Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrivekurs Innhold: Analyse av oppgavetekst Begrepsavklaring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrivekurs Innhold: Analyse av oppgavetekst Begrepsavklaring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skrivekurs Innhold: Analyse av oppgavetekst Begrepsavklaring
Analyse av kriterier for vurdering av individuell oppgave Redegjørelse og refleksjon Skrivekurs for sykepleie, 1. år.

2 Les oppgaveteksten nøye – finn verbene som sier hva du skal gjøre!
Foreslå to (2) vesentlige sykepleiediagnoser/-problemer hos pasienten på bakgrunn av case knyttet til hans grunnleggende behov for aktivitet søvn og hvile. Gjør rede for ett (1) av de identifiserte sykepleiediagnosene hos pasienten ved hjelp av pensumlitteratur. Beskriv pasientens indre og ytre ressurser knyttet til sykepleiediagnosen Formuler ett kortsiktig og ett langsiktig mål knyttet til sykepleiediagnosen Nevn sentrale sykepleietiltak du bør iverksette for å bidra til at målene knyttet til sykepleiediagnosen nås Gjør rede for to (2) av de nevnte sentrale sykepleietiltakene knyttet til sykepleiediagnosen ved hjelp av pensumlitteratur. Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

3 Her er verbene som sier hva du skal gjøre
Foreslå to (2) vesentlige sykepleiediagnoser/-problemer hos pasienten på bakgrunn av case knyttet til hans grunnleggende behov for aktivitet søvn og hvile. Gjør rede for ett (1) av de identifiserte sykepleiediagnosene hos pasienten ved hjelp av pensumlitteratur. Beskriv pasientens indre og ytre ressurser knyttet til sykepleiediagnosen Formuler ett kortsiktig og ett langsiktig mål knyttet til sykepleiediagnosen Nevn sentrale sykepleietiltak du bør iverksette for å bidra til at målene knyttet til sykepleiediagnosen nås Gjør rede for to (2) av de nevnte sentrale sykepleietiltakene knyttet til sykepleiediagnosen ved hjelp av pensumlitteratur. Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

4 Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen
Her er forklaring på verbene; hva du skal gjøre. Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

5 Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen
Redegjørelse Å gjøre rede for betyr at du beskriver eller forklarer noe om et saksforhold med egne ord. Redegjørelsen skal vise at du har forstått det du skriver om. Det innebærer at du har gjort stoffet til ‘ditt eget’ gjennom å ha valgt ut det du synes er viktigst og mest relevant for å svare på oppgaven. Redegjørelsen gjør at jeg forstår de videre vurderingene dine. Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

6 OPPGAVE: Press-skriving
Skriv i tre minutter om hvordan å redegjøre for en sykepleiediagnose? Ikke løft pennen fra papiret! Sett på stoppeklokka og skriv det første du tenker. Ikke bry deg om å skrive hele setninger eller korrekt norsk. Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

7 Hvordan redegjøre for en sykepleiediagnose?
Hva er problemet? Hvorfor har problemet oppstått? Hvordan kan dette oppleves for pasienten? PES (Problem, Etiologi, Symptom) Bruk egne ord i tillegg til faglitteraturen Konsentrer deg om å svare på disse spørsmålene i redegjøringen. Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

8 Hvordan redegjøre for sykepleietiltak?
Hva skal gjøres? Hvorfor skal dette gjøres? Hvem skal gjøre det? Hvordan skal tiltaket utføres? Når skal tiltaket gjennomføres? (hvor lenge/ofte?) Vær konkret og gjerne spesifikk! Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

9 Les «Kriterier for vurdering av individuell oppgave» nøye
Besvarelsen skal: vise at studenten har forståelse for temaene inneholde definisjoner av sykepleieprosessens begreper anvendt i besvarelsen vise at studenten har evne til refleksjon vise at studenten anvender relevant pensumlitteratur anvende en fagartikkel eller en forskningsartikkel til å støtte et av tiltakene bære preg av god skriftlig framstillingsevne ha en form som samsvarer med mal for oppgaveskriving ved Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested kjeller anvende APA-style for henvisning til litteratur i tekst og litteraturliste være 1500 ord +/- 10 % (ord telles fra og med innledningen til og med konklusjonen) Analyse av kriteriene for å være sikker på at du innfrir disse i besvarelsene din. Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

10 Utfra nevnte kriterier må jeg finne ut av:
Hva skal defineres? Hvordan vise at jeg kan reflektere? Hvordan anvende fagartikkel? Hvordan henvise til fagartikkelen? Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

11 Hva skal defineres? Strek under ordene som må defineres
Foreslå to (2) vesentlige sykepleiediagnoser/-problemer hos pasienten på bakgrunn av case knyttet til hans grunnleggende behov for aktivitet søvn og hvile. Gjør rede for ett (1) av de identifiserte sykepleiediagnosene hos pasienten ved hjelp av pensumlitteratur. Beskriv pasientens indre og ytre ressurser knyttet til sykepleiediagnosen Formuler ett kortsiktig og ett langsiktig mål knyttet til sykepleiediagnosen Nevn sentrale sykepleietiltak du bør iverksette for å bidra til at målene knyttet til sykepleiediagnosen nås Gjør rede for to (2) av de nevnte sentrale sykepleietiltakene knyttet til sykepleiediagnosen ved hjelp av pensumlitteratur. Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

12 Hva skal defineres? Noen forslag…
Foreslå to (2) vesentlige sykepleiediagnoser/-problemer hos pasienten på bakgrunn av case knyttet til hans grunnleggende behov for aktivitet søvn og hvile. Gjør rede for ett (1) av de identifiserte sykepleiediagnosene hos pasienten ved hjelp av pensumlitteratur. Beskriv pasientens indre og ytre ressurser knyttet til sykepleiediagnosen Formuler ett kortsiktig og ett langsiktig mål knyttet til sykepleiediagnosen Nevn sentrale sykepleietiltak du bør iverksette for å bidra til at målene knyttet til sykepleiediagnosen nås Gjør rede for to (2) av de nevnte sentrale sykepleietiltakene knyttet til sykepleiediagnosen ved hjelp av pensumlitteratur. Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

13 Hvordan vise at jeg kan reflektere?
Eksempel - Redegjøring om trykksår: Når pasienten selv ikke er i stand til å snu seg for å skifte liggestilling kan det bli et lokalt trykk mot vevet slik at blodkar blir avklemt og arterien ikke får mulighet til å forsyne vevet med tilstrekkelig oksygen (Karoliussen og Smebye, 1997). For eksempel kan en pasient ha sterke smerter slik at det kan det være vanskelig å snu seg i senga for å skifte ligge stilling. Dermed vil hælen være i konstant trykk mot madrassen, på grunn av kroppsvekten. Teksten i blått viser at studenten kan reflektere selvstendig og kommer med et eget eksempel på det faglitteraturen omtaler som ‘trykksår’. Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

14 Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen
Å få fram egne tanker I tillegg til å presentere hva ulike forfattere skriver om et tema, må du kommentere ‘oppsummeringene’/sitatene og gjøre dem relevante i forhold til det oppgaveteksten spør om. Eksempel: Å kunne røre på seg er en indre ressurs (Forfatternavn 2012). Siden Herr Andersen kan røre på seg er det en stor ressurs for ham fordi han da kan skifte stilling og dermed unngå flere liggesår. Blå= trekker inn faglitteratur. Orange= Studentens egen tanke som knytter den indre ressursen til den aktuelle diagnosen. Her gjør studenten poenget fra faglitteraturen relevant til det oppgaveteksten spør om. Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

15 Hvordan anvende faglitteratur?
Skille mellom referering til faglitteratur og dine egne refleksjoner ved å sette kildehenvisningen etter refereringen før du skriver egne tanker Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen

16 Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen
Eksempler på å skille mellom egne refleksjoner og bruk av faglitteratur Familien kan være en ytre ressurs da de kan støtte pasienten følelsesmessig (Forfatternavn 2011). Herr Andersen har to voksne barn som … Selv om sykehjemmet er den sterkeste ressursen når det gjelder sykepleiediagnosen, er det kanskje barna som er den største følelsesmessige støtten. Som Forfatternavn (2011) hevder kan familie som kommer på besøk bety mer for pasienten enn det som en sykepleier gjør. … Ser du hva som er bruk av faglitteratur og hva som er studentens egen refleksjon i første avsnitt? Man kan også komme med refleksjon først og deretter trekke inn faglitteratur for å støtte det du selv har tenkt (se avsnitt 2) Vedlegg Startpakka v/Grethe Moen Johansen


Laste ned ppt "Skrivekurs Innhold: Analyse av oppgavetekst Begrepsavklaring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google