Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Jeg tror på Den Hellige Ånd”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Jeg tror på Den Hellige Ånd”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Jeg tror på Den Hellige Ånd”

2 ”Jeg tror på Den Hellige Ånd”
Kraft Nådegaver Pinsevenner Åndsfylde Utrustning Tegn & Under Tungetale Karismatikk Treenighet Åndskamp Talsmann

3 APOSTOLICUM 3.artikkel: Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

4 Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

5 ”Jeg tror på Den Hellige Ånd”
Efeserne 4,4-6 ”Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.” Derfor – èn kirke/ menighet

6 Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

7 Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

8 ”Jeg tror på Den Hellige Ånd”
Johannes 16,8-9 ”Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg.” Johannes 16,14 ”Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.” Synden er min! Nåden og tilgivelsen er min!

9 Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

10 ”Jeg tror på Den Hellige Ånd”
Efeserne 1,13b-14a: ”… Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv….”

11 ”Jeg tror på Den Hellige Ånd”
1.Peter 1,3: ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.”

12 APOSTOLICUM 3.artikkel: Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.


Laste ned ppt "”Jeg tror på Den Hellige Ånd”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google