Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

lig velkommen til høsttakkefest med dåp i Botne kirke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "lig velkommen til høsttakkefest med dåp i Botne kirke"— Utskrift av presentasjonen:

1 lig velkommen til høsttakkefest med dåp i Botne kirke
Dagens offer går til Givertjenesten. Etter Gudstjenesten er Det kirkekafe for alle. lig velkommen til høsttakkefest med dåp i Botne kirke Utdeling av 6års boka

2 Inngangsprosesjon Inngangssalme: Kom, la oss samles ved Guds bord og gjøre det i stand, og dekke på med duk og lys til tjeneste for Ham. Omkved: Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn.

3 Vi gir hverandre hendene,
for venner er vi nå, og lager ring om alteret, i midten skal det stå. Omkved: Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn.

4 Så setter vi oss stille ned,
og ser på lysets skinn. Det minner om at Gud er nær, i hjertet vil Han inn. Vi samles her i Jesu navn, vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn. Inngangsord v/ presten

5

6 Dialog: Prest: Gud er vår Far Alle: Her i sitt hus tar han oss inn i varme og lys. Prest: Han er oss nær Alle: Nå skal hans ord lede oss rett og styrke vår tro. Alle: Vi er hans barn Nå vil vi prise ham, nå er han her!

7 Alle: Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takke. Omkved: Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn!

8 2 Jesus, Guds Sønn, død på et kors,
for alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke. Omkved: Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn! 3 Ånden, vår trøst, levende, varm og hellig og sterk, taler om Gud, bærer oss frem dag etter dag.

9 DÅP

10 Dåpssalme: Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare, fuglen ei i skjul bak løvet, stjernen ei høyt over støvet. Herren selv vil sine berge. Han er deres skjold og verge. Over dem han seg forbarmer, bærer dem på faderarmer.

11 Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

12 Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

13 Fadervår. Fader vår du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet amen.

14 Salme Ingen nød og ingen lykke skal av Herrens hånd dem rykke. Han, den beste venn blant venner, sine barns bekymring kjenner. Gled deg da, du lille skare! Jakobs Gud skal deg bevare. For hans allmakts ord må alle fiender til jorden falle.

15 Hva han tar, og hva han giver, samme Fader han forbliver, og hans mål er dette ene: Barnets sanne vel alene. Prest: La oss høre Herrens ord! Alle: Gud være lovet, hallejuja, halleluja, halleluja! Tekstlesning: Luk 7, 11 – 17

16 Sang ved SFO –koret Preken

17 Trosbekjennelses - sang:
Gud skapte lyset, livet og meg, og himlen med stjerner og jorden med fjell. Han vil meg det beste , han kjenner min vei Hver natt og hver morgen, hver dag og hver kveld. Refreng: Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Guds sønn, jeg tror på Den Hellige Ånd. Så hellig, allmektig så god imot meg, treenige Gud, jeg vil lovsynge deg

18 Her er min kirke, her hører jeg med,
Her møter jeg andre som tror på Guds sønn. Den Hellige Ånd gir meg trygghet og fred, vi svarer med tillit og lovsang og bønn. Refreng: Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Guds sønn, jeg tror på Den Hellige Ånd. Så hellig, allmektig så god imot meg, treenige Gud, jeg vil lovsynge deg.

19 Kunngjøringer m utdeling av 6 års bok

20 Forbønn: Mellom hver bønn synger vi: Herre, hør vår bønn.

21 Takkoffer Velsignelsen (alle reiser seg) 3 x 3 slag i kirkens klokker Velkommen til kirkekaffe!


Laste ned ppt "lig velkommen til høsttakkefest med dåp i Botne kirke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google