Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klasseledelse: Oppstart av en undervisningstime Berit Bratholm: 09.10.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klasseledelse: Oppstart av en undervisningstime Berit Bratholm: 09.10.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klasseledelse: Oppstart av en undervisningstime Berit Bratholm: 09.10.09

2 Mappeoppgave uke 42: P: Lag et opplegg på en varighet av 15. min til oppstart av en undervisningstime i norsk/matematikk. P: Prioriter to av fem grunnleggende ferdigheter i opplegget. P: Begrunn undervisningsopplegget ved å vise til LK 06 generell del og fagplandelen (norsk/matte). P+T: Drøft hvilke overveielser og dilemmaer du kan støte på under planleggingen av undervisningsopplegget i lys av pensumbøkene Livet i skolen, Lærerens Verden, power point 9.10.09 av Berit B. P=praksis T= pedagogisk teori

3 4 spørsmål: Hva skal lærer planlegge? Hvordan skal lærer gjennomføre oppstarten? Hvilke begrunnelser gjør lærer i sine valg, prioriteringer av oppstarten av timen? Hvilke refleksjoner, vurderinger gjør en som lærer etter gjennomført opplegg?

4 Oppstart av timen: Dimensjon HVA 1. Bakgrunn: Planlegge i lys av PLANER 1.LK 06, generell del 2.LK 06, fagplandel 3.Årsplan 4.Halvårsplan 5.Ukeplan

5 Oppstart av timen: 2. Bakgrunn for lærer Saksforberedelse Undervisningsopplegget Forberedelse vedr. konkretisering Annet (Naeslund/Teig 1966: 107)

6 Oppstart av timen: 3. Bakgrunn Læreforutsetninger; hos klassen, gruppe og individ

7 HVORDAN gjennomføre oppstarten? ”En klar oppstart på timene med tydelig fokus på det som skal gjøres, er et viktig bidrag til å dempe uro og negativ atferd.” (Larsen Damsgaard 2003:106-107) Hva betyr dette? Noen prinsipper: Faget, emnet vil avgjøre oppstarten. Praktisk eller teoretisk fag. Mål med oppstart: Motivere, vekke interesse, forberede elevene på det som skal komme. Betingelser for læring; ”arbeidsro” sosialt og faglig!

8 Vår tolkning av hvordan-elementet i gjennomføringen av en oppstart Hvordan motivere, vekke interesse hos elevene i fagstoffet? Hvordan forberede elevene på fagstoffet? Hvordan skape betingelser for læring; ”arbeidsro” sosialt og faglig? Motivere, vekke interesse, forberede elevene på det som skal komme. Betingelser for læring; ”arbeidsro” sosialt og faglig!

9 HVORDAN gjennomføre oppstarten? Presentere en dagsplan og undervisningstimeplan Repetere fagstoff fra forrige time. ”Knagge” kunnskapen, knytte til relevant kontekst.

10 Introdusere nytt emne ved: induktiv og deduktiv metode: Sokrates og Aristoteles: ( 469-399 f.Kr./384- 322 f.Kr.) : Induktiv: Slutning fra det enkelte tilfelle til det allmenne deduktiv: Slutning fra det allmenne til det enkelte tilfelle Aristoteles; iakttaking og elevaktivitet (Bue 1957: 6)

11 Ulike tilnærminger til oppstarten: Historier, bruk av eksempler, bruk av teorier læremiddel, tavle, PC (digitale medier og verktøy), bruk av elever i klasserommet, musikk, drama, dialog med elever,

12 Hvilke begrunnelser gjør lærer i sine valg, prioriteringer av oppstarten av timen? Dilemma: Hensynstaken individ- gruppe Hvordan skape gode læringsbetingelser for alle? Induktiv- deduktiv Valg av aktivitet, tilnærming Stoffutvelgelse i faget Andre overveielser

13 Evaluering av eget opplegg Etablere kultur for evaluering i gruppen! Gruppens respons som helhet De enkelte elevers respons Hva kunne jeg som lærer gjort annerledes? Hva var bra? Hva fungerte ikke? Hvilke årsaker kan legges til grunn for responsen?

14 2 av 5 grunnleggende ferdigheter Skrive Lese Regne Uttrykke seg muntlig Bruke digitale verktøy IKKE HØRE ETTER!

15 Litteratur: Bue,Torgeir (1957): Pedagogisk metodikk. Gyldendal Naeslund,J og Alv Teig (1966): Allmenn undervisningsmetodikk. Aschehoug forlag. Damsgaard Larsen,Hilde (2003): Med åpne øyne. Cappelen. Damsgaard Larsen,Hilde (2007): Når hver time teller. Cappelen.


Laste ned ppt "Klasseledelse: Oppstart av en undervisningstime Berit Bratholm: 09.10.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google