Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering -hva ligger i en karakter? -forventninger lærere og elever.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering -hva ligger i en karakter? -forventninger lærere og elever."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering -hva ligger i en karakter? -forventninger lærere og elever

2 Erfaringer Elevene har gått et halvt år på skolen Karaktersjokk? Forventninger innfridd? Dempe karakterfokus Kunnskap vs kompetanse Hva er forskjell på å jobbe hardere og jobbe annerledes? Læringsstrategier

3

4

5 Hva kan foresatte gjøre for å støtte elevene i deres læringsarbeid? Snakke positivt og vise interesse for barnas skolegang. Ha positive forventninger til skolens ansatte og det som skjer på skolen Sjekke at lekser blir gjort Høre på foredrag og øvinger til framføringer Aktiv foreldrebruker på It’s Learning Abbonere på skolens hjemmeside Hjelpe med skolearbeid hvis en har anledning Oppfordre barna til å gå på Læringsverksted

6 Vurdering for læring 4 prinsipper: Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Får råd om hvordan de kan forbedre seg. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

7 Underveisvurdering vs sluttvurdering Alt fram til standpunktvurdering våren 10. klasse er underveisvurdering. (Unntak Mat og helse karakter i 9. klasse + valgfag dersom en bytter valgfag i løpet av 3 år) Maraton – ikke sprint – hold ut Eksamen – sluttvurdering Det er de samlede kompetansemålene i 10. klasse som skal vurderes på slutten av 10.klasse som er utgangspunkt for standpunktkarakterene Standpunktvurdering og eksamenskarakterer gir klagerett. Alle andre karakterer elevene får er underveisvurdering som skal hjelpe elevene til å få vist kompetanse, og øve seg i å nå målene

8 Endret vurderingsforskrift Større fokus på underveisvurdering i og under opplæringen Elevene blir vurdert i det daglige arbeidet når de viser kompetanse. Elevene skal selvfølgelig få øve seg – slik at de klarer å jobbe mot å opparbeide seg kompetanse. Fordeler/ulemper Færre formelle vurderingssituasjoner – prøver, framføringer – jobber med å finne alternative vurderingsmåter Skolen har satt egne føringer for hel- og halvdagsprøver Jobbe jevnt vs skippertak

9 Realistiske målsettinger Læringsplan – ulike nivåer Under middels, middels, over middels Hvilket nivå en jobber mot kan variere i ulike fag og emner innenfor faget Det som står på læringsplanen er en samlet oversikt over mål og arbeidsoppgaver som skal gjøres på skolen og hjemme den neste uka. Valg av nivå vil ikke direkte ha innflytelse på karakteren, men det kan bli vanskelig å jobbe mot høy måloppnåelse, dersom en kun velger lav måloppnåelse på læringsplanen. Det er viktig at elevene jobber på et nivå der de opplever mestring, men at de blir utfordret i passelige mengder. Hvor mye hjemmearbeid det blir avhenger av hvor mye elevene får gjort på skolen Kjennetegn på måloppnåelse: hjelper elevene til å vite hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene

10 Kilder: Udir.no https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMVE/Barneh age%20og%20oppl%C3%A6ring/Skole/Arbeidslivsfag/Arbeidslivsfag16 0413_Taksonomier.pdfhttps://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMVE/Barneh age%20og%20oppl%C3%A6ring/Skole/Arbeidslivsfag/Arbeidslivsfag16 0413_Taksonomier.pdf


Laste ned ppt "Vurdering -hva ligger i en karakter? -forventninger lærere og elever."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google