Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PowerPoint nr 1 Hva vil det si å være kristen? Av Karina Schjølberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PowerPoint nr 1 Hva vil det si å være kristen? Av Karina Schjølberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 PowerPoint nr 1 Hva vil det si å være kristen? Av Karina Schjølberg
Kap 4 Kristendommen PowerPoint nr 1 Hva vil det si å være kristen? Av Karina Schjølberg

2 Den kristne kirkes historie: vekst og utvikling

3 Slik er de kristne fordelt på verdensdelene (tall fra 2005):
Den ortodokse Kirke Russland Øst-Europa Midtøsten Protestantiske Kirke I hovedsak i Nord-Europa og Mellom-Europa Den katolske Kirke Latin-Amerika Sør_Europa Afrika sør for Sahara

4 A) Kristendommen handle om å tro på Jesus
Felles for alle kristne er at de tror på at Jesus fra Nasaret var Guds sønn. I kristendommen er det viktig at Gud ble menneske for å frelse verden. Verden trenger frelse for at krefter som ødelegger livet – synd, ondskap og død – har så stor makt. Jesus utførte redningsaksjonen gjennom sitt liv, sin død og oppstandelse.

5 Fortsettelse: Nåde er et nøkkelord i kristendommen, og det betyr at Gud møter mennesket med kjærlighet og tilgivelse, som en ufortjent gave. I det nye testamentet blir dette kalt evangeliet, det gode budskap. Å tro på Jesus er å stole på dette budskapet. Å være frelst betyr at mennesket har oppdaget at Jesus redningsaksjon gjelder dem.

6 Fortsettelse: Jesus er et forbilde i Kristendommen fordi han brukte livet sitt til å hjelpe andre mennesker, og å tenke mer på andre enn seg selv. Det er personen Jesus og ikke en bok som er mest sentral i kristendommen. Men grunnlaget for å tro på Jesus finner de kristne i bibelen. Tekster fra bibelen blir lest høyt i gudstjenester, og det er tekster fra Det nye testamentet som blir mest brukt.

7 B) De kristne tilber en treenig Gud
De kristen tror at den ene Gud fremtrer i tre ”personer”. Øyet symboliserer Faderen. De kristne oppfatter Gud som skaperen bak hele universet og alt som lever. Gud er både den mektige skaper og den omsorgsfulle Far, og blir forstått som en god gave fra Gud. Jesusbildet symboliserer at Gud er sønnen. Gud oppfattes som frelseren fordi Gud viste seg på jorda gjennom Jesus. Duen symboliserer Ånden. Gud oppfattes som en nyskapende kraft, den som gir fellesskap, glede, tro og håp. Den hellige ånden er navnet på Guds usynlige nærvær i kirke og i verden. Denne trekanten symboliserer også treenigheten

8 Fortsettelse De tre store høytidene i Kristendommen blir ofte knyttet til den treenige Gud. Jul De kristne feirer at Jesus ble født, da er det Faderen som handler Pinsen Feires til minne om at disiplene Mottok Den hellige ånd, slik at de Fikk mot og kraft å forkynne budskapet om Jesus. Påske Handler om Jesus lidelse, død og oppstandelse for menneskenes skyld, altså om sønnen.

9 C) Den kristne kirke – fellesskap om hellige handlinger
Den kristne kirke er et fellesskap, og de religiøse handlingene i kirken står i sentrum. Det dreier seg om: høytider gjennom året, gudstjenester, tenne lys, be en bønn og å være med på de kristne ritualene gjennom livet fra fødsel til død.

10 Fortsettelse Bønn: er viktig i alle handlingene nevnt foran. De kristne vender seg til Gud med takk og lovprisning eller med bønn om tilgivelse Hellig: det som har forbindelse med det Guddommelige. Lovprisning: det å gi uttrykk for glede og takknemlighet overfor Gud og gi ære til Gud. Forbønn: Det å be til Gud om at Han må hjelpe noen andre. Sakrament: kommer fra latin og betyr ”hellig handling”. I kristendommen er det et ritual som formidler Guds nåde gjennom enkle midler (som vann, vin og brød)

11 Fortsettelse De ortodokse kirkene og den katolske kirke legger vanligvis stor vekt på høytidelige seremonier og gamle tradisjoner i gudstjenestene sine. Pinsebevegelsen og andre kirker som ligner på den har mer frie og uhøytidlige møteformer, og de legger større vekt på den enkeltes religiøse opplevelser og følelser. Andre protestantiske trossamfunn ligger et sted midt mellom de to som er nevnt over.

12 Fortsettelse De fleste kirkesamfunn har sakramenter.
De protestantiske trossamfunnene har dåp og nattverd. Den katolske kirke og den ortodokse kirke regner med fem andre i tillegg: Konfirmasjon, skrifte, ekteskap, innvie prester og salve dem som er alvorlig syk.

13 D) Hvilke retningslinjer har de kristne for livet sitt?
De kristne har ikke en religiøs lov som for eksempel muslimer og jøder. ”For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig for Gud” Noen tenker Jesus Kristus som forbilde, du skal elske din neste som deg selv. Og at fellesskapet også skal omfatte de utstøtte i samfunnet. Eksempel liknelsen om den barmhjertelige samaritanen, altså nestekjærlighet.

14 E) Arven fra jødedommen: ”skapt i Guds bilde” og de ti bud
Skapt i Guds bilde: Betyr blant annet at menneskene har fått særlige evner til å vise omsorg for hverandre og til å ta ansvar for naturen og andre levende veseneer. Og de betyr at alle mennesker er like mye verd. Hvert menneske er har en egen verdi som ingen kan ta fra det.

15 Fortsettelse De ti bud: En enkel sammenfatning av Guds vilje.
                                         De ti bud: En enkel sammenfatning av Guds vilje. 1Du skal ikke ha andre guder enn meg. 2Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. 3Du skal holde hviledagen hellig. 4Du skal hedre din far og din mor. 5Du skal ikke slå ihel. 6Du skal ikke bryte ekteskapet (eller m.a.o.: Du skal ikke drive hor). 7Du skal ikke stjele. 8Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. 9Du skal ikke begjære din nestes hus. 10Du skal ikke begjære din nestes kone, arbeidsfolk, husdyr eller noe som er hans.


Laste ned ppt "PowerPoint nr 1 Hva vil det si å være kristen? Av Karina Schjølberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google