Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for valgfunksjonærer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for valgfunksjonærer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for valgfunksjonærer
Kirkevalget 2015

2 Innhold Velkommen til kurs! Nytt ved kirkevalget i 2015
Kursmateriell: Valghåndbok Stemmegivning på valgtinget Utstyr og innredning av valglokalet (2.1.10) Veiledning for stemmestyrer (2.1.9) Veiledning for velger (2.3) Opptelling (2.1.11, )

3 Velkommen til kurs Vær forberedt på mange velgere – ta utgangspunkt i stemmetallet fra sist, og pluss på litt! Viktig å kunne regler og veiledning godt Viktig å møte velgere på en ryddig, kompetent, vennlig og profesjonell måte – dere er ambassadører for kirken denne dagen!

4 Nytt ved Kirkevalget 2015 (1)
Lovendringer Stemmerettsalderen er nå lovbestemt til 15 år (valgbarhetsalderen er fortsatt 18 år) Det er lovbestemt at kirkelige valg skal holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til fylkesting og kommunestyre Antall leke medlemmer som skal velges til bispedømmeråd og Kirkemøtet er fastsatt til sju, hvorav minst fire velges direkte av bispedømmets stemmeberettigede medlemmer Valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet skal nå holdes enten som flertallsvalg eller forholdstallsvalg, likt som valg til menighetsråd I vårt bispedømme gjennomføres valget slik: …………………………………..

5 Nytt ved Kirkevalget 2015 (2)
Generelle endringer Ikke lenger mulig å stryke kandidater på listene. Antall tilleggsstemmer er begrenset oppad til maksimalt tre. Antall navn som kan føres opp på stemmeseddelen (flertallsvalg), eller føres over fra andre lister (forholdstallsvalg) er også begrenset oppad til maksimalt tre. Listene er satt opp i prioritert rekkefølge, men noen lister har også supplerende kandidater uten nummer, som er satt opp nederst på listen. I vårt bispedømme gjennomføres valget slik: …………………………………..

6 Stemmegivning på valgtinget (1) Utstyr og innredning i valglokalet (2
Plakat ved inngang som viser innredning av valglokalet Valgavlukke (ikke krav, men velger skal ”usett og uforstyrret” behandle stemmeseddelen) Kandidatpresentasjoner (brosjyrer / plakater) Plakater som viser hvordan en stemmer Stemmesedler Manntallsliste Valgurne Plakater kan skrives ut: / for-medarbeidere / om-stemmegivning-og-valglokale/

7 Stemmegivning på valgtinget (2) Veiledning for stemmestyrer (2.1.9)
Stemmestyrets oppgaver: Åpne valgtinget Sørge for at alt valgmateriell finnes i valglokalet Ro og orden i valglokalet Vise velgerne til bordet med stemmesedler Vise velgerne til valgavlukke e.l. Krysse av i manntallet og se til at velgeren legger stemmeseddel i urna Sørge for forsvarlig behandling av stemmesedler Avslutte stemmegivningen og overlevere stemmesedler o.l. til valgstyret Skrive rapport

8 Stemmegivning på valgtinget (3) Veiledning for stemmestyrer (2.1.9)
Hvis velgeren ikke står i manntallet: Er velgeren bosatt i annen stemmekrets i soknet? Stemmeseddelkonvoluttene legges i omslagskonvolutt med velgerens navn, adresse og fødselsdato. Skriv nummer på omslagskonvolutten og lim igjen, før opp på egen nummerert liste. Er det feil i manntallet? Det kan være mange grunner til at manntallet ikke er helt oppdatert Alle skal få avgi stemme. De kan skrive en kort begrunnelse for å få stemme, og legge i omslaget. Stemmer fra velgere som ikke står i manntallet behandles som forhåndsstemmer Omslagskonvolutten nummereres, og det føres inn på egen nummerert liste Valgstyret avgjør stemmeretten for velgere som ikke står i manntallet, før opptellingen Rapporten fra valgtinget skal inneholde: Navn på stemmekrets, tid og sted for valget Navn på stemmestyret og vaktliste Lister over stemmer lagt i omslagskonvolutt Eventuelt innkomne klager Skjemaer lastes ned fra: / for-medarbeidere / skjema

9 Stemmegivning på valgtinget (4) Veiledning for velger (2.3)
På valgdagen: Hvor kan jeg stemme? I din stemmekrets, eller annen stemmekrets i samme sokn Når er det valg? Tid og sted for valget står på valgkortet Hva må jeg ha med til valglokalet? Ta med valgkort (hvis du har) og legitimasjon Hva, hvem og hvordan? Informasjon om valget og kandidater er offentliggjort på forhånd, og i selve valglokalet Ikke oppført i manntallet? Alle har krav på å stemme likevel, fyll ut skriftlig begrunnelse og valgstyret vil senere avgjøre om stemmen skal telle med Veiledning og hjelp i valglokalet? Spør en av valgfunksjonærene Funksjonshemmet? Person over 14 år kan assistere deg Forhåndsstemt? Da kan du ikke stemme på nytt på valgdagen

10 Stemmegivning på valgtinget (5) Veiledning for velger (2.3)
I valglokalet: Finn stemmesedlene du vil bruke (hvit for valg til menighetsråd, grønn for valg til bispedømmeråd), gjør deg evt kjent med kandidatene gjennom informasjon i valglokalet 2. Behandle stemmesedlene: Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene Brett stemmesedlene én gang 3. Gå til valgfunksjonær som: Krysser av i manntall Stempler stemmesedlene 4. Legg stemmeseddelen/-sedlene i valgurnen

11 Stemmegivning på valgtinget (6) Veiledning for velger (2
Stemmegivning på valgtinget (6) Veiledning for velger (2.3) Valg av menighetsråd Slik stemmer du ved flertallsvalg (én liste) Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge Evt supplerte kandidater står nederst uten nummer Stemmeseddelen kan leveres uretta (uendra) Viss du vil endre kan du: gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet Tilføye inntil tre navn på stemmeseddelen Andre endringer teller ikke med

12 Stemmegivning på valgtinget (7) Veiledning for velger (2
Stemmegivning på valgtinget (7) Veiledning for velger (2.3) Valg av menighetsråd Slik stemmer du ved forholdstallsvalg (flere lister) Velg én av kandidatlistene Kandidatlistene er satt opp i prioritert rekkefølge Stemmeseddel kan leveres uretta (uendra) Viss du vil endre kan du: Gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet føre opp inntil tre navn fra andre lister én gang (disse kan ikke gis tilleggsstemme) Andre endringer vil ikke telle med

13 Stemmegivning på valgtinget (8) Veiledning for velger (2
Stemmegivning på valgtinget (8) Veiledning for velger (2.3) Valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet Slik stemmer du ved flertallsvalg (én liste) Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge Evt supplerte kandidater står nederst uten nummer Stemmeseddel kan leveres uretta (uendra) Viss du vil endre kan du: gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet Andre endringer vil ikke telle med

14 Stemmegivning på valgtinget (9) Veiledning for velger (2
Stemmegivning på valgtinget (9) Veiledning for velger (2.3) Valg på bispedømmeråd og Kirkemøtet Slik stemmer du ved forholdstallsvalg (flere lister) Velg én av kandidatlistene Kandidatlistene er satt opp i prioritert rekkefølge Stemmeseddel kan leveres uretta (uendra) Viss du vil endre kan du: Gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for navnet føre opp inntil tre navn fra andre lister én gang (disse kan ikke gis tilleggsstemme) Andre endringer vil ikke telle med

15 Stemmegivning på valgtinget (10) Opptelling (2.1.11, 2.1.12)
Opptellingen skal ikke begynne før stemmegivningen er avsluttet i hele soknet Opptellingen skal normalt foregå samlet for hele soknet om kvelden 14. september Opptellingen foregår under valgstyrets tilsyn (minst halvparten!), men andre personer kan delta i opptellingen, også kandidater på listene Opptellingen av stemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet har bispedømmets valgråd ansvar for, men valgstyrene skal telle antall stemmesedler Opptelling av valg til menighetsråd gjøres nøyaktig punkt for punkt, følg Veiledning – opptelling flertallsvalg eller Veiledning – opptelling forholdstallsvalg. Alt som gjøres i opptellingen må gjøres av minst to personer sammen Alle gyldige rettinger / endringer på stemmesedlene må føres i skjema og summeres, for å avgjøre endelig rekkefølge på kandidatene Valgresultatet kunngjøres på før 16. september

16 For videre kontakt eller spørsmål:
Kirkekontoret v/ Valgansvarlig i bispedømmet: Kirkerådet v/prosjektleder LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Kurs for valgfunksjonærer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google