Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleeierrollen - et samspill mellom politisk, administrativ og faglig ledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleeierrollen - et samspill mellom politisk, administrativ og faglig ledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleeierrollen - et samspill mellom politisk, administrativ og faglig ledelse.

2 KS BTV` program Styring av utdanning 2010/2011 Skoleeierrollen - et samspill mellom politisk, administrativ og faglig ledelse Målgruppe: Skoleeier, politisk og administrativt Mål: Faglig løft og felles forståelse for hvilke styringsformer og hvilke krefter og faktorer som bidrar til å påvirke den utdanningspolitikken som utformes internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Forskningsbasert kunnskap Fokus på samspill skole/ samfunn og politikk/ administrasjon

3 5. Februar 2010 Funn i rapporten Kom nærmere 1.Behov for en mer synlig skoleeier 2.Behov for et endret kunnskapsgrunnlag i styringen av skolene 3.Behov for politikere med ambisjoner, engasjement og innsikt 4.Behov for administrativ kompetanse, kapasitet og evne til å transformere 5.Behov for profesjonsutvikling og ansvarliggjøring av skoleledere og lærere > Et kvalitetssystem basert på forventningsbasert ansvarsstyring og ansvarsdialog. Hvordan lykkes som skoleeier

4 Konklusjon fra «Styring av utdanning»: Vi må holde fokus på elevenes læring.. HELE TIDEN!!!

5 Elevens læring Foreldrene Lærerne Ledelse Skoleeier PolitikkPolitikere

6 Hva vil vi? Hvordan vet vi hva som virker? Hypotese: 90 % av elevene kan lære litt mer hver dag enn de gjør i dag.. Skoleeier kan ved sin atferd bidra til å forbedre elevenes læringsresultater: «Excellent teacher»… bidrar mest!Excellent

7 Læringsmål for eleven…. er det politikk? Skal politikken eller politikeren inn i klasserommet? –Viktig å definere aktørenes handlingsrom. –Viktig å ha definerte mål og dialogmøter for å oppnå konstruktiv dialog, ansvarsbygging og handling mellom aktørene.

8 5. Februar 2010 Forventninger Ambisjoner Prosesser Resultater Tilpasning Beste praksis Mål Interne forutsetninger Ansvarsdialog i forventningsbasert ansvarsstyring Ansvarsdialogen dreier seg om oppnådde resultater og realistiske mål, og hvilke arbeidsmetoder som vil fungere best på bakgrunn av de interne forutsetningene. Hvordan lykkes som skoleeier

9 5. Februar 2010 Læringskjeden ”fra klasserom til kommunestyre” Hvordan lykkes som skoleeier

10 Tid til politikk.. Tid til samhandling.. Nye og flere arenaer for samhandling uten å ta bort noen.. Ønsker vi å bruke tid på skolepolitikk? Ønsker vi å bruke tid på innholdet i skolen? Prioriterer vi å ha skole og utdanning på dagsorden over lang tid i politikken?

11 Bygg handlings-strukturer! Bygg handlingskapasitet- bygg strukturene slik at dere kan nå målene! Bygg organisasjonen slik at den kan ta opp i seg nye ting; intelligent evalueringssystem Hvordan endre enn kunnskapsorganisasjon? Involvering, forståelse, ansvar, innovasjon..

12 A. Effektive eiere etablerer «ikke-forhandlbare» mål om elevenes læring og overvåker at disse blir oppfylt 1.Etablerer læringsmål for elevene For kommunen/fylket som helhet For den enkelte skole For elevgrupper 2. Overvåker at målene blir nådd –Om dette ikke skjer blir mål bare noe som finnes i ulike dokument –Passer på at skolen har kontroll på egen kvalitet og utvikling –Uoverensstemmelse mellom mål og faktisk atferd fører til endring av praksis –Medfører også overvåking av at læreratferden i klassene er slik som forutsatt

13 B. Effektive eiere setter mål på og utvikler et evalueringssystem for pedagogisk kompetanse Setter fokus på lærerkvalitet og pedagogisk kvalitet ’classroom instruction’ ”…a broad but common framework for classroom instructional design and planning that guarantees the consistent use of research-based instructional strategies (min uth) in each school (s. 6-7) Dette fordrer ikke èn pedagogisk modell Men det fordrer full lojalitet fra rektorene (det hjelper ikke at rektor «stikker innom» klasserommet..)rektor Et gjennomgående trekk ved de ti mest effektive skolene studert av OECD (2003) var høyt fokus på å utvikle effektive og kompetente lærere; Flere studier har kvantifisert effekten av lærernes faglige og pedagogiske kompetanse på læringsutbytte 13

14 5. Februar 2010

15 Utfordringer med NKVS Kommunikasjon Kultur Kompetanse Kapasitet

16 Dialog som utgangspunkt Diskusjon kommer fra det greske ordet diskutare som betyr å ”skjære fra hverandre” Debatt kommer fra det greske ordet debattere som betyder ”slå ned” Dialog betyr ”gjennom ordet” der trykket ligger på å skape mening og forståelse

17 Hva er politikkens vesen – Strategisk politikk eller ombudsrollen.. Kun til refleksjon… Strategen: –Overordnede samfunnsutfordringer –Politikerne trenger analyse/ kunnskap –Løsningsorienterte oppgaver –Gjenvalg? –Med mer (ikke utfyllende) Ombudet: –Utøve partiprogrammet –Verdier, normer –Gjenvalg? –Med mer (ikke utfyllende) Glidende overganger over tid, sak, person… Hvilken rolle har media?


Laste ned ppt "Skoleeierrollen - et samspill mellom politisk, administrativ og faglig ledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google