt dyre navn og ære 1

6 Herre Gud ditt dyre navn og ære 2
Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde. Om slekter svimler – blant stjernestimler i høye himler utallig vrimler Guds grøde. Herre Gud ditt dyre navn og ære 2

7 Herre Gud ditt dyre navn og ære 3
Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal tillike, hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike! Herre Gud ditt dyre navn og ære 3

8 Blank

9 P: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.
M: Hellige Gud, himmelske Far. Se i nåde til meg, syndige menneske som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene. Syndsbekjennelsen

10 Kyrie eleison. Gud Fader, miskunne deg.
Kriste eleison. Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison. Hellig Ånd, miskunne deg Kyrie

11 P: Ære være Gud i det høyeste.
Lovsang P: Ære være Gud i det høyeste. M: Og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen

12 Blank

13 Forkynnelse av Guds ord
P: La oss høre Herrens ord! (Vi reiser oss ) M: Gud være lovet! Halleluja, halleluja, halleluja. Første skriftlesning

14 Blank

15 Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender,
|: kommer vi til deg som gav oss livet. :|

16 Fylt av beven foran ukjent fremtid legger vi vårt barn i dine hender.
Fylt av glede 2 Fylt av beven foran ukjent fremtid legger vi vårt barn i dine hender. |: Det som skjer i dåpen gir oss trygghet. :|

17 Fylt av undring er vi i din nærhet!
Du som bærer verdensrommets dybder, |: venter på de små og tar imot oss. :| Fylt av glede 3

18 Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus, |: til et åpent liv i tro og tillit. :| Fylt av glede 4

19 Og ved tidens grense lever fortsatt dine løftes-ord ved døpefonten,
|: dåpens lys forblir når livet slukner. :| Fylt av glede 5

20 Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave. |: Herre, la vår tro bli fylt av glede! :| Fylt av glede 6

21 Blank

22 Vi reiser oss 2.lesning

23 Blank

24 Lyset skinner over jord 1
Halleluja. Midt iblant oss er Guds ord.

25 Lyset skinner over jord Ref
Ære være deg, vår Gud, halleluja, Fader, Sønn og Hellig Ånd, halleluja.

26 Lyset skinner over jord 2
Han som kjenner verdens nød, halleluja, overvinner natt og død. Halleluja. .

27 Lyset skinner over jord Ref
Ære være deg, vår Gud, halleluja, Fader, Sønn og Hellig Ånd, halleluja.

28 Lyset skinner over jord 3
Vi får kjenne: Gud er god! Halleluja, Han gir liv i overflod! Halleluja. . . .

29 Lyset skinner over jord Ref
Ære være deg, vår Gud, halleluja, Fader, Sønn og Hellig Ånd, halleluja. . . .

30 Lyset skinner over jord 4
Verdens lys og livets ord, halleluja, led oss du hver dag på jord! Halleluja. . . . .

31 Lyset skinner over jord Ref
Ære være deg, vår Gud, halleluja, Fader, Sønn og Hellig Ånd, halleluja. . . .

32 Blank

33 Preken Vi reiser oss

34 Blank

35 enn vi noen gang forstår. Du er nær oss nå. Velsignet være du,
Du er hellig. Du er hel. Du er alltid mye mer enn vi noen gang forstår. Du er nær oss nå. Velsignet være du, vår Herre og vår Gud. Din velsignelse på jord blir til brød på vårt bord. Du er hellig du er hel 1

36 Du er hellig. Du er helhet. Du er nærhet. Hele kosmos lover deg!
Hosianna, hosianna, hosianna, vår Gud! Du er hellig du er hel 2

37 Blank kunngjøringer og takkoffer

38 Under kollekten kan dere ta foto av konfirmantene.
Takkoffer Under kollekten kan dere ta foto av konfirmantene. Vi håper også at dere lytter til den vakre musikken.

39 Påmindelse om dåpen P: Kjære menighet. I dåpen frelste Gud oss ut av mørkets makt og av oss rett til å være lysets barn. Vi ble kalt til å følge Kristus og leve vårt liv i samfunn med ham. La oss derfor bekjenne forsakelsen og troen som lød ved vår dåp

40 Blank

41 Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger, og alt hans vesen.
Forsakelsen Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger, og alt hans vesen.

42 Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Trosbekjennelse 1 Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,

43 pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet,
Trosbekjennelse 2 født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag,

44 før opp til himmelen,sitter ved Guds, den allmektige Faders
Trosbekjennelse 3 før opp til himmelen,sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

45 Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke,
Trosbekjennelse 4 Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

46 Blank

47 Å Gud hør vår bønn, å Gud hør vår bønn. Når vi ber, gi oss svar.
Å Gud hør vår bønn, å Gud hør vår bønn. Kom å vær du oss nær.

48 Blank

49 Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.

50 Fader vår 2 La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød.

51 som vi og forlater våre skyldnere.
Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Fader vår 3

52 For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Fader vår 4 For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

53 Blank

54 Ungdommens Frelser, hør oss når vi beder: Let etter dem som ennå selv ei leter! Døvet av verdens larm og lyst og pine |: er de dog dine! :| Ungdommens frelser 1

55 Og når du hører sjelens sukk det stille,ser hvor de lengter uten rett å ville,lær du dem da på bønnens vinger stige |: opp til ditt rike! :| Ungdommens frelser 2

56 Vis dem deg selv, så unge øyne stråler
Vis dem deg selv, så unge øyne stråler! Gi dem din kraft som bærer og som tåler!Salv dem med Ånd og gi dem seirens gave |: over det lave! :|  Ungdommens frelser 3

57 Blank

58 Bønn for den enkelte konfirmant
P: Kjære konfirmanter. Til den kristne tro er dere døpt. I den kristne tro er dere opplært. Kom nå fram til Herrens alter, så vi kan be for hver enkelt av dere i Jesu navn. (Konfirmantene går fram til alteret og kneler)

59 Blank

60 åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
Deg være ære 1 (Vi reiser oss ) Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

61 Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være
Kristus underlagt. Deg være ære - ref

62 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er! Deg være ære 2

63 Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være
Kristus underlagt. Deg være ære - ref

64 Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det:
Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Deg være ære - 3

65 Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være
Kristus underlagt. Deg være ære - ref

66 Blank

67 A: Gud være lovet! Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Velsignelsen P: La oss prise Herren! A: Gud være lovet! Halleluja, Halleluja, Halleluja. P: Herren velsigne deg og bevare deg….. A: Amen, Amen. Amen (3x3 klokkeslag)

68 Blank

69 Konfirmantene stiller opp ute på trappa for fotografering.
Utgang Konfirmantene stiller opp ute på trappa for fotografering. Ha en fin dag!


Laste ned ppt "Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google