Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TIDE Knowledge is only as good as its intelligent application Schmoker, 2006 Kunnskap er bare så god som mottakerens evne til å bearbeide den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TIDE Knowledge is only as good as its intelligent application Schmoker, 2006 Kunnskap er bare så god som mottakerens evne til å bearbeide den."— Utskrift av presentasjonen:

1 TIDE Knowledge is only as good as its intelligent application Schmoker, 2006 Kunnskap er bare så god som mottakerens evne til å bearbeide den.

2 PEDAGOGISK VANDRING Instructional Leadership – lederen er sterkt synlig der læring skjer Helhetlig og god praksis For å se sammenhenger mellom klasserommene/læringsarenaene og bygge noe felles for skolen. Planlagte prosesser, målrettede observasjoner Vi går inn i det alle sammen, sammen Praktisk, interaktivt refleksjonsarbeid Observatøren fokuserer på barnas og elevenes læring Hvordan ser læring ut i (klasse)rommene og utemiljøet? Elevene/ barna er delaktige gjennom å bli stilt spørsmål underveis

3 Viktig! Ikke ment for evaluering (men mer å gjenkjenne ”best practice”) Ikke avgrenset til begrensede kjennetegn Fortrinnsvis bør det etter hvert hos oss bli input på noe vi utarbeider i fellesskap, noe som støtter dette Ment for å oppmuntre til refleksjon rundt egen praksis Basert på å opparbeide felles språk. Basert på å etablere felles forståelse lærere i mellom i forhold til hva som gir god læring for elevene

4 TIDE-skjemaet Verktøy under observasjon

5 T-Task - Elevenes Oppgave Hvilken type oppgave det er. Åpen/lukket. “Rike oppgaver” Krever oppgaven at elevene er aktive, eller at de aktiveres? Gir oppgaven elevene valgmuligheter? Er oppgavene realistiske, autentiske? Er oppgaven relevant for elevenes virkelighet? Krever oppgaven at elevene skal gjengi fakta?

6 I – Instructional strategies – Didaktiske strategier Teachers voice vs students voice Lærerstyrt Spørsmål – svar Rett / galt Bruk av teknologi Høyttenkning Guided practice VFL Presentasjoner Elevene skriver notater til det lærer fremlegger Differensiering / TPO Problembasert og utforskende Praktiske tilnærminger Selvstendig arbeid Samarbeidsformer Korke timen

7 D- design - Design av klasserommet Visible learning Hint til læring på veggene Plassering av pultene Utforming av læringsmål: ordlyd og synlighet Suksesskriterier er synlige Teknologi Variasjon og rikt utvalg i læringsressurser Modeller og eksempler på elevarbeid lett synlig og tilgjengelig

8 E – Engasjement Er elevene bare lydige? Er elevene engasjerte? Hvorfor er de engasjerte? Hvorfor ikke? Still spørsmål: elevene kan gi oss gode svar på dette.

9 Læringsstøtte

10 Rammer og adferd for observasjon Besøkene varer i 5-10 minutter per klasserom Elektroniske apparater står på lydløs Ankom (uten å banke på) og forlat klasserommet som gruppe. Ha med papir og penn, bruk gjerne skjemaet Skriv notater når du har forlatt klasserommet. Dersom du tar bilder, sikre at du følger skolens regler. Spør om lov fra læreren. Du kan bare fotografere elevers arbeid og elever bakfra, slik at de ikke kan identifiseres. Unngå å anerkjenne lærer eller klassen i det du ankommer eller forlater klasserommet. Beveg deg i rommet, snakk med elever når det er passende. Unngå å snakke høyt med kollegaer i klasserommet eller i gangene.

11 Spørsmål til dialog med elevene Hva er dine læringsmål? Hvorfor? Hvorfor er det viktig og hvorfor bruker læreren tid på dette? Hvordan hjelper undervisningen deg til å lære det du skal? Er det du lærer lett eller vanskelig? Hva gjør det lett eller vanskelig? Vet du hva du skal gjøre for å forbedre arbeidet ditt? Hva gjør læring interessant? Hvor får hjelp og støtte hvis du er usikker? Gjør du om på arbeid på bakgrunn av framovermeldinger? Kan du gi tilbakemeldinger til medelever? Kan du gi en egenvurdering på bakgrunn av kriterier?


Laste ned ppt "TIDE Knowledge is only as good as its intelligent application Schmoker, 2006 Kunnskap er bare så god som mottakerens evne til å bearbeide den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google