Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BLOOMS Bygdøy 24.sept-08. Begreper i vurdering 1.Kompetanse det man gjør og får til i møte med utfordringer 2. Kompetansemål angir hva elevene skal kunne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BLOOMS Bygdøy 24.sept-08. Begreper i vurdering 1.Kompetanse det man gjør og får til i møte med utfordringer 2. Kompetansemål angir hva elevene skal kunne."— Utskrift av presentasjonen:

1 BLOOMS Bygdøy 24.sept-08

2 Begreper i vurdering 1.Kompetanse det man gjør og får til i møte med utfordringer 2. Kompetansemål angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike årstrinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå dem 3.Kriterier beskriver kvaliteten på det elevene mestrer i forhold til k-mål i læreplanen

3 4.Underveisvurdering (Normativ) skal fremme læring og bidra til at eleven utvikler sin kompetanse 5. Sluttvurdering (Summativ) gir info om nivået til elevene ved avslutning av opplæring i grunnskolen (standpunkt og eksamen)

4 Delmål og kriterier Delmål er etapper på veien mot et k-mål Beskriver hva elevene skal mestre Kriterier er ikke et delmål Et delmål er en beskrivelse av hva elvene skal utvikle eller mestre, mens kriterier er kjennetegn på måloppnåelse og en beskrivelse av kvaliteten

5 TRENINGSCAPS eller DOMMERKAPPE? TRENINGSCAPSEN – risikofri sone Stille spørsmålet: Hva trenger elevene av kunnskaper for å oppnå k-målet? = forkunnskaper (hvordan skal dette vurderes?) Elevens egenvurdering (kan være av forkunnskapene = hva kan jeg?) Hva må jeg øve mer på? Trening-øving-reproduksjon –pugging DOMMERKAPPE K-målet =hva skal jeg bruke forkunnskapene til for å oppnå k-målet? Eksamen, sluttvurdering.

6 Kriterier viser hva kan eleven hva har eleven gjort hva har eleven vist i praksis Kjennetegn er en beskrivelse av kvaliteten på hva elevene viser de mestrer i praksis. Ulik måloppnåelse av kompetansemålene.

7 Kriterier på måloppnåelse -samme k-mål: (Kategori: Begreper og ferdigheter) Lav måloppnåelse Høy måloppnåelse Eleven kan: Elevene kan: ____________________________________________ Utføre addisjon, Utnytte tallforståelse og subtraksjon og sammenheng mellom multiplikasjon i addisjon, subtraksjon beregninger med multiplikasjon og divisjon enkle tall i beregninger

8

9 Blooms taksonomi- forenklet RAV Reprodusere kunnskap: gjenkjenne Anvende kunnskap: utrykke egne meninger Vurdere kunnskap: reflektere over teksten innhold….

10 Blooms Enkelt kunnskap; hva, hvem, hvor Kunnskap i sammenheng; oversikt, sortere, gi eksempler på Forståelse; logikk, årsak - virkning. Spør: hvorfor, hvordan, forklar Reflektere; å utvikle meninger, å vurdere, Spør: hva synes du om, hva mener du? Integrert: å endre seg som følge av det en vet, fører til handling, egenvurdering, selvbilde

11 Jeg kan vurdere, analysere og kritiserer det jeg leser Jeg kan begrunne mine valg og synspunkter Jeg kan finne egne løsninger på oppgaver Jeg kan tilpasse og bruke kunnskapen på en selvstendig måte Jeg kan sammenligne Jeg kan komme frem til riktig regnemåte, regne tekststykker Jeg har kunnskap om emnet Jeg kan gjenfortelle det som står i teksten Jeg kan regne oppstilte oppgaver

12 Eks.på grunnleggende ferdigheter i muntlig- matematikk Stille spørsmål Forklare en tankegang Argumentere/ gjøre seg opp en mening Lav Middels Høy

13 Eks på Norsk 7.årstrinn muntlig bruk av språket Tekstkompetanse Lytte til det andre uttrykker, vise respekt for og reflektere over andres synspunkter Lytte til andre og vise respekt for deres synspunkt Presentere skjønnlitteratur og fagstoff med ulike virkemidler Presentere skjønnlitteratur og fagstoff Uttrykke og utdype egne synspunkter på en saklig måte Uttrykke og begrunne egne synspunkter HøyLav

14 Oppgave: Finn ett eller flere K-mål for trinnet/ faget som du kan bruke i nærmeste fremtid Lag delmål og nivåbaserte kriterier ved hjelp av Blooms taksonomi til k-målet. Velg om dere vil ha 2 (lav-høy måloppnåelse) eller 3 (lav-middels-høy måloppnåelse) nivåer på kriteriene. Legg inn på ressursbank på fronter i dag. Legg ut logg på fronter når det er prøvd ut på elevene. (innen neste gang) Prøv det ut til neste gang!


Laste ned ppt "BLOOMS Bygdøy 24.sept-08. Begreper i vurdering 1.Kompetanse det man gjør og får til i møte med utfordringer 2. Kompetansemål angir hva elevene skal kunne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google