Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYR - fellesfag, yrkesretting, relevans

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYR - fellesfag, yrkesretting, relevans"— Utskrift av presentasjonen:

1 FYR - fellesfag, yrkesretting, relevans
Fra ny trebokstavsforkortelse til helhetlig tenkemåte

2 Hva og hvorfor? Sikre elevene opplæring i fellesfagene som oppleves som relevant for deres hverdag og er yrkesrettet mot framtidig arbeidsliv Opplæringslova §1-3 Mer fokus på relevant og helhetlig opplæring, mer motiverte elever, og flere elever som gjennomfører Maksimalt læringsutbytte Læreplanene er tilpasset… få elevene til å se nytteverdien av fellesfagene

3 Hvordan? Yrkesretting med utgangspunkt i fellesfagenes faglige innhold og arbeidsmåter: Framlegg i norsk om yrket, skrive engelsk artikkel som har yrkesfaget som tema, matteoppgaver med eksempler som er hentet fra yrkesfaget. Yrkesretting av fellesfag med utgangspunkt i programfagenes faglige innhold: Parallellagt undervisning i emner som støtter programfagene. Felles formler i matte. CV, søknad og intervju samtidig med søknad om læreplass. 3. Integrering av fellesfag og programfag – «felles prosjekter»: Matte på bygg. 1. Yrkesretting med utgangspunkt i fellesfagenes faglige innhold og arbeidsmåter: Trekker inn eksempler fra yrket for å motivere Fellesfaglærer understreker behovet for yrkesretting Fellesfaglærer kan alene gjennomføre yrkesrettingen, men det er nødvendig med en viss kunnskap om programfag/yrke 2. Yrkesretting av fellesfag med utgangspunkt i programfagenes faglige innhold: Fellesfaglærer tilpasser kompetansemål i fellesfaget i tid og innhold slik at de støtter opp om mål i programfaget Elevene ser relevansen i flere deler av fellesfaget ved at de integreres Fellesfag/programfaglærer planlegger, gjennomfører og vurderer den delen av fellesfaget som er yrkesrettet 3. Integrering av fellesfag og programfag – «felles prosjekter»: Det arbeides mot mål fra både fellesfaget og programfaget med utgangspunkt i programfaget Vektlegging av de mål fra fellesfaget som er nødvendig for å løse oppgaver i programfaget/prosjektene Elevene ser selv behov for fellesfaget i arbeidet med et yrkesrelevant prosjekt

4 Er FYR noe nytt? Nei For oss er hensikten nå å
Vi yrkesretter allerede mye på alle disse måtene, og har gjort det i alle år! For oss er hensikten nå å …se helhet og sammenheng i FYR-arbeidet …tenke FYR inn i planene vi lager …få til samarbeidet mellom fellesfaglærerne og programfaglærerne …skape en kultur for å alltid tenke yrkesretting og relevans Helhet og sammenheng Vi skal kunne si til elevene: Slik jobber vi her. Da må vi bli enige om hvordan godt FYR-arbeid ser ut. Da må vi tenke FYR inn i planene vi lager, og få til samarbeidet mellom fellesfaglærerne og programfaglærerne. Bli enige om hvordan godt FYR-arbeid ser ut. “Slik jobber vi her”

5 Uansett hva vi gjør er maksimalt læringsutbytte målet, og også i FYR-arbeidet jobber vi med kriterier, status og framovermelding, egenvurdering og medelevvurdering. Metodene

6 Lærerne som har vært på kurs vil prioritere:
Øke kompetansen om hverandres fagområder. Unngå å tenke "mitt" og "ditt" fag Delingskultur Hospitering - bli kjent med fagene, begge veger God årsplanlegging, sammen Godt strukturerte TVT-møter, med produksjon av felles læringsoppdrag der det er hensiktsmessig. Teamene er på ulike steder, og har ulike behov. Vi har fire punkter vi vil teamene skal ha vært gjennom innen dagen i dag er omme: Når dette er på plass – tiltakspunkter Når disse er på plass – Konkret jobbing med læringsoppdrag, planlegging eller planlegging av hospitering.

7 og til syvende og sist bidrar til at elevene blir bedre yrkesutøvere.
Men det har kun hensikt hvis alle har tro på at FYR-arbeidet gir bedre og mer relevant læring, og til syvende og sist bidrar til at elevene blir bedre yrkesutøvere. Holdningen vi må ha

8 Tiltaksplan for hvert team (innen 5.1)
FYR-prosessen på Åkrehamn vgs Diskusjon i teamet: Hva er situasjonen på avd. pr i dag?  Hva er målet/ønsket for fremtiden?  Hva er tegn på god praksis - kriterier?  Hvem trenger å samarbeide med hvem til hvilken tid Tiltaksplan for hvert team (innen 5.1) Gjennomføring av tiltak Teamene er kommet ulikt Jobbe ut fra der de er

9 1 + 2 + 3 + gode planer + profesjonell samhandling
1 Vi har altså en rekke gode ideer og opplegg som kan bygges videre 2 Vi har nye tanker og ideer fra de som har vært på kurs 3 Vi har tilgang til tips og ideer via fyr.ndla, ITS-learning og andre delingsarenaer gode planer + profesjonell samhandling = solid FYR-kultur

10 TIP EL HO MK Bygg UP Skolens tiltaksplan
Teamenes tiltaksplaner og kriterier Planlegging, gjennomføring, evaluering MK Bygg UP Struktur og organisering Kompetansespredning Innarbeiding i skolens planer Tiltak på team Evalueringsarbeid Vi har et rammeverk, møtestruktur – ser alltid på hvordan det kan løses enda bedre. Begrepsapparatet for undervisningen har vi blant annet i sirkelen, mens den fagspesifikke begrepsapparatet må læres av hverandre. Kjenner man planene til hverandre, og har vært med på å lage dem, er det mye lettere å synliggjøre sammenhengene for elevene. Planlegging – gjennomføring – evaluering – justering – helhetlige prosesser. Det er ikke vits å bruke tid på å planlegge og lage fancy opplegg, hvis det ikke er synlig, eller har en virkning i klasserommene. Vi skal ikek drive med ting vi vet ikke virker. VI skal ikke drive med FYR fordi noen har sagt vi skal.

11 Næringslivet Elevene


Laste ned ppt "FYR - fellesfag, yrkesretting, relevans"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google