Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring av grunnleggende ferdigheter!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring av grunnleggende ferdigheter!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring av grunnleggende ferdigheter!
LIVET ER Å LÆRA, FYRST LÆRER ME Å KRABBA, SO LÆRER ME Å STABBA, SO LÆRER ME Å GÅ. SO LÆRER ME Å SNAKKA, ETA FINT OG TAKKA, OG ALT ME IKKJE MÅ (Olav H. Hauge)

2 Læreplaner for Kunnskapsløftet 2006
Fem grunnleggende ferdigheter: å kunne uttrykke seg muntlig å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne lese å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy Knytta til fagene.

3 Kunnskapsløftet 2006 (LK 06) - grunnleggende ferdigheter i alle fag
«Å lære for å bruke» - basiskompetanse «Å bruke for å lære» tidlig innsats videreutvikles gjennom hele skolegangen progresjon knyttes til fagene å forstå, lære og utøve et fag, er knyttet til å skape mening med språket og andre meningsskapende ressurser i faget En dialogisk og gjensidig prosess. Skal starte tidlig med å lære GF: (barnehage, første skoleår) Mer krevende gjennom skolegangen Legge opp til progresjon hele veien Skal ha en tydelig progresjon i utviklingen. Kjell Lars Berge:

4 Grunnleggende norsk for språklige minoriteter (LK 06)
Kartleggingsmateriell fra Udir (2007) beskriver norsk som andrespråk på tre nivåer: Nivå 1: Elementært nivå elevene behersker norsk i mange sosiale sammenhenger. Kan kommunisere enkelt om seg selv, vanlige gjøremål og aktiviteter. Ofte begrenset ordforråd som dekker basisbehov for kommunikasjon kan lese og forstå budskapet er i enkle, tilpassede tekster, spesielt om tekster som er gjennomgått på forhånd. kan skrive korte tekster, f.eks med jeg-budskap, huskelister, tekster om seg selv, enkle fortellinger vil ha problemer med å tilegne seg fagstoff når undervisningen foregår på norsk større problemer jo høyere opp i klassene man kommer elevene trenger mye språklig støtte og tilrettelegging Fagplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

5 Grunnleggende norsk for språklige minoriteter (LK 06)
Nivå 2: Mellomnivå elevene kan lese og forstå enkle aldersadekvate tekster dersom de får god hjelp kan finne enkel informasjon i enkle fortellinger, fagtekster og bruksanvisninger, tabeller og grafiske framstillinger kan skrive brev, korte frioppgaver og svært enkle fagtekster, fortelle sammenhengende (tale og skrift) på en forståelig måte om temaer de har arbeidet med klarer seg bra i sosiale sammenhenger problemer med å tilegne seg nytt lærestoff i fag som naturfag, matematikk, samfunnsfag og norsk trenger mye hjelp og tilrettelegging

6 Grunnleggende norsk for språklige minoriteter (LK 06)
Niva 3. Nærmer seg tilstrekkelig språklig norskkompetanse til å tilegne seg kunnskaper og delta i skolens arbeid på linje med sine majoritetsspråklige klassekamerater får stadig mer utbytte av undervisning på norsk mestrer å orientere seg på norsk, både sosialt og faglig har fortsatt stadig behov for språklig hjelp og veiledning, spesielt i forhold til lesing, skriving og tilegnelse av nytt fagstoff

7 Litteraturliste


Laste ned ppt "Læring av grunnleggende ferdigheter!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google